Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Klik hier voor certificaten WerftZon
 
 
 

Visie

Duurzaamheid betekent volgens de VN-commissie Brundtland

“ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”[1]

Door het verminderen van de uitstoot van CO2 kunnen we klimaatverandering tegengaan. Daar werken we aan door energiezuinigheid na te streven en lokaal en regionaal duurzame energie op te wekken. Kleinschalig, dichtbij, in eigen hand houden zijn de sleutelwoorden. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en vervangen door inzet van duurzame energiebronnen.

Deze visie werken we uit aan de hand van de Trias Energetica, die bestaat uit een drietal stappen:

 1. beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld isoleren van daken en gevels, gebruik van energiezuinige apparaten, lampen en machines en gereedschappen. Voorbeelden: zie pagina Energiebesparing.
 2. gebruik energie uit duurzame bronnen zoals zon en wind, bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of zonnepanelen.
 3. daarna – als het echt niet anders kan – eventueel het gebruiken van fossiele brandstoffen, zo efficiënt en schoon mogelijk.

   

  Interesse?


  Neem dan contact
  met ons op

  • Naam

  • E-mail

  • Adres en tel.nr.

  • Bericht