Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Klik hier voor certificaten WerftZon
 
 
 

Energiebesparing

Energieneutrale woningen

ECLoZ ondertekende eind 2015 de greendeal Hart van Brabant samen met andere energiecoöperaties, gemeenten en bedrijven uit de regio Hart van Brabant. De gezamenlijke ambitie was om voor eind 2017 200 Nul op de Meter (NOM-) Woningen te realiseren en daarnaast om bij 3000 woningen tenminste 1 labelsprong vooruit te maken. Iedere gemeente in de regio Hart van Brabant levert hierin zijn aandeel naar omvang en slagkracht.

Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger dan gedacht en is de doelstelling in de particuliere markt niet geheel behaald. Wel is door woningbouwcorporaties – zoals medeondertekenaar Casade in onze gemeente – fors doorgewerkt aan de  verduurzaming van het woningbestand. Dit maakte dat overall de doelstellingen wel werden gehaald.

Nu wordt mee gewerkt aan de totstandkoming van de duurzaamheidsvisie van de gemeente Loon op Zand. In de komende jaren biedt deze houvast om de energiebesparing bij woningen gericht aan te pakken. ECLoZ wil hieraan actieve bijdragen leveren.

   

  Interesse?


  Neem dan contact
  met ons op

  • Naam

  • E-mail

  • Adres en tel.nr.

  • Bericht