Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Klik hier voor certificaten WerftZon
 
 
 

Actueel

ECLoZ | OM aanwezig op duurzaamheidsmarkt op Global Goals dag 24 september

16 september 2021

Op vrijdag 24 september wordt op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel een duurzaamheidsmarkt gehouden. Deze wordt door Wereldgemeente Loon op Zand samen met de gemeente georganiseerd ter gelegenheid van Global Goals dag. De markt begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Meer informatie hierover op de website van Wereldgemeente Loon op Zand. ECLoZ | om is hier aanwezig met informatie over haar drie taakgebieden: energiebesparing, energie-opwek en energielevering.

Op het gebied van energiebesparing is een placemat met energiebesparingstips ontwikkeld, die gratis en voor niets beschikbaar is voor alle inwoners van onze gemeente. Ook kunt u nog in aanmerking komen voor een gratis ledlamp, als u deze niet al eerder van ECLoZ ontving.

Op het gebied van energie-opwek is er informatie over de stand van zaken van en deelname aan het op handen zijnde zonneproject Zonnepark Loon op Zand.

Op het gebied van energielevering informeren wij u graag over hoe u kunt overstappen op de door ons lokaal opgewekte schone energie, die wij leveren aan om | nieuwe energie, coöperatie van energiecoöperaties.

We hopen u te zien op de duurzaamheidsmarkt!


Wekelijks Ecloz Energieloket in het Klavier weer van start

8 september 2021

Nu de schoolvakanties weer achter ons liggen kunt u vanaf vrijdag 10 september ook weer wekelijks terecht bij het ECLoZ Energieloket in Het Klavier in Kaatsheuvel. Onze energiecoaches zijn weer vol energie om u te adviseren over zelf energie opwekken of energie besparen.

Wat biedt het Energieloket u? En wanneer kunt u er terecht?

Onze energiecoaches zijn opgeleid om u te informeren en te adviseren over energiebesparingsmaatregelen of over aanschaf van zonnepanelen of warmtepomp. Ook weten ze het nodige van subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden. Voor een persoonlijk gesprek  kunt u iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 tot 16.00 uur gratis en zonder afspraak terecht in Het Klavier in Kaatsheuvel.


ECLoZ | om zoekt Energieconciërges

30 augustus 2021

Om de huizen in onze gemeente Loon op Zand klaar voor de toekomst te maken, zoeken wij energieconciërges.

Er komt voor ECLoZ | om een druk najaar aan. Om al het werk aan te kunnen, hebben we meer handen nodig. Zo zoeken we mensen die de rol van “energie-conciërge” op zich willen nemen. Ben jij iemand die mensen graag een helpende hand biedt en heb je minimaal 2 uur per week beschikbaar? Wij zoeken per 1 september 2021, 10 mensen met twee rechterhanden voor ons vrijwilligers team van energieconciërges.

Wat ga je doen?

Als energieconciërge kom je op afspraak bij de mensen thuis en zet samen met hen de eerste stappen om hun huis duurzamer te maken. Je legt contact, geeft informatie over de energiebesparende producten die je bij je hebt of de bewoner al met een gratis voucher heeft aangeschaft (bijv LED lamp, radiatorfolie of tochtstrip) en helpt de bewoner ze te installeren. Hierdoor kan je voor mensen het verschil maken.

Wat verwachten wij van je?

Je bent een enthousiast, vriendelijk persoon die graag en zonder vooroordelen het gesprek aangaat met mensen. Handig zijn, zelfstandig kunnen werken en het kunnen omgaan met flexibele werktijden is een pré. En: je vindt het leuk om mee te helpen onze gemeente duurzamer te maken.

Wat bieden wij?

Je wordt onderdeel van een leuk vrijwilligers team in een enthousiaste organisatie, waarin je begeleid wordt om zelfstandig je klus te doen. We bieden je een cursus tot energie conciërge aan.

Aanmelden

Wil jij energieconciërge worden of heb je vragen? Neem dan uiterlijk 5 september 2021 contact met ons op via contact@ecloz.nl.


Werk voor en achter de schermen voor Zonnepark Loon op Zand

20 juli 2021

Tijdens de ledenvergadering van ECLoZ in maart van dit jaar werd het idee van een zonnepark op de ‘Vloeivelden’ gepresenteerd. In april kwam al een plan op tafel dat verder is uitgewerkt en op 20 mei besloten de coöperatieleden om actief deel te gaan nemen in Zonnepark Loon op Zand.

De aanvraag Omgevingsvergunning mocht rekenen op de unanieme steun van de gemeenteraad en de medewerking van de gemeente. Ook van de inwoners kwamen veel positieve reacties. Het plan voor het zonnepark wordt breed gedragen.

Zorg voor de dassen

Een bijzonder aandachtspunt in de afgelopen periode waren de dassen die in de omgeving van het toekomstig zonnepark hun burchten en foerageergebied hebben. Dit kwam (ook) uit het  flora- en faunaonderzoek naar voren en daarom is overleg geweest met en is advies gevraagd aan  de dassenwerkgroep en de stichting Das&Boom. De dassen gebruiken de ‘vloeivelden’ als foerageergebied. Zij komen vanuit noordelijke en oostelijke richting en volgen hun eigen ‘spoor’ door het terrein. Dat is ook goed zichtbaar aan de loopsporen. De das is ‘beschermd’ en daarom zijn extra maatregelen in de plannen opgenomen. Dan gaat het vooral om de toegang voor de das  (hekwerk), de begroeiing (kort gras) en beheer (organische bemesting). Geen of zeer beperkte verstoring en verbetering foerageer mogelijkheden (meer wormen en eetbare vruchten) zijn de doelen achter de voorgenomen maatregelen. Vanuit de natuurbeschermers was er ook oog voor  het feit dat een afgeschermd zonnepark juist andere verstoringen van de dassen, zoals crossers, loslopende honden etc., voorkomt.

En verder….

Komend najaar is de bouwaanvraag aan de orde en wordt de bijdrage stimulering duurzame energie aangevraagd. Dan start ECLoZ ook de geldwerving. Voor ‘buren’, leden en inwoners staat dan inschrijving tot deelname aan de geldlening open. ECLoZ geeft dan een zgn. prospectus uit met informatie over o.a. rente, aflossing en duur van de geldlening. Vrijblijvend kunt u hiervoor uw belangstelling al kenbaar maken; u komt dan op de lijst van belangstellenden die als eerste zullen worden geïnformeerd. 

Ruim 25 jaar geleden zijn de Vloeivelden buiten gebruik geraakt. De grond is vervuild en in onbruik geraakt. Met het zonnepark kunnen we dit terrein weer een nuttige functie voor onze gemeenschap geven met opwek van schone duurzame energie, met paden die een mooie mogelijkheid bieden voor een ‘ommetje’ en met geldelijke deelname voor financieel rendement.

Indien u nadere informatie wenst of ‘iets kwijt wilt’ dan vernemen we dit graag via contact@ecloz.nl of telefonisch (0416858557).


Vakantiesluiting ECLoZ Energieloket

17 juli 2021

Het wekelijkse ECLoZ Energieloket in Het Klavier in Kaatsheuvel is in de schoolvakantieperiode gesloten. De energiecoaches gaan van hun welverdiende vakantie genieten, zodat zij u in september weer uitgerust en vol energie kunnen adviseren over zelf energie opwekken of energie besparen.

Digitaal Energieloket wel geopend

Bij het Energieloket in Het Klavier kunt u nog terecht op vrijdag 23 juli tussen 14.00 en 16.00 uur en daarna weer voor het eerst op vrijdag 10 september. Mocht u in de tussentijd toch dringende vragen hebben dan kunt u terecht bij het Digitale Energieloket Loon op Zand om een gesprek met een energiecoach aan te vragen. Het digitale loket is ook te bereiken via de Energiebesparing-pagina. Daar zijn ook besparingstips te vinden.


ECLoZ | om viert Dag van de Coöperatie

30 juni 2021

Coöperatie betekent samenwerking. En dat is wat we doen bij ECLoZ  | om, samenwerken aan verduurzaming van onze gemeente. Een coöperatie is een vereniging van leden die samen een bedrijf hebben. De leden hebben het voor het zeggen en beslissen op basis van gelijkwaardigheid. Er bestaan coöperaties in soorten en maten, veel hebben een sociaal of maatschappelijk doel.

Samen vieren we de coöperatie

Om sommige dingen te bereiken heb je anderen nodig. Mensen waarmee je gelijkwaardig samenwerkt, met dezelfde ideeën en hetzelfde doel. Dan bundel je de krachten en werk je samen in een coöperatie. Net zoals ECLoZ dat doet. Op 3 juli is het de internationale dag van de coöperatie. En dit vieren we graag samen met onze leden. We mogen trots zijn op wat we samen voor elkaar krijgen.

Aan besparing werken, stroom opwekken, stroom afnemen

Samen werken we aan energiebesparing, hebben we energieprojecten opgezet en samen trekken we daar profijt van. Onze opgewekte stroom leveren we niet aan een energiemaatschappij met winstoogmerk, maar aan een coöperatie van energiecoöperaties, om | nieuwe energie. Als afnemer van om word je automatisch lid van een energiecoöperatie en heb je invloed op hoe de winst wordt aangewend. Bij  om | nieuwe energie is er één gezamenlijk doel. Dat is heel Nederland zo snel mogelijk om te laten gaan van grijze stroom naar 100% duurzame stroom uit eigen buurt. Er is geen winstoogmerk, dus hoe meer energie geleverd wordt, hoe meer terug kan vloeien naar het verlagen van de energierekening en aan duurzame projecten in de buurt.

Nieuw gezamenlijk zonnestroomproject

Ook onder ons komend zonneproject: Zonnepark Loon op Zand zetten we samen de schouders. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2022 financiële deelname aan het project door middel van verstrekken van rentedragende leningen  wordt opengesteld. Ook na aflossing van de leningen zal het project nog geld opleveren. De leden van de coöperatie beslissen gezamenlijk over de aanwending van deze gelden.

Wilt u ook lid worden van onze coöperatie – voor het luttele bedrag van € 10,= per kalenderjaar – meldt u dan aan via onze website www.ecloz.nl. Ook kunt u daar alvast aangeven dat u wilt deelnemen in het Zonnepark Loon op Zand, een lokaal en duurzame energieproject  voor en door ons allemaal.


Ecloz Energieloket in Het Klavier voorziet in behoefte

16 juni 2021

In de afgelopen twee maanden hebben al aardig wat inwoners de weg naar het ECLoZ Energieloket gevonden met hun vragen over zelf energie opwekken of energie besparen. Precies daarvoor is iedere vrijdagmiddag een van de vrijwillige energiecoaches in het ECLoZ Energieloket aanwezig.

Interessante en uitdagende vragen

Zo zijn er vragen naar de mogelijkheden voor subsidie bij het inrichten van een sedumdak. Een andere bezoeker komt verbouwplannen bespreken, in verband met te nemen isolatiemaatregelen.  Offertes voor zonnepanelen worden voorgelegd, als ook vragen  over vervanging van een oude CV-ketel door een hybride warmtepomp.  Hoe realiseren we eigenlijk zonnepanelen op onze woning? En dan zijn er ook nog uitdagende vragen die niet zo een twee drie te beantwoorden zijn, bijvoorbeeld over de r-waarde van 2  dubbelglasramen tegen elkaar of juist met ruimte ertussen. Zoiets wordt uitgezocht en teruggekoppeld aan de betreffende bezoeker. De ECLoZ energie-coaches hebben allemaal een opleiding gevolgd om te informeren en te adviseren. En komt men er niet direct uit, dan weten zij de weg te vinden naar een bevredigend antwoord. (Foto: Energiecoach Roger Lafebre in gesprek met een bezoeker aan het Energieloket)

Wanneer kunt u bij het ECLoZ Energieloket terecht?

Heeft u ook vragen op gebied van energie en energiebesparing? Kom dan op vrijdagmiddag tussen 14.00 tot 16.00 uur naar Het Klavier in Kaatsheuvel waar u gratis en zonder afspraak terecht kunt voor een gesprek met een van de 5 energiecoaches van ECLoZ.  

Het Energieloket in Het Klavier is een aanvulling op het digitale Energieloket Loon op Zand dat juni vorig jaar werd geopend. Ook via het digitale loket kunt u een gesprek met een energiecoach aanvragen. Het digitale loket is te bereiken via de Energiebesparing-pagina op de website www.ecloz.nl. Daar zijn ook besparingstips te vinden evenals informatie over de energieopwekprojecten van ECLoZ. Daarnaast kunt u er zich inschrijven voor de nieuwsbrief, aanmelden als lid of overstappen op de lokaal opgewekte groene stroom van ECLoZ | om.

ECLoZ is uw adviseur voor de lokale energietransitie. Meer weten? Mail naar contact@ecloz.nl.


Leden ECLoZ stemmen in met vervolgstappen Zonnepark

25 mei 2021

Het initiatief van ECLoZ | om, Energiecollectief in de gemeente Loon op Zand, om een zonnepark te ontwikkelen op de vloeivelden aan de Heideweg in Loon op Zand is weer een stap dichterbij gekomen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei jl. hebben de leden van ECLoZ ingestemd met het oprichten van en deelnemen in projectvennootschap Zonnepark Loon op Zand BV. Zij gaven het bestuur tevens de opdracht tot voorbereiden van participatie en al wat verder nodig is voor de ontwikkeling van Zonnepark Loon op Zand B.V.

De eerstvolgende stap die nu gezet kan worden is het tekenen van de overeenkomst met de samenwerkingspartners in deze: Sepp BV, een lokale ondernemer met jarenlange ervaring bij de ontwikkeling van zonneparken en het Klimaatfonds Nederland, opgericht met het doel bij te dragen aan de energietransitie met kennis, ervaring en kapitaal voor grootschalige zonneenergieprojecten in Nederland.

Voorjaar 2022 stelt ECLoZ deelname aan een geldlening voor Zonnepark Loon op Zand open. Hiermee participeren leden, inwoners en ondernemers, organisaties en andere belangstellenden via onze coöperatie in dit mooie zonnepark. Het is nu al mogelijk om – geheel vrijblijvend – belangstelling voor het financieel deelnemen bij dit project aan te geven. Op deze projectpagina van het Zonnepark kan via een invulformulier belangstelling kenbaar gemaakt worden.


Plannen Zonnepark Loon op Zand bekend gemaakt

11 mei 2021

Sinds deze week staan de plannen rond het Zonnepark op de vloeivelden van Loon op Zand op onze website. Een Zonnepark voor en door de inwoners van onze gemeente. Lees hier meer over hoe het eruit gaat zien en wanneer het allemaal gaat gebeuren. Belangstellend om deel te nemen aan dit project? Laat het weten door het Interesse-formulier op de Zonnepark-pagina in te vullen.

Luister hier naar het interview van Eric Dankers van Langstraat Media met onze voorzitter Bert Branderhorst op 11 mei.


ECLoZ Energieloket geopend

11 april 2021

Vrijdagmiddag  9 april was Gerard Bruijniks, wethouder Duurzaamheid in de gemeente Loon op Zand, aanwezig om de opening van het ECLoZ Energieloket in Het Klavier kracht bij te zetten. Na de officiële openstelling meldden zich al direct de eerste bezoekers.

Langstraat Media was ook aanwezig voor een vraaggesprek met de wethouder en met energiecoach Alex van der Haring en maakte daar een mooi filmpje van.

Wethouder spreekt waardering uit voor inzet vrijwilligers ECLoZ

In aanwezigheid van een viertal vrijwilligers van ECLoZ, energiecoaches en bestuursleden, sprak de wethouder lovende woorden over het initiatief van ECLoZ | om om naast een digitaal energieloket, nu ook een fysiek energieloket open te stellen. Hij uitte zijn waardering voor de inzet van de vrijwilligers van het Energiecollectief. De activiteiten van ECLoZ  zijn een stimulans voor de gemeente en helpen mee om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.  De uitgesproken waardering ging vergezeld van een cheque ter waarde van € 200, bestemd om bezoekers aan het energieloket een ledlamp mee te kunnen geven als kleine energiebesparende maatregel.

ECLoZ-bestuurslid en energiecoach Alex van der Haring nam de cheque in ontvangst en dankte de wethouder voor de waarderende woorden en de geboden mogelijkheid om wekelijks het energieloket in Het Klavier te kunnen houden. De wethouder nam vervolgens de gelegenheid te baat voor een kort gesprek over besparingsmaatregelen met energiecoach Wim Eijken.

Waarom een Energieloket? Besparen als eerste maatregel

De doelstelling van ECLoZ is dat de gemeente Loon op Zand in 2045 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er verbruikt wordt. De eerste stap daarbij is energie besparen,vanuit de gedachte: energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Naast het opwekken van schone energie in lokale zonne- en windprojecten, richt ECLoZ zich dus vooral op advies, informatie en hulp bij kleine en grote besparingsmaatregelen.

Wat biedt het Energieloket u? En wanneer kunt u er terecht?

Vanaf 9 april kunt wekelijks op vrijdagmiddag tussen 14.00 tot 16.00 uur gratis en zonder afspraak terecht in Het Klavier in Kaatsheuvel voor een gesprek met een van de energiecoaches van ECLoZ. Zij zijn opgeleid om u te informeren en te adviseren over energiebesparingsmaatregelen of over aanschaf van zonnepanelen of warmtepomp. Ook weten ze het nodige van subsidieregelingen en financiersmogelijkheden.

Het Energieloket in Het Klavier is een aanvulling op het digitale Energieloket Loon op Zand dat juni vorig jaar werd geopend. Ook via het digitale loket kunt u een gesprek met een energiecoach aanvragen. Het digitale loket is te bereiken via de Energiebesparing-pagina op de website www.ecloz.nl. Daar zijn ook besparingstips te vinden evenals informatie over de energieopwekprojecten van ECLoZ. Daarnaast kunt u er zich inschrijven voor de nieuwsbrief, aanmelden als lid of overstappen op de lokaal opgewekte groene stroom van ECLoZ | om.

ECLoZ is uw adviseur voor de lokale energietransitie. Meer weten? Mail naar besparing@ecloz.nl.


Boswachter Frans Kapteijns op pad voor zetmop60

26 maart 2021

Het gaat niet goed met de Oisterwijkse bossen en vennen… Boswachter Frans wil zorgen dat ze behouden worden, en komt in actie. Hij gaat in Oisterwijk op ketelsafari! Bekijk het filmpje hieronder.

Wil je ook meehelpen? Zet dan je ketel op 60 via www.zetmop60.nl/boswachterfrans

Warmtebeeldactie afgerond

9 maart 2021

Nu met oplopende temperaturen de warmtebeeldactie is afgesloten komt er tijd vrij bij onze energiecoaches om u op andere wijze te adviseren.

Met ingang van 9 april a.s. kunt u iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur terecht bij het ECLoZ Energieloket in Het Klavier in Kaatsheuvel. Een van de door ons opgeleide energiecoaches is daar dan aanwezig om u te woord te staan. U kunt gratis en zonder afspraak binnenlopen met al uw vragen over energieopwekking en -besparing in en rond huis.


ECLoZ | om verwelkomt 200e lid

2 maart 2021

Steeds meer mensen weten het lokale Energiecollectief ECLoZ | om te vinden, hetzij voor hulp bij aanvragen van een definitief energielabel, voor het maken van een warmtebeeldfoto of een besparingsadvies. Dat is ook te merken aan het sterk groeiend ledenaantal. Zo besloot ook Tamar Moors uit Loon op Zand, die graag een warmtebeeldfoto van haar woning wilde, direct om lid te worden van ECLoZ. Zij bleek het 200e lid, reden voor ECLoZ om haar op te zoeken met  een passende attentie.

Energiecoach Alex van der Haring maakte de warmtebeeldfoto van de woning van Tamar Moors en Thijs van Berlo en hij was ook degene die namens ECLoZ de attentie overhandigde: een bouwpakket van een windmolentje dat draait op zonnecellen. Dochter Bente en zoon Warre waren er blij mee.

ECLoZ Energiecoach Alex van der Haring overhandigt windmolen aan 200e lid

ECLoZ | om ondersteunt landelijke campagne ‘Zet ‘m op 60!’

22 februari 2021

Overal in het land vragen lokale energiecoöperaties op dit moment huishoudens om hun ketel lager te zetten. “De meeste cv-ketels staan standaard veel te heet ingesteld. Door de temperatuur van het verwarmingswater naar 60 graden terug te brengen, werkt je ketel efficiënter. Zo bespaar je veel gas en daarmee energie en geld. Dat kan oplopen tot wel 60 euro per jaar.” Aldus Urgenda, initiatiefnemer van de bespaaractie.

Energiecoöperatie: lokale duurzame energie zonder winstoogmerk

ECLoZ is een van de ongeveer 600 energiecoöperaties in Nederland. Deze lokale initiatieven wekken duurzame energie op zonder winstoogmerk. Bijvoorbeeld door zonne- of windprojecten zoals KwatrijnZon, WerftZon en Spinderwind. Belangrijker nog dan energie opwekken, is energie besparen! ECLoZ timmert hiervoor aan de weg met meerdere besparingsactiviteiten, waarover meer informatie op www.ecloz.nl.

Cv-ketel op 60 graden: efficiënter gebruik, effectieve besparing

Een cv-ketel staat vanuit de fabriek standaard afgesteld op 85 graden, veel heter dan voor de meeste huizen nodig is. Met een simpele handeling is de temperatuur van het verwarmingswater (dus niet het warme douche- of kraanwater!) makkelijk naar 60 graden te brengen. Op de website zetmop60.nl staan gratis korte en simpele instructiefilmpjes voor alle gangbare cv-ketels. Uw installateur kan u zo nodig helpen en dit meteen aanpassen bij een servicebeurt.

“Meestal is het niet meer dan een simpele draai aan de knop, waarmee je al gauw tientjes per jaar bespaart. Bovendien wordt je woning energiezuiniger, terwijl je comfort en warmte gelijk blijven. Een kleine moeite om iets goeds te doen voor het klimaat,” aldus Urgenda.

Campagne met kans op duurzame prijzen!

Voor de campagne Zet ‘m op 60! werken de coöperaties samen met Urgenda. Doel van de campagne is de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk terug te dringen. De campagne wordt onderschreven door vrijwel alle fabrikanten van cv-ketels. Zie campagnesite www.zetmop60.nl.

Huishoudens die meedoen aan de actie, maken kans op duurzame prijzen; als hoofdprijs betaalt Urgenda een jaar lang de energierekening.


Energiecoöperaties dragen bij aan biodiversiteit

22 januari 2021

ECLoZ | om maakt het vanaf nu mogelijk voor klanten om actief bij te dragen aan de vergroening en biodiversiteit in Nederland. Via de energiecoöperatie kunnen zij fruitbomen laten planten in een nieuw te ontwikkelen Voedselbos in de Noordoostpolder. Voor meer informatie zie deze pagina op de website van om | nieuwe energie.


Wij wensen u een energiezuinig 2021 toe!

3 januari 2021

Het afgelopen jaar stonden onze activiteiten vooral in het teken van energiebesparing. Uitgangspunt daarbij: energie die je bespaart hoef je niet op te wekken. Veel geplande bijeenkomsten konden om bekende reden niet doorgaan, maar we hebben veel mensen op andere manieren kunnen bereiken.

In juni werd het Digitale Energieloket Loon op Zand opengesteld, waar mensen met vragen over besparingsmaatregelen terecht kunnen. In de maand september stonden we op de weekmarkten met adviezen en een gratis ledlamp. In november en december hebben onze energiecoaches hard gewerkt om inwoners te ondersteunen bij het aanvragen van een nieuw energielabel. Daarnaast voerden we in november en december actie om klanten te werven voor om | nieuwe energie, de coöperatie waaraan wij onze lokaal opgewekte stroom leveren.

Veel inwoners hebben het afgelopen jaar met ons kennis gemaakt en steeds meer meldden zich ook aan als lid van ECLoZ | om.
Vanaf komende week gaan onze energiecoaches op pad om warmtebeeldfoto’s van woningen te maken. U kunt zich daarvoor nog aanmelden. Zie hieronder bij Warmtebeeldactie.

Wij wensen u een energiezuinig maar energiek 2021 toe!


Mijlpaal voor postcoderoosproject ECLoZ / ZonCLoZ

18 december 2020

Vandaag is het zover: er is 100 Mwh vermogen opgewekt door de 224 zonnepanelen van ECLoZ die in mei 2019 op Sporthal De Werft zijn gelegd.

Na de succesvolle totstandkoming van het eerste zonneproject van ECLoZ, zonnepanelen op de Kwatrijnstal van Sjaak Sprangers in Kaatsheuvel, kwam het aanbod van de gemeente om deel van het dak van de nieuw te bouwen Sporthal De Werft te verhuren aan EcloZ om te kunnen beleggen met zonnepanelen. Het idee was om in de vorm van een postcoderoosproject, inwoners daarin te laten deelnemen door het kopen van certificaten. Iedereen wonende in postcodegebieden grenzend aan 5171, de locatie van De Werft, kwam hiervoor in aanmerking. Drijvende krachten vanuit ECLoZ  voor dit WerftZon-project waren de bestuurders Cees van de Ven en Henri Hoskam.

Door WerftZon ruim 39.000 kg CO2-uitstoot bespaard.

Er werd een speciale coöperatie opgericht voor het opwekken van duurzame lokale energie: Zoncoöperatie in de gemeente Loon op Zand, kortweg ZonCLoZ. In juni 2018 startte de inschrijving voor de aanschaf van certificaten Werftzon, onder het mom: profiteer van lokaal opgewekte schone energie en draag bij aan verdere verduurzaming van onze gemeente. Eind 2018 waren alle certificaten verkocht en konden vervolgstappen worden gezet. Na een aantal maanden met veel overleggen met gemeente, leverancier en Enexis konden uiteindelijk de zonnepanelen op 14 mei 2019 gelegd en aangesloten worden. Kartrekker Henri Hoskam heeft de aansluiting van de zonnepanelen nog net meegemaakt voordat hij vrij plotseling kwam te overlijden.

Zonnepanelen worden gelegd. (Foto Henri Hoskam)

Vanaf 21 mei 2019 wordt stroom opgewekt die geleverd wordt aan om | nieuwe energie, coöperatie van energiecoöperaties. Het sedertdien opgewekte vermogen bedraagt rond 100 Mwh. Milieuvoordelen van het project tot op heden: er is ruim 39.000 kg CO2-uitstoot bespaard, wat overeenkomt met planten van ruim 1150 bomen.

Nieuw postcoderoosproject onder nieuwe regeling

Dit project smaakt naar meer. Er is een nieuw bestuur aangetreden in de ZonCLoZ-coöperatie, bestaande uit Cees van Veen, Tommy van Schaik en Henk Dekkers. Een volgend postcoderoosproject wordt op stapel gezet. Dit zal gerealiseerd worden onder de vernieuwde postcoderegeling die per 1 april a.s. van kracht wordt. Meer informatie hierover volgt later. Wilt u nu al uw belangstelling voor een nieuw project kenbaar maken, meld u dan bij Henk Dekkers, secretariszoncloz@ecloz.nl.

EcLoZ gaat weer een warmtebeeldactie houden

4 december 2020

Warmtebeeldfoto laat zien waar warmte weglekt en energie en geld bespaard kan worden

Vanaf 4 januari gaan onze energiecoaches met een warmtebeeldcamera op pad om op verzoek warmtebeeldfoto’s van uw woning te maken. Op een warmtebeeldfoto kunnen huiseigenaren zien waar in hun woning warmte weglekt en waar isoleren dus geld en energie gaat besparen. Eerder was gepland om de actie half december te laten beginnen, maar door de vele energielabel-aanvragen zijn onze 4 energiecoaches nog tot eind van het jaar onder de pannen.

Zoveel mogelijk besparen om zo weinig mogelijk op te hoeven wekken

ECLoZ heeft als doelstelling dat de gemeente Loon op Zand in 2045 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er in de gemeente evenveel energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt. Opwekken van duurzame energie doet ECLoZ al in lokale zonne- en windenergieprojecten. Maar een belangrijke eerste stap moet zijn: gebruik van energie zoveel mogelijk beperken. Het blijkt dat veel besparing mogelijk is door goede isolatie.  Elke m3 gas die je niet nodig hebt, hoef je niet te verbranden, iedere kWh elektriciteit die je niet nodig hebt, hoef je niet op te wekken. Zo ben je niet alleen energiezuinig bezig, maar bespaar je ook maandelijks energiekosten. Bij de meeste woningen lekt er veel warmte (dus energie) weg doordat de woning slecht is geïsoleerd.

Voorbeeld van warmtebeeldfoto. Waar de foto geel is lekt warmte weg.

Met een warmtebeeldfoto is dat weglekken perfect te zien. Uit ervaring weten we dat het héél verrassend kan zijn. Wat je nooit had gedacht is toch waar: via voordeur, dakraam, spouwmuur en vloer lekt heel veel warmte weg. De warmtebeeldfoto’s kunnen alleen worden gemaakt als het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur tenminste 15 graden is. De warmtebeeldfoto’s van uw woning wordt afgeleverd met een korte rapportage en een mondelinge toelichting van de energiecoach. De foto’s worden niet aan derden overhandigd.

Besparingscampagne van ECLoZ

De warmtebeeldactie maakt onderdeel uit van een grote besparingscampagne van ECLoZ. Er was al een succesvolle marktactie eind september, waarbij besparingstips  werden gegeven en een gratis ledlamp werd uitgereikt. Tot half december loopt nog de energielabelactie en vanaf half december tot circa eind februari kunnen warmtebeeldfoto’s worden gemaakt. Daarnaast blijft het altijd mogelijk voor een uitgebreid besparingsadvies een afspraak te maken met een van onze energiecoaches.

Bent u, inwoner van de gemeente Loon op Zand, geïnteresseerd om zulke warmtebeeldfoto’s van de woning te laten maken, meld u dan aan bij contact@ecloz.nl. Kosten van deelname zijn € 25,-. Voor leden van ECLoZ is deelname gratis. Word voor een tientje per jaar lid van ECLoZ dan kunt u ook gratis aan deze actie deelnemen!


om | nieuwe energie nu al voor 6de jaar op rij de groenste energieleverancier

20 november 2020

Voor het 6de jaar op rij is het om | nieuwe energie collectief, gevormd door ECLoZ | om en 49 andere lokale energiecoöperaties, uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. Dat maakten de organisaties de Consumentenbond, WISE en Natuur & Milieu zojuist bekend in de Stroomranking 2020. Het collectief scoort daarin opnieuw een rapportcijfer 10 op de onderdelen investeringen, inkoop en levering. om | nieuwe energie is niet de enige met dit cijfer, maar wel de enige landelijke leverancier bij wie het de consumenten zelf zijn die deze mijlpaal hebben bereikt.

Bij het om | nieuwe energie collectief bepalen de klanten de koers. Dat zit zo: om | nieuwe energie is niet zomaar een leverancier, maar een coöperatie zonder winstoogmerk. En als coöperatie wordt zij bestuurd door haar leden, in dit geval tientallen kleinere energiecoöperaties in Nederland, zoals ECLoZ | om. Dit lokale initiatief van burgers en klanten zorgt ervoor dat er duurzame projecten worden ontwikkeld in hun eigen buurt, zoals collectieve zonnedaken. Omdat de klanten de basis vormen van deze lokale coöperaties en deze op hun beurt de basis van het hele collectief, wordt om | nieuwe energie dus bestuurd door een landelijk netwerk van haar eigen klanten. Thijs-Jan Heijda uit Kaatsheuvel is één van hen.

Daar komt nog bij dat de winst ook weer naar hen terugvloeit, waarmee zij binnen het collectief al meer dan 100 lokale projecten hebben kunnen realiseren, variërend van gratis zonnestroom tot buurtbatterijen en windparken.

Directeur van om | nieuwe energie, André Dippell: “We hebben maar één gezamenlijk doel: meer duurzame energie voor een betere toekomst en lagere prijzen voor al onze klanten, zodat iedereen mee kan doen.


Online informatieavonden over de REKS

3 november 2020

Een fijne plek om te wonen – nu en in de toekomst: dat willen we in heel Hart van Brabant. Daarom maken we in onze regio samen plannen voor het veranderende klimaat. We kijken hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. En hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Die plannen zetten we in de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS).

Meer over weten en meepraten? Schrijf je in voor de online informatieavonden over zonne-energie, windenergie, duurzaam verwarmen van woningen en participatie op regio-hartvanbrabant.nl/REKS.

Lees meer in de folder: Hart van Brabant stapt over op duurzame energie.

Ook lokale dialoogsessies horen bij het project. Voor Loon op Zand is deze gepland op woensdag 2 december om 19.30 uur. Meer informatie hierover volgt.

Update 18.11.2020. Er is ook de mogelijkheid om eerst een online workshop te volgen over hoe je het meest effectief kunt meepraten.


Huiseigenaren, energielabel op orde?

16 oktober 2020

Het energielabel voor woningen geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning. Alle huiseigenaren hebben in 2015 een voorlopig energielabel ontvangen. Dit was gebaseerd op de standaardkenmerken van een woning, zoals het bouwjaar en woningtype en zegt dus niets over de feitelijke energiezuinigheid van de woning.

Bij verkoop of verhuur van de woning moet u een definitief energielabel overleggen. Als u daarover nog niet beschikt kunt u dat beter nu nog doen, want de kosten voor het registeren gaan per 1 januari 2021 drastisch omhoog. U kunt het gemakkelijk zelf doen tegen minimale kosten. Besluit u om na 1 januari 2020 een definitief energielabel aan te vragen dan moet u daarvoor een deskundige inschakelen die uw woning komt waarderen en inmeten. De kosten daarvan lopen op tot gemiddeld € 190.

Een definitief energielabel aanvragen doet u via een website van de Rijksoverheid, energielabelvoorwoningen.nl, waar u moet inloggen met uw DigiD. Na invullen van uw gegevens ziet u het huidige (voorlopige) energielabel van uw woning. Dit kunt u verhogen door de energieverbeteringen die u heeft aangebracht aan de woning in te vullen. Ook zonnepanelen verhogen het label. De gegevens worden digitaal gecontroleerd door een deskundige. De kosten hiervoor bedragen hooguit een paar tientjes. Een nu aangevraagd energielabel is 10 jaar geldig. Een hoog energielabel verhoogt de waarde van uw woning.

Energiecollectief ECLoZ  biedt ondersteuning

Bij het aanvragen van het nieuwe energielabel krijgt u een aantal technische en bouwkundige vragen voorgeschoteld die niet altijd even gemakkelijk  te beantwoorden zijn. Ziet u hier tegenop, maak dan een afspraak met een van de energiecoaches van ECLoZ, zij helpen u kosteloos en brengen goede tips voor  besparingsmaatregelen en een gratis ledlamp voor u mee. U kunt zich hiervoor aanmelden via contact@ecloz.nl.


Global Goals Vlaggendag ging niet onopgemerkt voorbij

10 oktober 2020

Op vrijdag 25 september werd in veel gemeenten de Global Goals Vlag gehesen. Ook in onze 3 dorpskernen wapperden die dag en de dagen erna de vlaggen fier aan de mast.

Ledlamp en Besparingsactie Energiecollectief ECLoZ  groot succes

Een aantal van de VN Global Goals hebben te maken met duurzaam leven. Dat was ook de reden waarom ECLoZ | om op de weekmarkten in Loon op Zand en Kaatsheuvel aanwezig was om te adviseren over energie besparing. Van dat aanbod en de daarbij overhandigde ledlamp werd veel gebruik gemaakt. Aan het eind van de dag was de voorraad op. Dat het belang en de mogelijkheid om te besparen op energie leeft, was te merken aan de vragen die werden gesteld aan de energiecoaches. Meerdere inwoners maakten gebruik van de mogelijkheid om een keukentafelgesprek met een coaches aan te vragen. (foto Stef Mennens, Drieluik Fotografie)

Energiecoach aan huis via Energieloket

Nog steeds is er de mogelijkheid om voor een uitgebreid gesprek met een energiecoach thuis een afspraak te maken via het digitale Energieloket in de gemeente Loon op Zand: https://energielokethartvanbrabant.nl/loon-op-zand/.

Meer besparingsacties in voorbereiding

De komende maanden kunnen meer activiteiten van ECLoZ | om worden verwacht. Het Energiecollectief stelt zich ten doel dat Loon op Zand in 2045 energieneutraal is. Veel winst is daarbij te behalen door inwoners te motiveren om minder energie te gebruiken. Dat kan zitten in kritisch kijken naar dagelijks energiegebruik, door aanschaf van energiezuinige apparatuur bij vervanging of treffen van bijv. isolatiemaatregelen aan de woning. Meer informatie is te verkrijgen via de website van ECLoZ | om: www.ecloz.nl.


ECLoZ | om deed mee met Urgenda-actie Red een sneeuwbal

27 september 2020

Zo’n 125 van vernietiging geredde sneeuwbalstruiken zijn zaterdag afgeleverd om in onze gemeente te gaan groeien en bloeien. Het merendeel krijgt een plekje bij Hartenboeren aan de Duiksehoef, bij de Educatieve Boerderij aan het Moleneind en in de theetuin van B & B de Wensput. De overige planten worden uitgegeven aan die leden van ECLoZ | om die de opgewekte lokale stroom van ECLoZ afnemen. Een gezamenlijke actie van Om | nieuwe energie en Urgenda, waaraan ECLoZ | om graag haar medewerking aan verleent.

Plantinstructies: zie deze pagina van meerbomen.nu.

De sneeuwballenstruiken worden afgeleverd en uitgeladen met behulp van vrijwilligers van om|nieuwe energie, ECLoZ |om, Hartenboeren en de Educatieve boerderij.

Overlijden voormalig bestuurslid Cees van de Ven

26 september 2020

Op vrijdag 25 september jl. is onverwacht overleden onze zeer gewaardeerde mede initiatiefnemer en tot voor kort bestuurslid

Cees van de Ven

Binnen onze energiecoöperatie ECLoZ | om bekleedde Cees de functie van vicevoorzitter. Op woensdagavond 16 september namen we in de ledenvergadering afscheid van hem in deze functie. Voor ECLoZ – zo was afgesproken – zou Cees zich blijven inzetten voor KwatrijnZon, een project van ECLoZ waar hij mede de schouders onder zette. Graag wilde Cees zich ook op deze wijze blijven inzetten voor onze duurzame energiebeweging.

In juni 2018 was Cees vanuit ECLoZ medeoprichter en sindsdien voorzitter van ZonCLoZ. Deze coöperatie richt zich op duurzame opwek van elektriciteit door middel van gezamenlijke zonnedaken in postcoderoos projecten. Op 16 september werd ook afscheid genomen van Cees in zijn rol van voorzitter ZonCLoZ.

Wij zijn heel dankbaar dat we samen met Cees aan onze gezamenlijke duurzaamheidsopdracht hebben mogen werken. Altijd in verbinding met mensen en voor onze samenleving, coöperatief met visie en gedreven. Bovenal missen we Cees als een fijn medemens met het hart op de goede plek.

We wensen Ilse en Walter, de kinderen, kleinkind en familieleden sterkte toe.

Namens ECLoZ u.a., KwatrijnZon B.V. en ZonCLoZ u.a.,

Bert Branderhorst – voorzitter ECLoZ | om en Tommy van Schaik – voorzitter ZonCLoZ.

Cees bij zijn laatste optreden als voorzitter van ZonCLoZ tijdens de ledenvergadering op 16 september. (foto: Ilse van Boxel-van de Ven)

ECLoZ op de markten met gratis led-lamp

17 september 2020

Onze Gemeente Loon op Zand is Global Goals gemeente, met speciale aandacht voor Duurzaamheid. Op vrijdag 25 september – Global Goals Vlaggendag – wordt in alle drie de kernen de Global Goals vlag gehesen. Een goede stap op weg naar een duurzame samenleving is beperking van energiegebruik. ECloZ|om staat daarom die dag op de weekmarkten in Loon op Zand en Kaatsheuvel met besparingsadviezen. Er kan een kort gesprek worden gevoerd met een van de lokale energiecoaches van ECLoZ, die als steuntje in de rug een led-lamp uitdeelt. Ook voor advies over lokaal opgewekte groene stroom van zonne- en windenergie kan men er terecht.

Energiecoach aan huis via Energieloket. Voor een uitgebreider gesprek met een energiecoach thuis kan een afspraak gemaakt worden via het digitale Energieloket in de gemeente Loon op Zand.


Met vragen over een warmtepomp kunt u bij ons terecht op woensdag 16 september 20.30 u in ’t Maoske in De Moer

9 september 2020

Bent u ook geïnteresseerd in de werking van een warmtepomp, de verschillende types die er zijn en de kosten die eraan verbonden zijn? ECLoZ | om, Energiecollectief in de Gemeente Loon op Zand heeft Tycho Schellart van GRUUN BV uit Udenhout bereid gevonden om ons daarover te informeren en al uw vragen te beantwoorden.

In verband met coronamaatregelen is aanmelden noodzakelijk

De informatiebijeenkomst vindt plaats na afsluiting van de jaarvergadering van ECLoZ op 16 september en begint om 20.30 uur, locatie: ’t Maoske, Middelstraat 24, 5176 NJ De Moer. Iedereen is van harte welkom. Wel is in verband met de coronamaatregelen aanmelden vooraf noodzakelijk. Dit kan via een mailtje naar contact@ecloz.nl.

Meer info over Energiebesparing, Energieopwekking en Energielevering op de website van het energiecollectief: www.ecloz.nl.


Energie besparen doe je zo! Bewonersavonden vanwege verscherpte Coronamaatregelen uitgesteld.

20 augusutus 2020

Helaas hebben wij vanwege de verscherpte coronamaatregelen er voor moeten kiezen om de bijeenkomsten ‘Energie Besparen doe je zo´ uit te stellen. Deze zouden plaats vinden op donderdag 27 augustus en vrijdag 28 augustus  in de Theaterzaal van Het Klavier en waren speciaal bestemd voor de bewoners uit de wijken De Hil, Schrijversbuurt en Staatsliedenbuurt. Ook nu geldt dat van uitstel geen afstel komt. De bewoners van de wijk zijn per flyer over het uitstel geïnformeerd.

We gaan er vanuit dat er voldoende interesse is in het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarom willen wij met geïnteresseerden daarover in gesprek. Uiteindelijk is voor ons belangrijk dat zoveel mogelijk mensen maatregelen nemen om het energiegebruik te beperken. Als u dat ook wilt kan een van onze energiecoaches u thuis bezoeken en u adviseren over energiebesparende maatregelen. Meld u daarvoor aan via besparing@ecloz.nl. Wij nemen dan contact met u op en bij registratie van uw gegevens, overhandigen wij u een gratis zeer zuinige Ledlamp, als eerste besparingsmaatregel.


Wie zijn onze energiecoaches en wat doen zij?

22 juli 2020


Staand van links naar rechts: Dick Notenboom, Wim Eijken, Margreet Smeets. Zittend: Ton van der Velden, Alex van der Haring, Fred Greven (Foto: Jan Heijs)

De energiecoaches van ECLoZ kunnen inwoners van de gemeente tijdens een zogenaamd keukentafelgesprek adviseren over het nemen van energiebesparende maatregelen aan hun huis. Met ons allen zo min mogelijk fossiele energie gebruiken, dat is het idee. Motiverend voor ieder is bovendien dat die energiebesparende maatregelen geld oplevert, kortom iedereen wordt er beter van! Een paar energiecoaches aan het woord:

Alex van der Haring: “Opgegroeid te midden van de natuur, was en ben ik vol verwondering en bewondering voor hoe de natuur in elkaar zit. Dat systeem moeten we respecteren en bewaren ook voor de komende generaties, dat is mijn overtuiging. Daarom zet ik mij als bestuurslid van Energiecollectief Loon op Zand en als energiecoach in om samen met inwoners te werken aan een energieneutral e gemeente. Bij  de training tot energiecoach hebben we gereedschappen in handen gekregen om daar resultaat in te kunnen boeken.”

Fred Greven:  “Omdat ik me oprecht ongerust maak over de aarde, over de snelheid waarmee wij onze natuurlijke hulpbronnen verbruiken, ben ik zeer gemotiveerd om als energiecoach mijn ervaringen te delen met anderen. De onachtzaamheid waarmee wij de veranderingen in onze leefomgeving en het klimaat aanschouwen baart mij zorgen. Aan de omslag naar een duurzame samenleving wil ik graag een bijdrage leveren door mijn energie, kennis en ervaring  in te zetten.”

Dick Notenboom: “Ruim 30 jaar woon ik in De Draaiboom in Kaatsheuvel. Sinds enkele jaren ben ik lid van ECLoZ en maak ik deel uit van de besparingsgroep. Ik heb een technische achtergrond en in mijn werkzame leven heb ik me vooral bezig gehouden met energiebesparing-projecten en het verduurzamen van productie. Mijn technische achtergrond wil ik graag inzetten als energiecoach en de bewoners helpen om hun besparingsideeën concreet te maken. Kijken naar wat financieel- en technisch-haalbaar is. Het doel moet altijd zijn: Energieverbruik (kosten) omlaag, wooncomfort is minimaal gelijk gebleven.”

Gesprek met een coach aanvragen via Energieloket

Om een gesprek met een energiecoach aan te vragen ga je naar de website van het Energieloket Loon op Zand: https://energielokethartvanbrabant.nl/loon-op-zand/. Naast een gesprek aanvragen kun je daar trouwens ook tips vinden voor verhoging van het comfort van je woning en informatie over subsidiemaatregelen.


Digitaal Energieloket officieel geopend

19 juni 2020

Door het houden van een energiecoachgesprek met onze energiecoach Fred Greven in zijn woning lanceerde wethouder Gerard Bruijniks gisteren het digitale Energieloket Loon op Zand

Fred peilde bij de wethouder de motivatie om aan energiebesparing te doen. Vervolgens adviseerde hij op basis van de huidige staat van de woning onder andere een check op dakisolatie en warmtelekken op zolder. Wethouder Bruijniks concludeerde na afloop: “De aanvraag ging heel vlot. Zo’n check hoe duurzaam je woning is levert nieuwe inzichten op. Zo blijkt energiebesparing prima mogelijk mét verbetering van je wooncomfort. En ook is het nog eens goed voor de portemonnee. Lokale groene stroom gebruiken levert rendement op. Dankzij het energiegesprek weet ik hoe ik dat kan aanpakken.”

Wethouder Gerard Bruijniks in gesprek met energiecoach Fred Greven. (Foto Pix4Profs/Jan Stads)

Gemeente Loon op Zand heeft digitaal Energieloket

8 juni 2020

Op de website Energieloket Hart van Brabant heeft Loon op Zand sinds kort een eigen digitaal Energieloket waar men terecht kan voor informatie over besparingsmaatregelen en subsidiemogelijkheden of voor het aanvragen van een (beeld)gesprek met een lokale energiecoach van ECLoZ | om.  

Het energieloket is tot stand gekomen uit een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dongen en Loon op Zand en de energiecoöperaties Energie Dongen en ECLoZ | om. De bedoeling is dat mettertijd ook de andere gemeenten uit Hart van Brabant hier hun energieloket onder brengen.


ECLoZ | om ook regionaal actief

29 mei 2020

Sinds 2015 investeert ECLoZ in regionale samenwerking, zowel met collega-energiecoöperaties als met andere maatschappelijke organisaties en gemeenten. Op dit moment wordt in de regio Hart van Brabant in opdracht van de Rijksoverheid gewerkt aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarmee wordt in kaart gebracht hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Welke maatregelen in de REKS zijn opgenomen is in verkorte versie hier te downloaden. ECLoZ werkt hier aan mee, samen met 13 andere lokale energiecoöperaties, onder andere om 50% deelname van burgers en MKB in de duurzame energie-opwekkingprojecten te bewerkstelligen. Verder ontwikkelen de energiecoöperaties een voorstel voor de gemeenten in de regio voor een plan van aanpak om lokale duurzame energieprojecten te realiseren en uit te voeren. 


Besparingsactie Kaatsheuvels wijken De Hil, Schrijversbuurt en Staatsliedenbuurt uitgesteld.

18 mei 2020

Door de coronamaatregelen is de geplande besparingsactie van ECLoZ | om uitgesteld tot na de zomer vakantie. Buurtbewoners worden deze week geïnformeerd met een huis-aan-huisfolder.


Brabanders massaal op zoek naar kansen voor zon op het dak

1 maart 2020

Brabanders zijn massaal op zoek naar informatie over zonnepanelen op hun dak. Dat blijkt uit cijfers van de provincie Noord-Brabant.  Meer dan 130.000 maal werd de site ZonnescanBrabant de afgelopen jaren geraadpleegd.

De site www.zonnescanbrabant.nl geeft voor ieder gebouw in Brabant inzicht in de kansen voor zonnepanelen.  Aan de hand van satellietbeelden en 3Dmodellen wordt de geschiktheid van het dak duidelijk. Daarnaast krijgen bezoekers een schatting van de opbrengst en de investeringskosten. De scan is nu vernieuwd! Door gebruik te maken van de nieuwste kaarten en de meest actuele informatie over de installatiekosten en de opbrengsten is de terugverdientijd nu nog accurater in te schatten.

De zonnescan is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Zij wil Brabanders helpen om huizen en gebouwen duurzamer te maken. Dit omdat meer dan 35% van de energie in Brabant wordt ingezet voor huizen en gebouwen. Om de energiedoelen te halen is daar verandering in nodig.

Actuele informatie over de terugverdientijd van zonnepanelen is te vinden op deze pagina van de website van Milieucentraal.


Gemeente ontvangt € 235.000 aan Klimaatmiddelen van het rijk, waarvan € 25.000 voor energieloket

7 februari 2020

In december jl. werd bekend dat de Rijksoverheid vanwege het Klimaatakkoord van juni 2019 Klimaatmiddelen aan de gemeenten ter beschikking stelt voor de periode 2019 tot en met 2021. Het gaat in onze gemeente om een bedrag van in totaal € 235.000, waarvan het grootste deel, € 202.000, bestemd is voor het opstellen van een Transitievisie Warmte. Een bedrag van € 25.000 is ervoor bedoeld ‘om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren middels energieloketten’.

In regionaal verband zijn lokale energiecoöperaties, waaronder ECLoZ | om, al bezig om zo’n energieloket op te zetten. Veel gemeenten hebben financiële ondersteuning hierbij toegezegd, zo niet de gemeente Loon op Zand. Tijdens de opiniërende raadsvergadering op 6 februari maakte ECLoZ-voorzitter Bert Branderhorst gebruik van het inspreekrecht om de gemeenteraad te wijzen op het beschikbare geld en de noodzaak dit aan te wenden waarvoor het bedoeld is: o.a. voor de totstandkoming van een energieloket.

Volgende week donderdag wordt hierover besloten, bij behandeling van het Raadsvoorstel voor de begrotingswijziging naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord ‘Schouders eronder, samen vooruit’. Ondanks de duurzame ambitie die uitgesproken wordt in het akkoord, is het zeer de vraag of met name de coalitiepartijen hiervoor extra – van het Rijk hiervoor ontvangen – geld willen vrijmaken.

Update 13 februari: de Klimaatmiddelen worden niet bestemd voor het instellen van een energieloket. De Klimaatmiddelen worden toegevoegd aan de algemene middelen.


ECLoZ in De Duinkoerier

5 februari 2020

Uit De Duinkoerier van woensdag 5 februari 2020

Energiecoaches in opleiding, besparingsbijeenkomst volgt.

24 januari 2020

Komende maanden wordt in de wijken De Hil, Schrijversbuurt en Staatsliedenbuurt een energiebesparingsactie gehouden. Samen met buurtgenoten wordt bekeken op welke manieren we energie en dus geld kunnen besparen! Dit moet leiden tot uitvoeren van isolatiemaatregelen en leggen van zonnepanelen met inkoopvoordeel. Hoe meer mensen meedoen hoe aantrekkelijker het is.

Vanuit ECLoZ | om worden op dit moment 6 energiecoaches opgeleid die keukentafelgesprekken met inwoners kunnen gaan voeren over de te nemen maatregelen.

Binnenkort wordt voor de inwoners van de genoemde buurten een Besparingsbijeenkomst gehouden in Het Klavier in Kaatsheuvel. De buurtbewoners krijgen per brief een uitnodiging. Voor anderen geldt: houd de persberichten in de gaten. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Besparingswerkgroep van ECLoZ | om. Mail dan naar ah@ecloz.nl.


ECLoZ | om bij Loons Lokaal

11 december 2019

Samen met tientallen andere lokale energiecoöperaties vormen wij  het groenste energiecollectief van Nederland, om | nieuwe energie; de enige leverancier die écht terug geeft aan haar klanten.

Dat komt omdat we geen winstoogmerk hebben. De winst geven we terug aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten in de regio en aan het verlagen van onze tarieven. Dus hoe meer mensen meedoen, hoe lager jouw energieprijs wordt en hoe meer duurzame energie we kunnen opwekken.  Zo maken we samen groene energie goedkoper voor iedereen!

Die energie wekken we op door samen met andere coöperaties te investeren in lokale projecten. Dankzij KwatrijnZon, WerftZon en Spinderwind kunnen we aan onze inwoners lokale energie leveren. Energie die we 100% duurzaam opwekken in Loon op Zand en omstreken.

Loons Lokaal

Om in stijl te blijven kun je ook kennismaken met ECLoZ | om bij Loons Lokaal, nieuwe conceptstore aan de Kerkstraat in Loon op Zand, met aanbod van lokale ondernemers. Koop je het bouwpakket van de Solar Windmolen en stap je over op groene energie van ECLoZ | om, krijg je de kosten van aankoop van het bouwpakket terug.

Bouwpakket Solar windmolen

Wij zijn om! Jij ook? Stap over.


We zijn weer de groenste!

8 november 2019

We = om | nieuwe energie, coöperatie van energiecoöperaties. Stroom van onze zonneprojecten WerftZon en KwatrijnZon leveren wij aan om | nieuwe energie. Ben je daar stroomafnemer dan krijg je 100% lokaal opgewekte duurzame stroom. Wil je meehelpen de gemeente Loon op Zand te verduurzamen, stap dan over op om | nieuwe energie, je krijgt er het lidmaatschap van ECLoZ gratis bij! Aanmelden kan via de ‘Stap ook over’ knop op de homepage of rechtstreeks bij om | nieuwe energie.


ECLoZ | om met burgerwindpark Spinderwind in Duurzame Top 100 van Trouw.

8 oktober 2019

De duurzame 100 van Trouw bestaat dit jaar voor het eerst uit initiatieven van onderop. Het is de elfde keer dat deze ranglijst van groenste denkers en doeners wordt gepresenteerd.

Op nummer 65 van de lijst prijkt het project van ECLoZ | om en 10 andere energiecoöperaties in de regio: de ontwikkeling van burgerwindpark SpinderWind. Een heel mooi resultaat. Meer informatie over de duurzame 100 van Trouw op deze pagina. Voor informatie over Spinderwind, raadpleeg onze projectpagina.


Een lokaal aanbod isolatiemaatregelen en zonnepanelen vindt u bij ECLoZ | om

26 augustus 2019

Er bereikten ons berichten dat het bedrijf Zelfstroom in onze gemeente door middel van folders actief is in werving voor zonnepanelen. In deze folders wordt de indruk gewekt dat er sprake is van samenwerking met de gemeente Loon op Zand. Dat is niet het geval.

ECLoZ | om juicht het toe dat er meer en meer zonnepanelen op daken komen te liggen. Zoals u elders op onze website kunt lezen hebben wij kort geleden in samenwerking met Buurtkracht ons eerste buurtteamproject rond isoleren en aanschaf zonnepanelen in Molenwijck Noord succesvol afgesloten.

Een nieuw buurtproject staat op stapel, dus bent u geïnteresseerd in het lokale aanbod van een buurtteam uit uw wijk, laat dit dan weten via ah@ecloz.nl of houd de berichten op website en facebook in de gaten.


Aandacht voor het overlijden van Henri Hoskam tijdens ALV om | nieuwe energie

19 augustus 2019

Tijdens de algemene Ledenvergadering van om | nieuwe energie werd stil gestaan bij het overlijden van de penningmeester van ECLoZ | om, Henri Hoskam. De laatste wens van de overledene indachtig kregen de aanwezigen een zakje bloemzaad mee naar huis. Als imker had Henri zorg over de bijenstand.

Een mooi en betrokken gebaar van om.


Bij om | nieuwe energie krijg je lokaal opgewekte groene stroom

2 augustus 2019

In een bijlage bij het Financieel Dagblad deze week een inspirerend artikel over decentrale energieopwekking. Een gesprek met André Dippell, directeur van om | nieuwe energie. om is een collectief van energiecoöperaties, waaronder ECLoZ. Daarom voegen wij met ingang van heden ‘| om’ aan onze naam toe. De zonnestroom van onze projecten KwatrijnZon en WerftZon wordt geleverd aan om. Word je daar afnemer dan krijg je gegarandeerd lokale groene stroom. Een geweldige bijdrage aan de verduurzaming van onze gemeente.

Uit het Financieel Dagblad van 31 juli 2019

Veel belangstelling voor informatie over isoleren of zonnepanelen

13 juni 2019

Een vijftig-tal mensen was afgekomen op de bijeenkomst in De Wetering om meer te horen over het gezamenlijk buurtinitiatief van ECLoZ en buurkracht. Na korte introductie door Alex van der Haring van ECLoZ en Gert Wagenvoort van buurkracht, kwam EPA-adviseur Petro van Laarhoven aan het woord over 2 woningen in de wijk (middenwoning en hoekwoning) die hij had doorgelicht op te treffen besparingsmaatregelen. Lees meer over de bijeenkomst op de pagina Energiebesparing.


Burenbijeenkomst op 11 juni in De WeteringBurgerwindpark De Spinder genomineerd voor Duurzame 100 van Trouw!

4 juni 2019

De inzet van alle vrijwilligers afgelopen jaren rondom het windpark wordt beloond: Burgerwindpark De Spinder is namelijk als burgerinitiatief genomineerd voor de Trouw Duurzame 100 2019!

Zie voor meer informatie de projectpagina Spinderwind.


Overlijden Henri Hoskam

Op zondagmorgen 26 mei jl. is overleden ons zeer gewaardeerd medebestuurslid

Henri Hoskam

Binnen onze energiecoöperatie bekleedde Henri de functie van penningmeester. Henri was mededirecteur van KwatrijnZon B.V. een volle dochteronderneming van ECLoZ u.a. In juni 2018 was hij vanuit ECLoZ medeoprichter en sindsdien penningmeester van ZonCLoZ u.a., de coöperatie die zich richt op duurzame opwek van elektriciteit door middel van postcoderoos projecten. Fijn dat hij zelf afgelopen donderdag 23 mei nog kon melden dat WerftZon als eerste project van ZonCLoZ operationeel was. Henri heeft hier in zijn laatste levensmaanden nog veel energie aan kunnen geven.

Wij zijn Henri dankbaar voor het vele werk dat hij met grote gedrevenheid heeft verricht. Bovenal missen we hem als een fijne medemens met het hart op de goede plek.

We wensen Marijke, de kinderen en familieleden sterkte toe.

Namens ECLoZ u.a., KwatrijnZon B.V. en ZonCLoZ u.a., Bert Branderhorst – voorzitter.


WerftZon

Het is helemaal klaar, alles ligt er op en is aangesloten”

14 mei 2019

De zonnepanelen op Sporthal De Werft zijn door installateur AG Techniek uit Udenhout gelegd en aangesloten!

Er wordt zonne-energie opgewekt en geleverd aan onze samenwerkingspartner om | nieuwe energie!

Voor meer informatie over WerftZon: kijk op de projectpagina WerftZon.


Bouw van Burgerwindpark De Spinder is begonnen

4 mei 2019

De start van de bouwwerkzaamheden is aanleiding voor Omroep Tilburg om eens te komen kijken naar de eerste werkzaamheden.


Loon op Zand doet duurzaam

Tijdens het openbare gedeelte van de Algemene Ledenvergadering van ECLoZ, op dinsdag 30 april, presenteren lokale vrijwilligersorganisaties op gebied van duurzaamheid presenteren zich in het Vrijwilligershuis.

In de op 11 april vastgestelde Toekomstagenda Loon op Zand 2030 is te lezen dat inwoners belang hechten aan een duurzame en groene toekomst voor onze gemeente. Al langer zijn er in Loon op Zand vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor een duurzame samenleving. Wie zijn die vrijwilligers, wat doen ze en waar doen ze het voor?

Op dinsdag 30 april komen een aantal van deze organisaties voor het voetlicht tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering van ons lokale Energiecollectief ECLoZ in het Vrijwilligershuis aan de Schotsestraat 4c in Kaatsheuvel. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom om kennis te maken met deze organisaties. Onder meer Fietsenbank en Spullenbank van het KDC geven informatie over hun werk. Ook Gered Gereedschap, Boekenbank, Voedselbank en Wereldgemeente Loon op Zand houden een korte presentatie. En natuurlijk ECLoZ zelf! Nadien is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de verschillende ruimtes van het Vrijwilligershuis. Wees welkom! Deelname is gratis en aanmelding is niet nodig.


Huurovereenkomst getekend

28 maart 2019

Vandaag is de huurovereenkomst voor de huur van het dakdeel van Sporthal De Werft getekend. Zie voor foto’s de projectpagina Werftzon.


We kunnen binnenkort het dak op!

22 februari 2019

De huurovereenkomst met de gemeente voor de huur van het dakdeel van Sporthal De Werft wordt donderdag 28 maart a.s. getekend. Daarna kunnen we het dak op! Verwacht wordt dat de installatie in april “draait”, een gunstig moment voor zonnestroomproductie! Zie verder de projectpagina Werftzon.


Hoe gaat het verder na de succesvolle warmtebeeldfoto-actie van ECLoZ?

25 februari 2019

Na een overweldigend aantal aanmeldingen zijn de vrijwilligers van ECLoZ in de week van 30 januari tot 6 februari op stap geweest met de warmtebeeldcamera om warmtebeeldfoto’s gemaakt, zo’n 15 à 20 per adres. Helaas konden niet alle aanvragen worden gehonoreerd, toch is het nog gelukt om 39 adressen te bezoeken. De gemaakte foto’s zijn inmiddels verstuurd aan de bewoners, die nu over de juiste isolatiemaatregelen na kunnen gaan denken.

Aan de slag met Buurkracht

Buurkracht is een maatschappelijk platform, dat mensen in buurten helpt om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing. Binnen ECLoZ gaat de werkgroep Besparing samen met Buurkracht aan de slag om te werken aan een 10-weken stappenplan. Hiermee wordt gestart in 1 of 2 buurten waarin veel mensen zich hebben aangemeld voor de actie. Deze mensen worden benaderd om mee te doen. In overleg met de bewoners wordt een stappenplan opgesteld, dat voldoet aan de door de bewoner gewenste maatregelen. Dit plan zou moeten resulteren in een getekende offerte voor te realiseren (een) besparingsmaatregel(en), zoals bijvoorbeeld vloer- en/of spouwmuurisolatie. Andere buurtgenoten kunnen zich aansluiten, zodat door de gezamenlijkheid de maatregelen goedkoper kunnen worden uitgevoerd.

Zelf meedoen als vrijwilliger

Naar aanleiding van de actie hebben zich een aantal mensen aangemeld om actief mee te gaan werken bij ECLoZ. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ook zij worden binnenkort benaderd. Energiebesparing en duurzame opwek zijn actuele thema’s waar we graag actiever mee aan de slag gaan. Heb je ideeën of ben je juist op zoek naar ideeën op het gebied van besparing en opwek van energie? Samen kunnen we onze mooie gemeente duurzamer te maken. Schrijf je in als lid (€ 10 per jaar) via de website en meld je aan als vrijwilliger of mail naar contact@ecloz.nl. Meer informatie: www.ecloz.nl of volg ons via Facebook en LinkedIn.


Warmtebeeldactie succesvol afgesloten

12 februari 2019

De reacties op de warmtebeeldactie van energiecoöperatie Loon op Zand (ECLoZ) waren overweldigend. Mensen lopen warm voor een scan van hun huis om zo de warmtelekken bloot te leggen. Isolatie laat hen niet koud. Op het moment van schrijven hebben meer dan 90 mensen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer zich aangemeld. We hadden toegezegd de eerste 10 aanmelders te bezoeken, maar in de week van 30 januari tot 6 februari zijn er uiteindelijk op 37 adressen warmtebeeldfoto’s gemaakt. De actie is nu afgesloten, de gemaakte foto’s worden nu verstuurd aan de bewoners.

Lees meer op de projectpagina Warmtebeeldactie.


EcLoZ heeft weer een warmtebeeldactie gehouden

Evenals in 2015 kon u weer in aanmerking komen voor het maken van een warmtebeeldfoto van uw woning. EcLoZ heeft als doelstelling dat de gemeente Loon op Zand in 2030 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er evenveel energie wordt opgewekt binnen de gemeente, als dat er wordt verbruikt. Als  energiecollectief zijn we al druk bezig met opwekken van duurzame energie in onze lokale zonne- en windenergieprojecten. Maar de eerste stap moet eigenlijk zijn: gebruik van energie zoveel mogelijk beperken. Het blijkt dat veel besparing mogelijk is door goede isolatie.  Elke m3 gas die je niet nodig hebt, hoef je niet te verbranden, iedere kWh elektriciteit die je niet nodig hebt, hoef je niet op te wekken. Je bent zo niet alleen energiezuinig bezig, maar bespaart ook maandelijks energiekosten. Bij de meeste woningen lekt er veel warmte (dus energie) weg doordat de woning  slecht is geïsoleerd. Met een warmtebeeldfoto is dat weglekken perfect te zien. Het is nodig dat deze warmtebeeldfoto’s worden gemaakt bij koud weer. Dan is het verschil tussen binnen en buiten temperatuur groot. Uit ervaring weten we dat dat héél verrassend kan werken. Wat je nooit had gedacht is toch waar: via de voordeur, het dakraam, de spouwmuur, de vloer lekt heel veel warmte weg.

Aan het maken van de foto zijn geen kosten  verbonden. Dit is een voorlichtingsactie van Ecloz, de foto wordt met de bewoner besproken en wordt alleen aan de bewoner overhandigd en niet aan derden, en het geheel is volkomen vrijblijvend, en verplicht u tot niets.


Update WerftZon 

22 december 2018

De certificaten WerftZon zijn allemaal verkocht! De 224 zonnepanelen kunnen nu gelegd worden op Sporthal De Werft in Kaatsheuvel. Deelnemers aan het project worden rechtstreeks geïnformeerd. Voor andere geïnteresseerden geldt: hou de website in de gaten voor informatie.


Informatieavond Energiecollectief ECLoZ over Energiebesparing

Op donderdag 13 december was er vanaf 20.00 uur bij Natuurpoort van Loon aan de Kloosterstraat in Loon op Zand een bijeenkomst over energielabels en energiebesparing.

Welk energielabel heeft mijn woning?
Welke labels zijn er en wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied? U wilt bijvoorbeeld het energielabel van uw woning verbeteren. Welke verbeteringen kunt u dan aanbrengen, wat zijn globaal de kosten en wat levert u dat op? Onze EPA adviseur, Petro van Laarhoven, vertelde een 20-tal  bezoekers hier alles over. Download hier de powerpointpresentatie die hij gebruikte.

Naast besparing ook opwekking. De energieprojecten van ECLoZ
Doelstelling van coöperatieve vereniging  ECLoZ is dat Loon op Zand in 2030 energieneutraal is, d.w.z. dat er net zoveel energie duurzaam wordt opgewekt als er verbruikt wordt. ECLoZ probeert die doelstelling te behalen door informatie te verstrekken over besparing én door zelf stroom op te wekken in lokale groene stroomprojecten.  Dit gebeurt al in het project KwatrijnZon, met de zonnestroominstallatie op de Kwatrijnstal van de familie Sprangers in Kaatsheuvel die 40 huishoudens van stroom voorziet.  Komend jaar wordt begonnen met de bouw van het Burgerwindpark De Spinder in Tilburg Noord, een windenergieproject waarin met 10 andere energiecoöperaties uit de omgeving wordt samengewerkt.  Binnenkort gaat het project WerftZon van start, 224 zonnepanelen op het dak van sporthal De Werft in Kaatsheuvel die zonnestroom gaan leveren. In dit laatste project kan nog worden deelgenomen door investering in de laatste 30 certificaten.

Samen op weg naar een duurzame gemeente
Iedere stap op weg naar een duurzame energieneutrale gemeente is er een. Loop met ons mee, word lid van het lokale energiecollectief ECLoZ en stap over op lokale duurzaam opgewekte stroom. Laat u daarnaast informeren over energiebesparing. Wij zien u graag op donderdag 13 december a.s. om 20.00 uur bij Natuurpoort van Loon.


Energiecollectief OM|Nieuwe energie weer de groenste

Voor het vierde jaar op rij is om | nieuwe energie verkozen tot groenste energieleverancier van Nederland. In het jaarlijks terugkerende onafhankelijke onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE behaalt de leverancier opnieuw het rapportcijfer 10. Daarmee laat zij de grote traditionele energieleveranciers en zelfs een aantal bekende groene leveranciers ver achter zich.

“In lokaal zit onze kracht”

Directeur André Dippell: “We zijn ontzettend trots dat we onze titel als groenste leverancier mogen behouden. Het had ook eigenlijk niet anders gekund dan weer zo hoog te eindigen. Wij zijn de enige leverancier die onze energie uitsluitend laten produceren door vele tientallen lokale burgerinitiatieven bij energiecoöperaties. Zij investeren in zonne- en windenergie in hun eigen buurt, waardoor onze klanten letterlijk langs kunnen gaan bij de projecten waar we energie opwekken. Groener kunnen we het niet maken!”

Veel leveranciers blijven slecht scoren

Van de 29 onderzochte leveranciers scoren er 13 nog steeds een onvoldoende. Het rapport vergelijkt de leveranciers op de onderdelen investeringen, inkoop en levering van energie. Opvallend is dat veel slecht scorende leveranciers zichzelf in de markt zetten als groene energieleverancier. Een kwalijke zaak aldus André Dippell: “Groene energie wordt te pas en te onpas gebruikt voor energie die helemaal niet groen is; sjoemelstroom noemen wij dat. Dat is nou juist waarom wij onze energie lokaal opwekken in de eigen buurt van onze klanten. Van ons allemaal en voor ons allemaal, dat noemen wij nu nieuwe energie! We hoeven ons niet te verstoppen achter constructies om onze stroom te vergroenen. Bij ons mag iedereen zien hoe we het aanpakken en daar vooral aan meedoen. Door volledig transparant te zijn, winnen wij het vertrouwen van de consument.”

Over om | nieuwe energie

om | nieuwe energie is een energiecollectief bestaande uit bijna 40 lokale energiecoöperaties, waaronder ECLoZ. Zij fungeren onder andere als energieproducenten en wekken lokaal, in de regio, alle stroom op voor de energieklanten. Zij krijgen daarom 100% duurzame energie uit hun eigen buurt geleverd. Het collectief heeft geen winstoogmerk. Daarom worden de energieprijzen, vergeleken met andere leveranciers, steeds goedkoper en kan de opbrengst worden gebruikt om lokaal weer nieuwe energieprojecten te ontwikkelen. Zo werken ze toe naar een energieneutraal Nederland. Een overzicht van alle aangesloten coöperaties is te vinden op www.samenom.nl.


Ook de familie Bruijniks uit Kaatsheuvel doet mee aan het zonneproject WerftZon

Na ondertekening van de deelname en ledenovereenkomst lichtte wethouder Gerard Bruijniks dit als volgt toe:

“Wij als gezin doen mee omdat we met WerftZon samen werken aan een duurzame toekomst. Met de panelen wekken we duurzame energie op en zo dragen we concreet bij aan een duurzame toekomst. Wij mensen moeten ons gebruikspatroon veranderen, want nu verbruiken we meer dan de aarde kan leveren. Dat is onhoudbaar. Door deelname aan gezamenlijke zonneprojecten zoals WerftZon, doen we er zelf ook wat aan om de aarde niet verder uit te putten en deze goed door te geven aan onze volgende generatie.”.

Ook meedoen met WerftZon? Schrijf in en investeer in lokale duurzame energie.

Donderdag 15 november, van 19.00-20.30 u in ’t Klavier in Kaatsheuvel en in De Wetering in Loon op Zand.

Zie voor meer informatie de projectpagina WerftZon.


Nationale Duurzame Huizen Route – 3 november 2018

Wil je ook duurzamer wonen en zoek je inspiratie? Kom langs op de duurzame open huizen route a.s. zaterdag 3 november tussen 10:00-12:30 uur!

Bekijk de technische ruimte van een appartementengebouw van Casade, dat verwarmd wordt met een warmte-koude opslag systeem (bodemwarmte) bij Parkzicht in Kaatsheuvel. ECLoZ, Casade en de gemeente Loon op Zand zijn aanwezig.

Op de website van de Duurzame Huizen Route zie je welke andere huizen nog meer hun deuren openen!


Nog 100 certificaten te gaan!

15 oktober 2018

Bert Branderhorst, voorzitter van ECLoZ, brengt nog weer eens onder de aandacht waarom deelname aan het WerftZonproject, investeren in zonnepanelen op het dak van Sporthal De Werft, zo’n goed idee is. Het is een investering in verduurzaming van onze gemeente en nog lucratief ook. Luister naar het verhaal van Bert.

Inschrijven voor de laatste certificaten: op donderdag 25 oktober  19.00 – 20.30 u in ‘t Klavier in Kaatsheuvel en De Wetering in Loon op Zand.


Energieprijzen vergelijken?

12 oktober 2018

Let er dan op de meest recente tarieven van de huidige leverancier te gebruiken. Omdat de tarieven voor alle leveranciers zijn gestegen, is vergelijking met huidig termijnbedrag bij een leverancier niet terecht. Hieronder is te zien dat onze energieleverancier =OM|nieuwe energie van de duurzame leveranciers de voordeligste is.


Dag van de Duurzaamheid

10 oktober 2018

De uitspraak van het Gerechtshof gisteren in de Urgenda-klimaatzaak maakt eens te meer duidelijk dat we serieus aan de slag moeten om CO2-uitstoot terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan.

In onze gemeente kan iedereen daar aan bijdragen door te investeren in lokaal opgewekte Zonne-energie van zonnepanelen die op sporthal De Werft komen te liggen. Klik voor deelname aan dit project op de WerftZon-project-pagina of schrijf in op donderdag 11 oktober 19.00-20.00 uur in ‘t Klavier en 20.30-21.30 uur in De Wetering.


10 oktober Dag van de Duurzaamheid

Vandaag – 5 oktober – is de dag van de Loonse Dorpskwis, een geweldig lokaal initiatief wat ongelooflijk veel energie genereert.

ECLoZ  is ook zo’n geweldig lokaal initiatief, het energie collectief in de gemeente Loon op Zand. Wij leveren lokaal opgewekte groene stroom op basis van wind- en zonne-energie. De zonne-energie komt o.a. van panelen op De Werft, het WerftZon postcoderoos project.

Komende woensdag is het 10 oktober, dag van de duurzaamheid, en wat zou het mooi zijn als op die dag heel veel mensen in onze gemeente gaan investeren in duurzame energie en certificaten WerftZon aanschaffen. Dan komen die zonnepanelen er te liggen en kunnen we nog meer lokaal opgewekte groene stroom verkopen! De certificaten kosten € 190 per stuk en je kunt er maximaal 20 kopen. Het is niet alleen een geweldige investering in de verduurzaming van onze gemeente maar ook winstgevend voor de eigen portemonnee, gezien de verwachte 9% rendement per jaar. Voor alle informatie zie de pagina van het WerftZonproject.

Direct contact met ECLoZ voor meer informatie en om in te schrijven? Donderdagavond 11 oktober van 19.00 tot 20.00 uur zijn we in ‘t Klavier in Kaatsheuvel aanwezig en van 20.30 tot 21.30 uur in De Wetering in Loon op Zand.


Inschrijfavonden WerftZon

20 september 2018

Inschrijven voor de koop van certificaten voor het WerftZon project kan nu op 2 inloopavonden: donderdag 27 september tussen 19.00 en 21.00 uur in ‘t Klavier en maandag 1 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur in De Wetering. Als u woont in een van de postcodegebieden grenzend aan postcode 5171 (dit zijn de postcodes 5106, 5143, 5144, 5151, 5161, 5171, 5172, 5175 en 5176), kunt u deelnemen aan dit project.

Kijk voor meer informatie op de WerftZon-projectpagina. Als u niet bij een van de inschrijfavonden aanwezig kunt zijn, kunt u daar ook de inschrijfformulieren downloaden.