Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Klik hier voor certificaten WerftZon
  • E-mailadres
 
 
 

Projecten

Projecten die door ons worden uitgevoerd, vloeien voort uit onze visie en doelstelling. In onze visie is de Trias Energetica leidend, onze projecten hebben dan ook te maken met de onderdelen van de Trias Energetica: energiebesparing of duurzame opwekking.

De projecten die hier beschreven worden dragen bij aan onze algemene doelstelling en worden uitgevoerd op een manier die strookt met onze visie. Sleutelbegrip is de energietransitie in eigen hand houden, dus: van, voor en door inwoners van de gemeente. We vinden bewustwording, transparantie, bottom-up, kleinschalig, lokaal, en lokale economie versterkend belangrijk. Deze aspecten worden bij het voorbereiden en uitvoeren van de projecten in het oog gehouden.

 

Interesse?


Neem dan contact
met ons op

  • Naam
  • E-mail
  • Bericht