Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Klik hier voor certificaten WerftZon
 
 
 

Vragen en antwoorden Werftzon

Wat is Werftzon? Werftzon is de naam van het project en staat voor een collectief zonnedak op sporthal de Werft te Kaatsheuvel. Dit is een project van ZonCoöperatie in de Gemeente Loon op Zand U.A., verkorte naam ZonCLoZ U.A. Deze coöperatie is een initiatief en opgericht door Coöperatie ECLoZ. Op de sporthal de Werft worden 224 zonnepanelen gelegd die eigendom zijn van ZonCloZ U.A.

Wat is een postcoderoos? Een postcoderoos is een groep van aan elkaar grenzende postcodes zoals die gebruikt worden door PostNL. Gezamenlijk vormen de aansluitende postcodes een “roos”. De postcoderoos wordt ook wel “Regeling verlaagd tarief” genoemd.

Welke postcodes horen bij dit postcoderoosproject? In deze postcoderoos horen de postcodes 5171, 5172, 5161, 5106, 5176, 5175, 5151, 5143 en 5144.

Wat is een postcoderoosproject? Een postcoderoos project, of project Regeling verlaagd tarief is een collectief zonnepanelenproject waarbij de zonnepanelen voor meerdere gebruikers op een andermans groot dak zijn geplaatst. In dit project bij sporthal de Werft te Kaatsheuvel.

Wat houdt de Regeling verlaagd Tarief in? Bij een project met een Regeling verlaagd tarief kan de participant de energiebelasting van zijn eigen verbruikte stroom – mits ook sprake is van eigen geproduceerde stroom – terugkrijgen.

Ik zie op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staan, hoe zit dat? Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’) van een vast bedrag, die nagenoeg iedere bewoner ontvangt. Dit staat los van de energiebelasting verlaging, die je ontvangt door deelname aan een Regeling verlaagd Tarief project via ZonCLoZ U.A. Bij deelname ontvang je dus beide kortingen. De Belastingdienst zegt het volgende (13-1-2017):

‘Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).’ In 2018 is het bedrag van de heffingskorting € 373,33 inclusief btw.

Wat is een participant? Een participant is een deelnemer aan een postcoderoos project. Een deelnemer participeert met een aantal zonnepanelen in de coöperatie.

Wie kunnen er met het postcoderoosproject meedoen? Inwoners, particulieren, huurders en ondernemers van gemeente Loon op Zand die binnen de postcoderoos wonen en werken kunnen meedoen. Zij moeten dan wel lid zijn of lid worden van Coöperatie ECLoZ. Daarnaast kan tot een maximaal eigen elektriciteitsverbruik van 10.000 kWh worden deelgenomen.

Wat is een coöperatie? Voor het organiseren van een postcoderoosproject is het noodzakelijk om een (doel)coöperatie op te richten om in aanmerking te komen voor de teruggave van de energiebelasting. Deze coöperatie is een vereniging met leden. Uit de leden is een bestuur gekozen dat de belangen van de leden van de coöperatie behartigt. Het eigendom van de coöperatie rust bij de leden. De coöperatie is U.A., ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen als er iets fout gaat zoals faillissement. Het risico van de deelnemer beperkt zich tot de investering in de zonnepanelen.

Wat is de looptijd van het postcodeproject? De looptijd van het postcoderoosproject bedraagt wettelijk 15 jaar. Zolang is de teruggave energiebelasting gegarandeerd. Elke deelnemer aan dit project neemt dus voor 15 jaar deel en gaat hierover een overeenkomst aan met de coöperatie.

Wat is energiebelasting? De energiebelasting is de belasting die de overheid per kWh incasseert over de verbruikte hoeveelheid energie kWh. (Zie: Wat staat er op de eindafrekening?)

Hoeveel energiebelasting kan ik terugkrijgen? Jaarlijks stelt de overheid de hoogte van de energiebelasting vast. Deze bedraagt voor 2018 C 0,1046 excl. BTW per kWh. De hoogte van de teruggave wordt bepaald door de totaal hoeveelheid verbruikte energie, mits opgewekt door de zonnepanelen. De geproduceerde energie dient lager te zijn dan de verbruikte energie. Indien meer wordt geproduceerd dan verbruikt, vindt hierover geen teruggave energiebelasting plaats. (Zie: Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?)

Hoeveel zonnepanelen kan ik afnemen? U kunt al instappen vanaf één zonnepaneel. U kunt ook meer zonnepanelen afnemen, dit is afhankelijk van de hoogte van uw eigen verbruik. (Zie: Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?)

Wat staat er op de eindafrekening? De eindafrekening is het overzicht dat u jaarlijks van de energieleverancier ontvangt. Op deze jaarafrekening is – naast uw energieverbruik, tarieven en belastingen – de teruggave van de energiebelasting vermeld. Jaarlijks ontvangt u ook een overzicht van de opbrengst van het zonnepanelenproject naar rato van uw inbreng. (Zie: Hoe krijg ik mijn energiebelasting terug?)

Wat kost een zonnepaneel? Door collectief een groter aantal zonnepanelen in te kopen kunnen de kosten laag gehouden worden. De prijs voor de deelnemers bedraagt € 190,- per zonnepaneel. De BTW wordt verrekend met de coöperatie. De rest van de kosten worden gefinancierd. Hierover moet wel aflossing en rente worden betaald. Deze kosten zijn opgenomen in de exploitatie van het project.

Welke zonnepanelen worden er geplaatst? Er worden zonnepanelen van het merk 224 X Q CELLS Q.PLUS BFR-G.4.1 285WP op het dak van de Werft geplaatst. Specificaties treft u aan in de bijlage. Tevens vindt u daar informatie terug over de garantietermijnen, omvormers, gebruikte montage- en bekabelingsmaterialen.

Wanneer worden de zonnepanelen geplaatst? De planning is dat de zonnepanelen medio september 2018 geplaatst worden.

Wat brengt een zonnepaneel per jaar op? De geschatte opbrengst van één zonnepaneel is 285 kWh per jaar. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid zonneschijn. Bij de huidige energiebelasting bedraagt dit jaarlijks ca. € 30,– per zonnepaneel. (1x 285 x 85%x € 0,10455+ btw) Op basis van de tarieven 2018.

Hoeveel zonnepanelen aanschaffen? Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3.400 kWh. Het is aan te raden niet te investeren in meer kWh productie dan eigen verbruik, omdat men alleen verlaging krijgt van de energiebelasting van de kWh stroom, die men zelf verbruikt (u kunt geen verlaging krijgen op kWh die u niet verbruikt). Rekenvoorbeeld bij een netto-opbrengst van (0,85 X 285 = ) 242,25 kWh en een verbruik van 3.400kWh per jaar betekent dit 3.400/242,25 = 14 panelen maximaal.

Wat zijn de jaarlijkse deelname kosten aan dit project bij ZonCLoZ U.A.? De kosten bedragen € 5,– per zonnepaneel per jaar aan coöperatiekosten. Gedurende de looptijd dient de deelnemer (huishouden/ondernemer) lid te zijn van Coöperatie ECLoZ. De kosten hiervan zijn € 10,– per jaar. Indien de deelnemer overstapt naar OM | nieuwe energie zijn deze lidmaatschapskosten niet van toepassing. Daarnaast wordt door ZonCLoZ U.A. voor deelnemers die niet overstappen naar OM | nieuwe energie € 40,– per kalenderjaar in rekening gebracht voor het opstellen van een verklaring ‘Regeling verlaagd Tarief’. Indien u overstapt naar OM | nieuwe energie bespaart u jaarlijks € 50,– aan kosten!

Hoe krijg ik deze energiebelasting terug? De energiebelasting wordt verrekend met eindafrekening van de eigen energieleverancier. Deze wordt apart op de afrekening vermeld. OM | nieuwe energie zorgt er ervoor dat de energiebelasting over de hoeveelheid opgewekte automatisch met u wordt verrekend. Dus geen administratief gedoe. Indien u niet bent aangesloten bij OM | nieuwe energie vindt deze verrekening niet automatisch plaats. ZonCloZ U.A. zal dan jaarlijks op uw verzoek voor € 40,– een verklaring opstellen voor de verrekening ‘Regeling verlaagd Tarief’.

Doet elke energieleverancier mee? Het is belangrijk dat uw energieleverancier de verrekening verzorgt. Niet elke energieleverancier werkt mee. Een aantal energieleveranciers werkt wel mee. Vraag dit voor de zekerheid na bij uw huidige energieleverancier (zie: Lijst deelnemende energieleveranciers).

Wat kan ik doen indien mijn energieleverancier niet meewerkt? Het aantal meewerkende energieleveranciers groeit, maar zij doen niet allemaal mee. Om mee te doen is het soms noodzakelijk om over te stappen. Coöperatie ECLoZ heeft een energieleveringsovereenkomst met de groenste energieleverancier van Nederland OM | nieuwe energie en deze doet mee. Met OM | nieuwe energie heeft Coöperatie ZonECLoZ ook een overeenkomst afgesloten voor afname van de geproduceerde energie van de zonnepanelen. Let op! Overstappen kan kosten met zich meebrengen. Laat u zich vooraf informeren over de mogelijkheden en de voorwaarden. Coöperatie ECLoZ en OM | nieuwe energie vergoeden geen boetes bij (tussentijdse) overstapkosten.

Wat gebeurt er als ik verhuis? Als u verhuist binnen het postcoderoosgebied verandert er niets. Ook voor de belastingdienst, voor de teruggave van de energiebelasting, verandert er niets. Het nieuwe adres binnen de postcoderoos wordt administratief verwerkt. Als u verhuist buiten de postcoderoos gebied dan vervalt het recht op teruggave energiebelasting. Hiervoor zijn de volgende opties:

  1. Overdracht aan ander lid: U verkoopt uw ‘aandeel’ aan een ander lid tegen een vast te stellen overnamewaarde. De waarde is afhankelijk van de verstreken tijd tussen de aanschaf en de verkoop in relatie tot de projectduur van 15 jaar.
  2. Overdracht aan nieuw lid: U verkoopt uw “aandeel” aan een nieuw lid of belangstellende tegen de restwaarde.

Is mijn deelname aan het postcoderoosproject overdraagbaar? Zolang de deelnemer en eventueel de toekomstige deelnemer in het postcoderoos gebied woont en/of werkt is de deelname overdraagbaar, mits hij voldoet aan de eerdergenoemde voorwaarden. De overdracht kan administratief verwerkt worden.

Wat gebeurt er als er iemand overlijdt? Als er iemand overlijdt en de partner achterblijft dan verandert er niets. De partner neemt de overeenkomst over, alleen de tenaamstelling moet worden aangepast. Indien er geen partner is dan gelden de voorwaarden zoals bij overdracht. (zie: Is mijn deelname aan het postcodeproject overdraagbaar?)

Wat gebeurt er met de opbrengst van de zonnepanelen? De stroom die de zonnepanelen leveren wordt verkocht aan de groenste energieleverancier OM | nieuwe energie van Nederland. Hiermee is een overeenkomst afgesloten. Met deze opbrengst worden de exploitatiekosten gedekt zoals kosten voor rente en aflossing, onderhoud en reparatie, beheer en administratie.

Wanneer kan ik mij inschrijven? U kunt zich inschrijven vanaf 1 augustus. De inschrijving loopt door tot uiterlijk 31 augustus 2018. Inschrijving geschiedt op basis van volgorde van moment van inschrijving en betaling (bankoverschrijving, datum/tijd). Noodzakelijk is ook het lidmaatschap van de Coöperatie ECLoZ.

Wat gebeurt er nadat ik me heb ingeschreven? Nadat de bankoverschrijving van de kapitaalstorting over het aantal zonnepanelen is ontvangen vindt op basis van volgorde de toewijzing van de beschikbare zonnepanelen plaats. Het bestuur tekent vervolgens de parcipatie-overeenkomsten en daarmee is het aantal zonnepanelen dan definitief toegewezen. Indien er over meer zonnepanelen de kapitaalstorting heeft plaatsgevonden dan beschikbaar zijn, vindt de terugstorting binnen 14 dagen plaats. Deze aangemelde leden worden dan aspirant-deelnemer en krijgen voorrang bij het volgende op te starten postcoderoosproject of bij tussentijdse overdracht van de zonnepanelen.

Lijst deelnemende energieleveranciers. Uit het contact van ‘HIER OPGEWEKT’ met de energieleveranciers bleek dat in ieder geval de volgende leveranciers de regeling ondersteunen:

Anode, Essent, Nuon, Budget Energie, Greenchoice, Delta, Huismerk Energie, Servicehouse, NLE, Leon Zeewolde, Pure Energie, NLD, Eneco, Main Energie, E.On, energiedirect.nl, Qurrent, Engie, Om | nieuwe energie

Wellicht zijn er meer energieleveranciers die willen meewerken. Dit overzicht is niet uitputtend; niet van alle energieleveranciers is antwoord ontvangen.

Wanneer een energieleverancier niet meewerkt aan de ‘Regeling verlaagd Tarief’ heeft u dit voordeel (tijdelijk) van de ‘Regeling’ niet.

Op welke bankrekening moet ik het aankoopbedrag overschrijven? Het bankrekeningnummer dat u moet gebruiken voor het overschrijven van het aankoopbedrag van uw zonnepanelen is: NL40 RABO 0331 1759 59 t.n.v. ZonCoöperatie gemeente Loon op Zand.

Hoe is de toewijzing geregeld? Na de inschrijvingsperiode worden de zonnepanelen toegewezen op basis en volgorde van volgende criteria:

Criterium 1: Inschrijvers van Groen is goed (te) doen binnen de geldende postcodes.

Criterium 1a: De overschrijvingsdatum en -tijd van de kapitaalstorting

Criterium 1 b: Uiterlijk 7 september 2018, 24.00 uur getekende

  • Parcipatieovereenkomst en
  • Ledenovereenkomst ingevuld en ondertekend beschikbaar zijn bij ZonCLoZ.

Criterium 2: Leden van ECLoZ

Criterium 2a: De overschrijvingsdatum en -tijd van de kapitaalstorting

Criterium 2b: Uiterlijk 7 september 2018, 24.00 uur getekende

  • Parcipatieovereenkomst en
  • Ledenovereenkomst en
  • Nieuwe leden melden zich bij ECLoZ aan via www.ecloz.nl.

Bij overschrijding van het project komt u als eerste in aanmerking bij ons volgende project. Het volgende project wordt waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 opgestart.

Waar moet ik de getekende overeenkomsten afgeven? Het inleveradres is: A. van der Haring, Eclipca 25, 5175 XG Loon op Zand

Wat vindt de Autoriteit Financiële Markten (AFM)? De AFM is het instituut dat waakt over consumenten in de financiële sector. Er is geen overleg geweest met deze instantie, omdat de omvang van de totale investering te klein is, zijn wij van mening dat dit project is vrijgesteld van vergunning of prospectus plicht. Ook een ontheffing is naar onze mening niet nodig. Wel vinden wij transparantie en betrouwbaarheid van groot belang.

Als u nog vragen hebt? Als er vragen zijn, kun je mailen naar [email protected]

Disclaimer De informatie in dit document is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid of volledigheid van de inhoud kan echter niet worden ingestaan. De overeenkomsten zijn leidend.

Versie 1.0 – 28 juli 2018