Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Klik hier voor certificaten WerftZon
 
 
 

Eigen energieopwekking

Actuele informatie over terugverdientijd van aanschaf van zonnepanelen is te vinden op deze pagina op de website van Milieucentraal. (31.03.2020)


Hoe kunnen we energie weer duurzamer en van ons maken ? Hiervoor bestaan gelukkig inmiddels goede mogelijkheden. Elektriciteit opwekken kan met een aantal zonnepanelen op het dak. Op zonnige dagen zie je de (oude) analoge meter lekker teruglopen en op de “slimme” meter loopt het 2e telwerk (van teruglevering) mooi op. Wind en waterkracht vereisen (nog) grote (en hoge) installaties, terwijl “de buren” niet op windmolens zitten te wachten. Aardwarmtepompen – met warmte en koude opslag – zijn relatief duur in aanschaf. Zonnepanelen liggen voor veel huishoudens binnen handbereik en leveren een goede bijdrage aan de verduurzaming van onze samenleving. Kijk voor meer informatie op de pagina Zonnepanelen op uw eigen dak.

In de afgelopen jaren zagen we de trend in de markt dat er steeds meer zonnepanelen met grotere capaciteit verschenen, maar ook veel exemplaren van een bedenkelijke kwaliteit. Door de concurrentie stonden prijzen onder druk waardoor een installatie sneller is terug te verdienen. Afhankelijk van het soort paneel en de technische installatie zijn  terugverdientijden van 6-8 jaar te behalen, terwijl de levensduur gegarandeerd wordt tot 25 à 30 jaar. Zonnepanelen vormen hierdoor een steeds meer vertrouwde verschijning op de daken van woningen en andere gebouwen.

Zonnepanelen kunnen stroom leveren die direct verbruikt kan worden of, als er teveel geproduceerd wordt om direct zelf te benutten, kan worden teruggeleverd aan de energieleverancier. Veelal is teruglevering mogelijk tot 10.000 KWh per jaar waarbij, mits men meer afneemt dan zelf produceert, tegen hetzelfde tarief wordt gesaldeerd. Bij de meeste particuliere huishoudens ligt het elektriciteitsverbruik tussen 2500 en 5000 KWh per jaar. Vertaald naar productie met eigen panelen komt dit op ongeveer 10 tot 20 panelen per woning.

Om panelen te kunnen plaatsen is een plat of hellend dakvlak nodig dat bij voorkeur op het zuiden georiënteerd ligt en geen last heeft van schaduwvorming van bomen of andere gebouwen. Om te zien of uw dak geschikt is kunt u de zonnescan doen op www.zonnescanbrabant.nl. Uiteraard kan de installateur u ook adviseren. De panelen plaatsen op een particuliere woning en de installatie aansluiten op het elektriciteitsnet is meestal in één dag gebeurd. De netbeheerder eist echter wel dat de aansluiting gemaakt wordt door een erkend installateur.

Aan een installatie is weinig onderhoud nodig, het 1 à 2 x per jaar schoonmaken van de panelen is vaak genoeg voor een goede opbrengst. De bij de installatie behorende omvormers (om gelijkstroom om te zetten in wisselstroom) worden minimaal voor 10 jaar gegarandeerd. De werkingsduur is veel langer en mocht de omvormer versleten zijn dan kan deze of het kapotte onderdeel daarin, worden vervangen. De daarbij behorende kosten zijn meestal meegenomen in de zogenoemde terugverdienmodellen. Er zijn verschillende typen omvormers op de markt. Installateurs geven voorlichting.

Ook particulieren kunnen de op de factuur voor levering en installatie betaalde BTW van de fiscus terugkrijgen. Dit drukt de investeringskosten en verkort de terugverdientijd. Leuk is het om de eigen elektriciteitsproductie te volgen. Tegenwoordig zijn alle installaties voorzien van mogelijkheden om de prestaties af te lezen op de computer (PC of laptop) of via een app op tablet of mobiele telefoon.
Zonnepanelen op het dak en welbewust gedrag in stroomgebruik kunnen een aardige besparing betekenen op de woonlasten van een particulier gezin of vestigingslasten van een bedrijf. 

Informatie over recycling van zonnepanelen vindt u op deze pagina.

EcLoZ volgt de ontwikkelingen binnen windenergie op de voet (zie ook Spinderwind.nl). Op dit moment zijn de mogelijkheden voor eigen opwekking door particulieren nog uiterst beperkt. Zodra zich reële mogelijkheden voordoen toetst ECLoZ deze om te bezien of een goed voorstel kan worden gedaan.

   

  Interesse?


  Neem dan contact
  met ons op

  • Naam

  • E-mail

  • Adres en tel.nr.

  • Bericht