Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Klik hier voor certificaten WerftZon
  • E-mailadres
 
 
 

Actueel

Huiseigenaren, energielabel op orde?

16 oktober 2020

Het energielabel voor woningen geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning. Alle huiseigenaren hebben in 2015 een voorlopig energielabel ontvangen. Dit was gebaseerd op de standaardkenmerken van een woning, zoals het bouwjaar en woningtype en zegt dus niets over de feitelijke energiezuinigheid van de woning.

Bij verkoop of verhuur van de woning moet u een definitief energielabel overleggen. Als u daarover nog niet beschikt kunt u dat beter nu nog doen, want de kosten voor het registeren gaan per 1 januari 2021 drastisch omhoog. U kunt het gemakkelijk zelf doen tegen minimale kosten. Besluit u om na 1 januari 2020 een definitief energielabel aan te vragen dan moet u daarvoor een deskundige inschakelen die uw woning komt waarderen en inmeten. De kosten daarvan lopen op tot gemiddeld € 190.

Een definitief energielabel aanvragen doet u via een website van de Rijksoverheid, energielabelvoorwoningen.nl, waar u moet inloggen met uw DigiD. Na invullen van uw gegevens ziet u het huidige (voorlopige) energielabel van uw woning. Dit kunt u verhogen door de energieverbeteringen die u heeft aangebracht aan de woning in te vullen. Ook zonnepanelen verhogen het label. De gegevens worden digitaal gecontroleerd door een deskundige. De kosten hiervoor bedragen hooguit een paar tientjes. Een nu aangevraagd energielabel is 10 jaar geldig. Een hoog energielabel verhoogt de waarde van uw woning.

Energiecollectief ECLoZ  biedt ondersteuning

Bij het aanvragen van het nieuwe energielabel krijgt u een aantal technische en bouwkundige vragen voorgeschoteld die niet altijd even gemakkelijk  te beantwoorden zijn. Ziet u hier tegenop, maak dan een afspraak met een van de energiecoaches van ECLoZ, zij helpen u kosteloos en brengen goede tips voor  besparingsmaatregelen en een gratis ledlamp voor u mee. U kunt zich hiervoor aanmelden via contact@ecloz.nl.


Global Goals Vlaggendag ging niet onopgemerkt voorbij

10 oktober 2020

Op vrijdag 25 september werd in veel gemeenten de Global Goals Vlag gehesen. Ook in onze 3 dorpskernen wapperden die dag en de dagen erna de vlaggen fier aan de mast.

Ledlamp en Besparingsactie Energiecollectief ECLoZ  groot succes

Een aantal van de VN Global Goals hebben te maken met duurzaam leven. Dat was ook de reden waarom ECLoZ | om op de weekmarkten in Loon op Zand en Kaatsheuvel aanwezig was om te adviseren over energie besparing. Van dat aanbod en de daarbij overhandigde ledlamp werd veel gebruik gemaakt. Aan het eind van de dag was de voorraad op. Dat het belang en de mogelijkheid om te besparen op energie leeft, was te merken aan de vragen die werden gesteld aan de energiecoaches. Meerdere inwoners maakten gebruik van de mogelijkheid om een keukentafelgesprek met een coaches aan te vragen. (foto Stef Mennens, Drieluik Fotografie)

Energiecoach aan huis via Energieloket

Nog steeds is er de mogelijkheid om voor een uitgebreid gesprek met een energiecoach thuis een afspraak te maken via het digitale Energieloket in de gemeente Loon op Zand: https://energielokethartvanbrabant.nl/loon-op-zand/.

Meer besparingsacties in voorbereiding

De komende maanden kunnen meer activiteiten van ECLoZ | om worden verwacht. Het Energiecollectief stelt zich ten doel dat Loon op Zand in 2045 energieneutraal is. Veel winst is daarbij te behalen door inwoners te motiveren om minder energie te gebruiken. Dat kan zitten in kritisch kijken naar dagelijks energiegebruik, door aanschaf van energiezuinige apparatuur bij vervanging of treffen van bijv. isolatiemaatregelen aan de woning. Meer informatie is te verkrijgen via de website van ECLoZ | om: www.ecloz.nl.


ECLoZ | om deed mee met Urgenda-actie Red een sneeuwbal

27 september 2020

Zo’n 125 van vernietiging geredde sneeuwbalstruiken zijn zaterdag afgeleverd om in onze gemeente te gaan groeien en bloeien. Het merendeel krijgt een plekje bij Hartenboeren aan de Duiksehoef, bij de Educatieve Boerderij aan het Moleneind en in de theetuin van B & B de Wensput. De overige planten worden uitgegeven aan die leden van ECLoZ | om die de opgewekte lokale stroom van ECLoZ afnemen. Een gezamenlijke actie van Om | nieuwe energie en Urgenda, waaraan ECLoZ | om graag haar medewerking aan verleent.

Plantinstructies: zie deze pagina van meerbomen.nu.

De sneeuwballenstruiken worden afgeleverd en uitgeladen met behulp van vrijwilligers van om|nieuwe energie, ECLoZ |om, Hartenboeren en de Educatieve boerderij.

26 september 2020

Op vrijdag 25 september jl. is onverwacht overleden onze zeer gewaardeerde mede initiatiefnemer en tot voor kort bestuurslid

Cees van de Ven

Binnen onze energiecoöperatie ECLoZ | om bekleedde Cees de functie van vicevoorzitter. Op woensdagavond 16 september namen we in de ledenvergadering afscheid van hem in deze functie. Voor ECLoZ – zo was afgesproken – zou Cees zich blijven inzetten voor KwatrijnZon, een project van ECLoZ waar hij mede de schouders onder zette. Graag wilde Cees zich ook op deze wijze blijven inzetten voor onze duurzame energiebeweging.

In juni 2018 was Cees vanuit ECLoZ medeoprichter en sindsdien voorzitter van ZonCLoZ. Deze coöperatie richt zich op duurzame opwek van elektriciteit door middel van gezamenlijke zonnedaken in postcoderoos projecten. Op 16 september werd ook afscheid genomen van Cees in zijn rol van voorzitter ZonCLoZ.

Wij zijn heel dankbaar dat we samen met Cees aan onze gezamenlijke duurzaamheidsopdracht hebben mogen werken. Altijd in verbinding met mensen en voor onze samenleving, coöperatief met visie en gedreven. Bovenal missen we Cees als een fijn medemens met het hart op de goede plek.

We wensen Ilse en Walter, de kinderen, kleinkind en familieleden sterkte toe.

Namens ECLoZ u.a., KwatrijnZon B.V. en ZonCLoZ u.a.,

Bert Branderhorst – voorzitter ECLoZ | om en Tommy van Schaik – voorzitter ZonCLoZ.

Cees bij zijn laatste optreden als voorzitter van ZonCLoZ tijdens de ledenvergadering op 16 september. (foto: Ilse van Boxel-van de Ven)

ECLoZ op de markten met gratis led-lamp

17 september 2020

Onze Gemeente Loon op Zand is Global Goals gemeente, met speciale aandacht voor Duurzaamheid. Op vrijdag 25 september – Global Goals Vlaggendag – wordt in alle drie de kernen de Global Goals vlag gehesen. Een goede stap op weg naar een duurzame samenleving is beperking van energiegebruik. ECloZ|om staat daarom die dag op de weekmarkten in Loon op Zand en Kaatsheuvel met besparingsadviezen. Er kan een kort gesprek worden gevoerd met een van de lokale energiecoaches van ECLoZ, die als steuntje in de rug een led-lamp uitdeelt. Ook voor advies over lokaal opgewekte groene stroom van zonne- en windenergie kan men er terecht.

Energiecoach aan huis via Energieloket. Voor een uitgebreider gesprek met een energiecoach thuis kan een afspraak gemaakt worden via het digitale Energieloket in de gemeente Loon op Zand.


Met vragen over een warmtepomp kunt u bij ons terecht op woensdag 16 september 20.30 u in ’t Maoske in De Moer

9 september 2020

Bent u ook geïnteresseerd in de werking van een warmtepomp, de verschillende types die er zijn en de kosten die eraan verbonden zijn? ECLoZ | om, Energiecollectief in de Gemeente Loon op Zand heeft Tycho Schellart van GRUUN BV uit Udenhout bereid gevonden om ons daarover te informeren en al uw vragen te beantwoorden.

In verband met coronamaatregelen is aanmelden noodzakelijk

De informatiebijeenkomst vindt plaats na afsluiting van de jaarvergadering van ECLoZ op 16 september en begint om 20.30 uur, locatie: ’t Maoske, Middelstraat 24, 5176 NJ De Moer. Iedereen is van harte welkom. Wel is in verband met de coronamaatregelen aanmelden vooraf noodzakelijk. Dit kan via een mailtje naar contact@ecloz.nl.

Meer info over Energiebesparing, Energieopwekking en Energielevering op de website van het energiecollectief: www.ecloz.nl.


Energie besparen doe je zo! Bewonersavonden vanwege verscherpte Coronamaatregelen uitgesteld.

20 augusutus 2020

Helaas hebben wij vanwege de verscherpte coronamaatregelen er voor moeten kiezen om de bijeenkomsten ‘Energie Besparen doe je zo´ uit te stellen. Deze zouden plaats vinden op donderdag 27 augustus en vrijdag 28 augustus  in de Theaterzaal van Het Klavier en waren speciaal bestemd voor de bewoners uit de wijken De Hil, Schrijversbuurt en Staatsliedenbuurt. Ook nu geldt dat van uitstel geen afstel komt. De bewoners van de wijk zijn per flyer over het uitstel geïnformeerd.

We gaan er vanuit dat er voldoende interesse is in het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarom willen wij met geïnteresseerden daarover in gesprek. Uiteindelijk is voor ons belangrijk dat zoveel mogelijk mensen maatregelen nemen om het energiegebruik te beperken. Als u dat ook wilt kan een van onze energiecoaches u thuis bezoeken en u adviseren over energiebesparende maatregelen. Meld u daarvoor aan via besparing@ecloz.nl. Wij nemen dan contact met u op en bij registratie van uw gegevens, overhandigen wij u een gratis zeer zuinige Ledlamp, als eerste besparingsmaatregel.


Wie zijn onze energiecoaches en wat doen zij?

22 juli 2020


Staand van links naar rechts: Dick Notenboom, Wim Eijken, Margreet Smeets. Zittend: Ton van der Velden, Alex van der Haring, Fred Greven (Foto: Jan Heijs)

De energiecoaches van ECLoZ kunnen inwoners van de gemeente tijdens een zogenaamd keukentafelgesprek adviseren over het nemen van energiebesparende maatregelen aan hun huis. Met ons allen zo min mogelijk fossiele energie gebruiken, dat is het idee. Motiverend voor ieder is bovendien dat die energiebesparende maatregelen geld oplevert, kortom iedereen wordt er beter van! Een paar energiecoaches aan het woord:

Alex van der Haring: “Opgegroeid te midden van de natuur, was en ben ik vol verwondering en bewondering voor hoe de natuur in elkaar zit. Dat systeem moeten we respecteren en bewaren ook voor de komende generaties, dat is mijn overtuiging. Daarom zet ik mij als bestuurslid van Energiecollectief Loon op Zand en als energiecoach in om samen met inwoners te werken aan een energieneutral e gemeente. Bij  de training tot energiecoach hebben we gereedschappen in handen gekregen om daar resultaat in te kunnen boeken.”

Fred Greven:  “Omdat ik me oprecht ongerust maak over de aarde, over de snelheid waarmee wij onze natuurlijke hulpbronnen verbruiken, ben ik zeer gemotiveerd om als energiecoach mijn ervaringen te delen met anderen. De onachtzaamheid waarmee wij de veranderingen in onze leefomgeving en het klimaat aanschouwen baart mij zorgen. Aan de omslag naar een duurzame samenleving wil ik graag een bijdrage leveren door mijn energie, kennis en ervaring  in te zetten.”

Dick Notenboom: “Ruim 30 jaar woon ik in De Draaiboom in Kaatsheuvel. Sinds enkele jaren ben ik lid van ECLoZ en maak ik deel uit van de besparingsgroep. Ik heb een technische achtergrond en in mijn werkzame leven heb ik me vooral bezig gehouden met energiebesparing-projecten en het verduurzamen van productie. Mijn technische achtergrond wil ik graag inzetten als energiecoach en de bewoners helpen om hun besparingsideeën concreet te maken. Kijken naar wat financieel- en technisch-haalbaar is. Het doel moet altijd zijn: Energieverbruik (kosten) omlaag, wooncomfort is minimaal gelijk gebleven.”

Gesprek met een coach aanvragen via Energieloket

Om een gesprek met een energiecoach aan te vragen ga je naar de website van het Energieloket Loon op Zand: https://energielokethartvanbrabant.nl/loon-op-zand/. Naast een gesprek aanvragen kun je daar trouwens ook tips vinden voor verhoging van het comfort van je woning en informatie over subsidiemaatregelen.


Digitaal Energieloket officieel geopend

19 juni 2020

Door het houden van een energiecoachgesprek met onze energiecoach Fred Greven in zijn woning lanceerde wethouder Gerard Bruijniks gisteren het digitale Energieloket Loon op Zand

Fred peilde bij de wethouder de motivatie om aan energiebesparing te doen. Vervolgens adviseerde hij op basis van de huidige staat van de woning onder andere een check op dakisolatie en warmtelekken op zolder. Wethouder Bruijniks concludeerde na afloop: “De aanvraag ging heel vlot. Zo’n check hoe duurzaam je woning is levert nieuwe inzichten op. Zo blijkt energiebesparing prima mogelijk mét verbetering van je wooncomfort. En ook is het nog eens goed voor de portemonnee. Lokale groene stroom gebruiken levert rendement op. Dankzij het energiegesprek weet ik hoe ik dat kan aanpakken.”

Wethouder Gerard Bruijniks in gesprek met energiecoach Fred Greven. (Foto Pix4Profs/Jan Stads)

Gemeente Loon op Zand heeft digitaal Energieloket

8 juni 2020

Op de website Energieloket Hart van Brabant heeft Loon op Zand sinds kort een eigen digitaal Energieloket waar men terecht kan voor informatie over besparingsmaatregelen en subsidiemogelijkheden of voor het aanvragen van een (beeld)gesprek met een lokale energiecoach van ECLoZ | om.  

Het energieloket is tot stand gekomen uit een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dongen en Loon op Zand en de energiecoöperaties Energie Dongen en ECLoZ | om. De bedoeling is dat mettertijd ook de andere gemeenten uit Hart van Brabant hier hun energieloket onder brengen.


ECLoZ | om ook regionaal actief

29 mei 2020

Sinds 2015 investeert ECLoZ in regionale samenwerking, zowel met collega-energiecoöperaties als met andere maatschappelijke organisaties en gemeenten. Op dit moment wordt in de regio Hart van Brabant in opdracht van de Rijksoverheid gewerkt aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarmee wordt in kaart gebracht hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Welke maatregelen in de REKS zijn opgenomen is in verkorte versie hier te downloaden. ECLoZ werkt hier aan mee, samen met 13 andere lokale energiecoöperaties, onder andere om 50% deelname van burgers en MKB in de duurzame energie-opwekkingprojecten te bewerkstelligen. Verder ontwikkelen de energiecoöperaties een voorstel voor de gemeenten in de regio voor een plan van aanpak om lokale duurzame energieprojecten te realiseren en uit te voeren. 


Besparingsactie Kaatsheuvels wijken De Hil, Schrijversbuurt en Staatsliedenbuurt uitgesteld.

18 mei 2020

Door de coronamaatregelen is de geplande besparingsactie van ECLoZ | om uitgesteld tot na de zomer vakantie. Buurtbewoners worden deze week geïnformeerd met een huis-aan-huisfolder.


Brabanders massaal op zoek naar kansen voor zon op het dak

1 maart 2020

Brabanders zijn massaal op zoek naar informatie over zonnepanelen op hun dak. Dat blijkt uit cijfers van de provincie Noord-Brabant.  Meer dan 130.000 maal werd de site ZonnescanBrabant de afgelopen jaren geraadpleegd.

De site www.zonnescanbrabant.nl geeft voor ieder gebouw in Brabant inzicht in de kansen voor zonnepanelen.  Aan de hand van satellietbeelden en 3Dmodellen wordt de geschiktheid van het dak duidelijk. Daarnaast krijgen bezoekers een schatting van de opbrengst en de investeringskosten. De scan is nu vernieuwd! Door gebruik te maken van de nieuwste kaarten en de meest actuele informatie over de installatiekosten en de opbrengsten is de terugverdientijd nu nog accurater in te schatten.

De zonnescan is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Zij wil Brabanders helpen om huizen en gebouwen duurzamer te maken. Dit omdat meer dan 35% van de energie in Brabant wordt ingezet voor huizen en gebouwen. Om de energiedoelen te halen is daar verandering in nodig.

Actuele informatie over de terugverdientijd van zonnepanelen is te vinden op deze pagina van de website van Milieucentraal.


Gemeente ontvangt € 235.000 aan Klimaatmiddelen van het rijk, waarvan € 25.000 voor energieloket

7 februari 2020

In december jl. werd bekend dat de Rijksoverheid vanwege het Klimaatakkoord van juni 2019 Klimaatmiddelen aan de gemeenten ter beschikking stelt voor de periode 2019 tot en met 2021. Het gaat in onze gemeente om een bedrag van in totaal € 235.000, waarvan het grootste deel, € 202.000, bestemd is voor het opstellen van een Transitievisie Warmte. Een bedrag van € 25.000 is ervoor bedoeld ‘om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren middels energieloketten’.

In regionaal verband zijn lokale energiecoöperaties, waaronder ECLoZ | om, al bezig om zo’n energieloket op te zetten. Veel gemeenten hebben financiële ondersteuning hierbij toegezegd, zo niet de gemeente Loon op Zand. Tijdens de opiniërende raadsvergadering op 6 februari maakte ECLoZ-voorzitter Bert Branderhorst gebruik van het inspreekrecht om de gemeenteraad te wijzen op het beschikbare geld en de noodzaak dit aan te wenden waarvoor het bedoeld is: o.a. voor de totstandkoming van een energieloket.

Volgende week donderdag wordt hierover besloten, bij behandeling van het Raadsvoorstel voor de begrotingswijziging naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord ‘Schouders eronder, samen vooruit’. Ondanks de duurzame ambitie die uitgesproken wordt in het akkoord, is het zeer de vraag of met name de coalitiepartijen hiervoor extra – van het Rijk hiervoor ontvangen – geld willen vrijmaken.

Update 13 februari: de Klimaatmiddelen worden niet bestemd voor het instellen van een energieloket. De Klimaatmiddelen worden toegevoegd aan de algemene middelen.


ECLoZ in De Duinkoerier

5 februari 2020

Uit De Duinkoerier van woensdag 5 februari 2020

Energiecoaches in opleiding, besparingsbijeenkomst volgt.

24 januari 2020

Komende maanden wordt in de wijken De Hil, Schrijversbuurt en Staatsliedenbuurt een energiebesparingsactie gehouden. Samen met buurtgenoten wordt bekeken op welke manieren we energie en dus geld kunnen besparen! Dit moet leiden tot uitvoeren van isolatiemaatregelen en leggen van zonnepanelen met inkoopvoordeel. Hoe meer mensen meedoen hoe aantrekkelijker het is.

Vanuit ECLoZ | om worden op dit moment 6 energiecoaches opgeleid die keukentafelgesprekken met inwoners kunnen gaan voeren over de te nemen maatregelen.

Binnenkort wordt voor de inwoners van de genoemde buurten een Besparingsbijeenkomst gehouden in Het Klavier in Kaatsheuvel. De buurtbewoners krijgen per brief een uitnodiging. Voor anderen geldt: houd de persberichten in de gaten. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Besparingswerkgroep van ECLoZ | om. Mail dan naar ah@ecloz.nl.


ECLoZ | om bij Loons Lokaal

11 december 2019

Samen met tientallen andere lokale energiecoöperaties vormen wij  het groenste energiecollectief van Nederland, om | nieuwe energie; de enige leverancier die écht terug geeft aan haar klanten.

Dat komt omdat we geen winstoogmerk hebben. De winst geven we terug aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten in de regio en aan het verlagen van onze tarieven. Dus hoe meer mensen meedoen, hoe lager jouw energieprijs wordt en hoe meer duurzame energie we kunnen opwekken.  Zo maken we samen groene energie goedkoper voor iedereen!

Die energie wekken we op door samen met andere coöperaties te investeren in lokale projecten. Dankzij KwatrijnZon, WerftZon en Spinderwind kunnen we aan onze inwoners lokale energie leveren. Energie die we 100% duurzaam opwekken in Loon op Zand en omstreken.

Loons Lokaal

Om in stijl te blijven kun je ook kennismaken met ECLoZ | om bij Loons Lokaal, nieuwe conceptstore aan de Kerkstraat in Loon op Zand, met aanbod van lokale ondernemers. Koop je het bouwpakket van de Solar Windmolen en stap je over op groene energie van ECLoZ | om, krijg je de kosten van aankoop van het bouwpakket terug.

Bouwpakket Solar windmolen

Wij zijn om! Jij ook? Stap over.


We zijn weer de groenste!

8 november 2019

We = om | nieuwe energie, coöperatie van energiecoöperaties. Stroom van onze zonneprojecten WerftZon en KwatrijnZon leveren wij aan om | nieuwe energie. Ben je daar stroomafnemer dan krijg je 100% lokaal opgewekte duurzame stroom. Wil je meehelpen de gemeente Loon op Zand te verduurzamen, stap dan over op om | nieuwe energie, je krijgt er het lidmaatschap van ECLoZ gratis bij! Aanmelden kan via de ‘Stap ook over’ knop op de homepage of rechtstreeks bij om | nieuwe energie.


ECLoZ | om met burgerwindpark Spinderwind in Duurzame Top 100 van Trouw.

8 oktober 2019

De duurzame 100 van Trouw bestaat dit jaar voor het eerst uit initiatieven van onderop. Het is de elfde keer dat deze ranglijst van groenste denkers en doeners wordt gepresenteerd.

Op nummer 65 van de lijst prijkt het project van ECLoZ | om en 10 andere energiecoöperaties in de regio: de ontwikkeling van burgerwindpark SpinderWind. Een heel mooi resultaat. Meer informatie over de duurzame 100 van Trouw op deze pagina. Voor informatie over Spinderwind, raadpleeg onze projectpagina.


Een lokaal aanbod isolatiemaatregelen en zonnepanelen vindt u bij ECLoZ | om

26 augustus 2019

Er bereikten ons berichten dat het bedrijf Zelfstroom in onze gemeente door middel van folders actief is in werving voor zonnepanelen. In deze folders wordt de indruk gewekt dat er sprake is van samenwerking met de gemeente Loon op Zand. Dat is niet het geval.

ECLoZ | om juicht het toe dat er meer en meer zonnepanelen op daken komen te liggen. Zoals u elders op onze website kunt lezen hebben wij kort geleden in samenwerking met Buurtkracht ons eerste buurtteamproject rond isoleren en aanschaf zonnepanelen in Molenwijck Noord succesvol afgesloten.

Een nieuw buurtproject staat op stapel, dus bent u geïnteresseerd in het lokale aanbod van een buurtteam uit uw wijk, laat dit dan weten via ah@ecloz.nl of houd de berichten op website en facebook in de gaten.


Aandacht voor het overlijden van Henri Hoskam tijdens ALV om | nieuwe energie

19 augustus 2019

Tijdens de algemene Ledenvergadering van om | nieuwe energie werd stil gestaan bij het overlijden van de penningmeester van ECLoZ | om, Henri Hoskam. De laatste wens van de overledene indachtig kregen de aanwezigen een zakje bloemzaad mee naar huis. Als imker had Henri zorg over de bijenstand.

Een mooi en betrokken gebaar van om.


Bij om | nieuwe energie krijg je lokaal opgewekte groene stroom

2 augustus 2019

In een bijlage bij het Financieel Dagblad deze week een inspirerend artikel over decentrale energieopwekking. Een gesprek met André Dippell, directeur van om | nieuwe energie. om is een collectief van energiecoöperaties, waaronder ECLoZ. Daarom voegen wij met ingang van heden ‘| om’ aan onze naam toe. De zonnestroom van onze projecten KwatrijnZon en WerftZon wordt geleverd aan om. Word je daar afnemer dan krijg je gegarandeerd lokale groene stroom. Een geweldige bijdrage aan de verduurzaming van onze gemeente.

Uit het Financieel Dagblad van 31 juli 2019

Veel belangstelling voor informatie over isoleren of zonnepanelen

13 juni 2019

Een vijftig-tal mensen was afgekomen op de bijeenkomst in De Wetering om meer te horen over het gezamenlijk buurtinitiatief van ECLoZ en buurkracht. Na korte introductie door Alex van der Haring van ECLoZ en Gert Wagenvoort van buurkracht, kwam EPA-adviseur Petro van Laarhoven aan het woord over 2 woningen in de wijk (middenwoning en hoekwoning) die hij had doorgelicht op te treffen besparingsmaatregelen. Lees meer over de bijeenkomst op de pagina Energiebesparing.


Burenbijeenkomst op 11 juni in De WeteringBurgerwindpark De Spinder genomineerd voor Duurzame 100 van Trouw!

4 juni 2019

De inzet van alle vrijwilligers afgelopen jaren rondom het windpark wordt beloond: Burgerwindpark De Spinder is namelijk als burgerinitiatief genomineerd voor de Trouw Duurzame 100 2019!

Zie voor meer informatie de projectpagina Spinderwind.


Overlijden Henri Hoskam

Op zondagmorgen 26 mei jl. is overleden ons zeer gewaardeerd medebestuurslid

Henri Hoskam

Binnen onze energiecoöperatie bekleedde Henri de functie van penningmeester. Henri was mededirecteur van KwatrijnZon B.V. een volle dochteronderneming van ECLoZ u.a. In juni 2018 was hij vanuit ECLoZ medeoprichter en sindsdien penningmeester van ZonCLoZ u.a., de coöperatie die zich richt op duurzame opwek van elektriciteit door middel van postcoderoos projecten. Fijn dat hij zelf afgelopen donderdag 23 mei nog kon melden dat WerftZon als eerste project van ZonCLoZ operationeel was. Henri heeft hier in zijn laatste levensmaanden nog veel energie aan kunnen geven.

Wij zijn Henri dankbaar voor het vele werk dat hij met grote gedrevenheid heeft verricht. Bovenal missen we hem als een fijne medemens met het hart op de goede plek.

We wensen Marijke, de kinderen en familieleden sterkte toe.

Namens ECLoZ u.a., KwatrijnZon B.V. en ZonCLoZ u.a., Bert Branderhorst – voorzitter.


WerftZon

Het is helemaal klaar, alles ligt er op en is aangesloten”

14 mei 2019

De zonnepanelen op Sporthal De Werft zijn door installateur AG Techniek uit Udenhout gelegd en aangesloten!

Er wordt zonne-energie opgewekt en geleverd aan onze samenwerkingspartner om | nieuwe energie!

Voor meer informatie over WerftZon: kijk op de projectpagina WerftZon.


Bouw van Burgerwindpark De Spinder is begonnen

4 mei 2019

De start van de bouwwerkzaamheden is aanleiding voor Omroep Tilburg om eens te komen kijken naar de eerste werkzaamheden.


Loon op Zand doet duurzaam

Tijdens het openbare gedeelte van de Algemene Ledenvergadering van ECLoZ, op dinsdag 30 april, presenteren lokale vrijwilligersorganisaties op gebied van duurzaamheid presenteren zich in het Vrijwilligershuis.

In de op 11 april vastgestelde Toekomstagenda Loon op Zand 2030 is te lezen dat inwoners belang hechten aan een duurzame en groene toekomst voor onze gemeente. Al langer zijn er in Loon op Zand vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor een duurzame samenleving. Wie zijn die vrijwilligers, wat doen ze en waar doen ze het voor?

Op dinsdag 30 april komen een aantal van deze organisaties voor het voetlicht tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering van ons lokale Energiecollectief ECLoZ in het Vrijwilligershuis aan de Schotsestraat 4c in Kaatsheuvel. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom om kennis te maken met deze organisaties. Onder meer Fietsenbank en Spullenbank van het KDC geven informatie over hun werk. Ook Gered Gereedschap, Boekenbank, Voedselbank en Wereldgemeente Loon op Zand houden een korte presentatie. En natuurlijk ECLoZ zelf! Nadien is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de verschillende ruimtes van het Vrijwilligershuis. Wees welkom! Deelname is gratis en aanmelding is niet nodig.


Huurovereenkomst getekend

28 maart 2019

Vandaag is de huurovereenkomst voor de huur van het dakdeel van Sporthal De Werft getekend. Zie voor foto’s de projectpagina Werftzon.


We kunnen binnenkort het dak op!

22 februari 2019

De huurovereenkomst met de gemeente voor de huur van het dakdeel van Sporthal De Werft wordt donderdag 28 maart a.s. getekend. Daarna kunnen we het dak op! Verwacht wordt dat de installatie in april “draait”, een gunstig moment voor zonnestroomproductie! Zie verder de projectpagina Werftzon.


Hoe gaat het verder na de succesvolle warmtebeeldfoto-actie van ECLoZ?

25 februari 2019

Na een overweldigend aantal aanmeldingen zijn de vrijwilligers van ECLoZ in de week van 30 januari tot 6 februari op stap geweest met de warmtebeeldcamera om warmtebeeldfoto’s gemaakt, zo’n 15 à 20 per adres. Helaas konden niet alle aanvragen worden gehonoreerd, toch is het nog gelukt om 39 adressen te bezoeken. De gemaakte foto’s zijn inmiddels verstuurd aan de bewoners, die nu over de juiste isolatiemaatregelen na kunnen gaan denken.

Aan de slag met Buurkracht

Buurkracht is een maatschappelijk platform, dat mensen in buurten helpt om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing. Binnen ECLoZ gaat de werkgroep Besparing samen met Buurkracht aan de slag om te werken aan een 10-weken stappenplan. Hiermee wordt gestart in 1 of 2 buurten waarin veel mensen zich hebben aangemeld voor de actie. Deze mensen worden benaderd om mee te doen. In overleg met de bewoners wordt een stappenplan opgesteld, dat voldoet aan de door de bewoner gewenste maatregelen. Dit plan zou moeten resulteren in een getekende offerte voor te realiseren (een) besparingsmaatregel(en), zoals bijvoorbeeld vloer- en/of spouwmuurisolatie. Andere buurtgenoten kunnen zich aansluiten, zodat door de gezamenlijkheid de maatregelen goedkoper kunnen worden uitgevoerd.

Zelf meedoen als vrijwilliger

Naar aanleiding van de actie hebben zich een aantal mensen aangemeld om actief mee te gaan werken bij ECLoZ. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ook zij worden binnenkort benaderd. Energiebesparing en duurzame opwek zijn actuele thema’s waar we graag actiever mee aan de slag gaan. Heb je ideeën of ben je juist op zoek naar ideeën op het gebied van besparing en opwek van energie? Samen kunnen we onze mooie gemeente duurzamer te maken. Schrijf je in als lid (€ 10 per jaar) via de website en meld je aan als vrijwilliger of mail naar contact@ecloz.nl. Meer informatie: www.ecloz.nl of volg ons via Facebook en LinkedIn.


Warmtebeeldactie succesvol afgesloten

12 februari 2019

De reacties op de warmtebeeldactie van energiecoöperatie Loon op Zand (ECLoZ) waren overweldigend. Mensen lopen warm voor een scan van hun huis om zo de warmtelekken bloot te leggen. Isolatie laat hen niet koud. Op het moment van schrijven hebben meer dan 90 mensen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer zich aangemeld. We hadden toegezegd de eerste 10 aanmelders te bezoeken, maar in de week van 30 januari tot 6 februari zijn er uiteindelijk op 37 adressen warmtebeeldfoto’s gemaakt. De actie is nu afgesloten, de gemaakte foto’s worden nu verstuurd aan de bewoners.

Lees meer op de projectpagina Warmtebeeldactie.


EcLoZ heeft weer een warmtebeeldactie gehouden

Evenals in 2015 kon u weer in aanmerking komen voor het maken van een warmtebeeldfoto van uw woning. EcLoZ heeft als doelstelling dat de gemeente Loon op Zand in 2030 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er evenveel energie wordt opgewekt binnen de gemeente, als dat er wordt verbruikt. Als  energiecollectief zijn we al druk bezig met opwekken van duurzame energie in onze lokale zonne- en windenergieprojecten. Maar de eerste stap moet eigenlijk zijn: gebruik van energie zoveel mogelijk beperken. Het blijkt dat veel besparing mogelijk is door goede isolatie.  Elke m3 gas die je niet nodig hebt, hoef je niet te verbranden, iedere kWh elektriciteit die je niet nodig hebt, hoef je niet op te wekken. Je bent zo niet alleen energiezuinig bezig, maar bespaart ook maandelijks energiekosten. Bij de meeste woningen lekt er veel warmte (dus energie) weg doordat de woning  slecht is geïsoleerd. Met een warmtebeeldfoto is dat weglekken perfect te zien. Het is nodig dat deze warmtebeeldfoto’s worden gemaakt bij koud weer. Dan is het verschil tussen binnen en buiten temperatuur groot. Uit ervaring weten we dat dat héél verrassend kan werken. Wat je nooit had gedacht is toch waar: via de voordeur, het dakraam, de spouwmuur, de vloer lekt heel veel warmte weg.

Aan het maken van de foto zijn geen kosten  verbonden. Dit is een voorlichtingsactie van Ecloz, de foto wordt met de bewoner besproken en wordt alleen aan de bewoner overhandigd en niet aan derden, en het geheel is volkomen vrijblijvend, en verplicht u tot niets.


Update WerftZon 

22 december 2018

De certificaten WerftZon zijn allemaal verkocht! De 224 zonnepanelen kunnen nu gelegd worden op Sporthal De Werft in Kaatsheuvel. Deelnemers aan het project worden rechtstreeks geïnformeerd. Voor andere geïnteresseerden geldt: hou de website in de gaten voor informatie.


Informatieavond Energiecollectief ECLoZ over Energiebesparing

Op donderdag 13 december was er vanaf 20.00 uur bij Natuurpoort van Loon aan de Kloosterstraat in Loon op Zand een bijeenkomst over energielabels en energiebesparing.

Welk energielabel heeft mijn woning?
Welke labels zijn er en wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied? U wilt bijvoorbeeld het energielabel van uw woning verbeteren. Welke verbeteringen kunt u dan aanbrengen, wat zijn globaal de kosten en wat levert u dat op? Onze EPA adviseur, Petro van Laarhoven, vertelde een 20-tal  bezoekers hier alles over. Download hier de powerpointpresentatie die hij gebruikte.

Naast besparing ook opwekking. De energieprojecten van ECLoZ
Doelstelling van coöperatieve vereniging  ECLoZ is dat Loon op Zand in 2030 energieneutraal is, d.w.z. dat er net zoveel energie duurzaam wordt opgewekt als er verbruikt wordt. ECLoZ probeert die doelstelling te behalen door informatie te verstrekken over besparing én door zelf stroom op te wekken in lokale groene stroomprojecten.  Dit gebeurt al in het project KwatrijnZon, met de zonnestroominstallatie op de Kwatrijnstal van de familie Sprangers in Kaatsheuvel die 40 huishoudens van stroom voorziet.  Komend jaar wordt begonnen met de bouw van het Burgerwindpark De Spinder in Tilburg Noord, een windenergieproject waarin met 10 andere energiecoöperaties uit de omgeving wordt samengewerkt.  Binnenkort gaat het project WerftZon van start, 224 zonnepanelen op het dak van sporthal De Werft in Kaatsheuvel die zonnestroom gaan leveren. In dit laatste project kan nog worden deelgenomen door investering in de laatste 30 certificaten.

Samen op weg naar een duurzame gemeente
Iedere stap op weg naar een duurzame energieneutrale gemeente is er een. Loop met ons mee, word lid van het lokale energiecollectief ECLoZ en stap over op lokale duurzaam opgewekte stroom. Laat u daarnaast informeren over energiebesparing. Wij zien u graag op donderdag 13 december a.s. om 20.00 uur bij Natuurpoort van Loon.


Energiecollectief OM|Nieuwe energie weer de groenste

Voor het vierde jaar op rij is om | nieuwe energie verkozen tot groenste energieleverancier van Nederland. In het jaarlijks terugkerende onafhankelijke onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE behaalt de leverancier opnieuw het rapportcijfer 10. Daarmee laat zij de grote traditionele energieleveranciers en zelfs een aantal bekende groene leveranciers ver achter zich.

“In lokaal zit onze kracht”

Directeur André Dippell: “We zijn ontzettend trots dat we onze titel als groenste leverancier mogen behouden. Het had ook eigenlijk niet anders gekund dan weer zo hoog te eindigen. Wij zijn de enige leverancier die onze energie uitsluitend laten produceren door vele tientallen lokale burgerinitiatieven bij energiecoöperaties. Zij investeren in zonne- en windenergie in hun eigen buurt, waardoor onze klanten letterlijk langs kunnen gaan bij de projecten waar we energie opwekken. Groener kunnen we het niet maken!”

Veel leveranciers blijven slecht scoren

Van de 29 onderzochte leveranciers scoren er 13 nog steeds een onvoldoende. Het rapport vergelijkt de leveranciers op de onderdelen investeringen, inkoop en levering van energie. Opvallend is dat veel slecht scorende leveranciers zichzelf in de markt zetten als groene energieleverancier. Een kwalijke zaak aldus André Dippell: “Groene energie wordt te pas en te onpas gebruikt voor energie die helemaal niet groen is; sjoemelstroom noemen wij dat. Dat is nou juist waarom wij onze energie lokaal opwekken in de eigen buurt van onze klanten. Van ons allemaal en voor ons allemaal, dat noemen wij nu nieuwe energie! We hoeven ons niet te verstoppen achter constructies om onze stroom te vergroenen. Bij ons mag iedereen zien hoe we het aanpakken en daar vooral aan meedoen. Door volledig transparant te zijn, winnen wij het vertrouwen van de consument.”

Over om | nieuwe energie

om | nieuwe energie is een energiecollectief bestaande uit bijna 40 lokale energiecoöperaties, waaronder ECLoZ. Zij fungeren onder andere als energieproducenten en wekken lokaal, in de regio, alle stroom op voor de energieklanten. Zij krijgen daarom 100% duurzame energie uit hun eigen buurt geleverd. Het collectief heeft geen winstoogmerk. Daarom worden de energieprijzen, vergeleken met andere leveranciers, steeds goedkoper en kan de opbrengst worden gebruikt om lokaal weer nieuwe energieprojecten te ontwikkelen. Zo werken ze toe naar een energieneutraal Nederland. Een overzicht van alle aangesloten coöperaties is te vinden op www.samenom.nl.


Ook de familie Bruijniks uit Kaatsheuvel doet mee aan het zonneproject WerftZon

Na ondertekening van de deelname en ledenovereenkomst lichtte wethouder Gerard Bruijniks dit als volgt toe:

“Wij als gezin doen mee omdat we met WerftZon samen werken aan een duurzame toekomst. Met de panelen wekken we duurzame energie op en zo dragen we concreet bij aan een duurzame toekomst. Wij mensen moeten ons gebruikspatroon veranderen, want nu verbruiken we meer dan de aarde kan leveren. Dat is onhoudbaar. Door deelname aan gezamenlijke zonneprojecten zoals WerftZon, doen we er zelf ook wat aan om de aarde niet verder uit te putten en deze goed door te geven aan onze volgende generatie.”.

Ook meedoen met WerftZon? Schrijf in en investeer in lokale duurzame energie.

Donderdag 15 november, van 19.00-20.30 u in ’t Klavier in Kaatsheuvel en in De Wetering in Loon op Zand.

Zie voor meer informatie de projectpagina WerftZon.


Nationale Duurzame Huizen Route – 3 november 2018

Wil je ook duurzamer wonen en zoek je inspiratie? Kom langs op de duurzame open huizen route a.s. zaterdag 3 november tussen 10:00-12:30 uur!

Bekijk de technische ruimte van een appartementengebouw van Casade, dat verwarmd wordt met een warmte-koude opslag systeem (bodemwarmte) bij Parkzicht in Kaatsheuvel. ECLoZ, Casade en de gemeente Loon op Zand zijn aanwezig.

Op de website van de Duurzame Huizen Route zie je welke andere huizen nog meer hun deuren openen!


Nog 100 certificaten te gaan!

15 oktober 2018

Bert Branderhorst, voorzitter van ECLoZ, brengt nog weer eens onder de aandacht waarom deelname aan het WerftZonproject, investeren in zonnepanelen op het dak van Sporthal De Werft, zo’n goed idee is. Het is een investering in verduurzaming van onze gemeente en nog lucratief ook. Luister naar het verhaal van Bert.

Inschrijven voor de laatste certificaten: op donderdag 25 oktober  19.00 – 20.30 u in ‘t Klavier in Kaatsheuvel en De Wetering in Loon op Zand.


Energieprijzen vergelijken?

12 oktober 2018

Let er dan op de meest recente tarieven van de huidige leverancier te gebruiken. Omdat de tarieven voor alle leveranciers zijn gestegen, is vergelijking met huidig termijnbedrag bij een leverancier niet terecht. Hieronder is te zien dat onze energieleverancier =OM|nieuwe energie van de duurzame leveranciers de voordeligste is.


Dag van de Duurzaamheid

10 oktober 2018

De uitspraak van het Gerechtshof gisteren in de Urgenda-klimaatzaak maakt eens te meer duidelijk dat we serieus aan de slag moeten om CO2-uitstoot terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan.

In onze gemeente kan iedereen daar aan bijdragen door te investeren in lokaal opgewekte Zonne-energie van zonnepanelen die op sporthal De Werft komen te liggen. Klik voor deelname aan dit project op de WerftZon-project-pagina of schrijf in op donderdag 11 oktober 19.00-20.00 uur in ‘t Klavier en 20.30-21.30 uur in De Wetering.


10 oktober Dag van de Duurzaamheid

Vandaag – 5 oktober – is de dag van de Loonse Dorpskwis, een geweldig lokaal initiatief wat ongelooflijk veel energie genereert.

ECLoZ  is ook zo’n geweldig lokaal initiatief, het energie collectief in de gemeente Loon op Zand. Wij leveren lokaal opgewekte groene stroom op basis van wind- en zonne-energie. De zonne-energie komt o.a. van panelen op De Werft, het WerftZon postcoderoos project.

Komende woensdag is het 10 oktober, dag van de duurzaamheid, en wat zou het mooi zijn als op die dag heel veel mensen in onze gemeente gaan investeren in duurzame energie en certificaten WerftZon aanschaffen. Dan komen die zonnepanelen er te liggen en kunnen we nog meer lokaal opgewekte groene stroom verkopen! De certificaten kosten € 190 per stuk en je kunt er maximaal 20 kopen. Het is niet alleen een geweldige investering in de verduurzaming van onze gemeente maar ook winstgevend voor de eigen portemonnee, gezien de verwachte 9% rendement per jaar. Voor alle informatie zie de pagina van het WerftZonproject.

Direct contact met ECLoZ voor meer informatie en om in te schrijven? Donderdagavond 11 oktober van 19.00 tot 20.00 uur zijn we in ‘t Klavier in Kaatsheuvel aanwezig en van 20.30 tot 21.30 uur in De Wetering in Loon op Zand.


Inschrijfavonden WerftZon

20 september 2018

Inschrijven voor de koop van certificaten voor het WerftZon project kan nu op 2 inloopavonden: donderdag 27 september tussen 19.00 en 21.00 uur in ‘t Klavier en maandag 1 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur in De Wetering. Als u woont in een van de postcodegebieden grenzend aan postcode 5171 (dit zijn de postcodes 5106, 5143, 5144, 5151, 5161, 5171, 5172, 5175 en 5176), kunt u deelnemen aan dit project.

Kijk voor meer informatie op de WerftZon-projectpagina. Als u niet bij een van de inschrijfavonden aanwezig kunt zijn, kunt u daar ook de inschrijfformulieren downloaden.