Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Klik hier voor certificaten WerftZon
 
 
 

Actueel

Het warmteschap, een warmtenet opgezet en beheerd door bewoners. Hoe werkt dat?

3 december 2023

Openbare Ledenvergadering van ECLoZ | om op maandag 11 december om 20.30 uur in de Rabozaal in De Gildenbond, Mgr. Völkerstraat 3, 5171 JM Kaatsheuvel

‘Van ’t gas af’ klinkt goed, maar hoe verwarm je dan je woning? Het warmteschap biedt daarvoor een goede oplossing. Dit is een door bewoners zelf opgezet en beheerd warmtenet met warmte uit o.a. restwarmte, water en lucht. De wijk- of dorpsinstallatie is eigendom van de bewoners zelf en zij hebben daar samen zeggenschap over. Hoe dit in de praktijk werkt kunt u zien in onderstaande twee korte filmpjes over Warmteschap en Buurtwarmte.

Sijtze Brandsma, directeur van Energie Samen – onze coöperatieve koepelorganisatie, komt uitleg geven over het warmteschap en wat wij er samen mee kunnen. Dat belooft interessant te worden! Wilt u er bij zijn? Meld u dan aan via contact@ecloz.nl.

Voorafgaand aan het openbare gedeelte wordt tussen 19.30 en 20.15 uur een uitsluitend voor leden toegankelijke (besloten) ledenvergadering gehouden van ECLoZ | om. Daarna zijn ook belangstellenden welkom.


Het wordt kouder, dus we kunnen weer op pad met de warmtebeeldcamera

27 november 2023

Energiebesparing = geldbesparing!

De eerste stap op weg naar minder energiegebruik is het treffen van energiebesparende maatregelen. Woningeigenaren kunnen veel zelf doen maar kennen niet altijd de mogelijkheden.

Gratis advies van de energiecoaches van ECLoZ

In onze gemeente hoeft niemand het wiel zelf uit te vinden. Bij het ECLoZ Energieloket in Het Klavier kunt u iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur gratis en zonder afspraak terecht met al uw vragen over besparing van energie, zelf opwekken van energie en financieringsmogelijkheden. Op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u ook terecht bij het Dinsdagochtendplein in de Bibliotheek in De Venloene in Loon op Zand. Een van onze vrijwillige energiecoaches is aanwezig om u van advies te dienen. Een aantal besparingstips vindt u al op ecloz.nl/energiebesparing.

Een goed begin: laat een warmtebeeldfoto van uw woning maken.

Binnenkort gaan de energiecoaches weer op pad met de warmtebeeldcamera om door middel van een warmtebeeldfoto te laten zien waar in de woning warmte weglekt en energie en geld bespaard kan worden. Voor het maken van een goede foto moet het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur tenminste 15 graden zijn. Er liggen al een aantal aanvragen klaar, maar het is nog mogelijk om u hiervoor aan te melden. 

Bent u, inwoner van de gemeente Loon op Zand, geïnteresseerd om zulke warmtebeeldfoto’s van de woning te laten maken, meld u dan aan via het digitale energieloket van de gemeente Loon op Zand: energielokethartvanbrabant.nl/loon-op-zand/warmtebeeld-van-je-huis/ of mail naar besparing@ecloz.nl. Kosten van deelname zijn € 25,-. Voor leden van ECLoZ is deelname gratis. Word voor een tientje per jaar lid van ECLoZ dan steunt u onze werkzaamheden en kunt u ook gratis aan deze actie deelnemen!


Analyse verkiezingsprogramma’s op thema’s Groene Energie en bewonersinitiatieven.

15 november 2023

Analyse van Hier, organisatie voor energietransitie, van de verkiezingsprogramma’s op thema’s Groene Energie en Bewonersinitiatieven. Meer informatie op https://www.hier.nu/samen-energie-opwekken/analyse-verkiezingsprogramma-op-themas-groene-energie-en.


Succesvol BZV-Event in Het Klavier

30 oktober 2023

Voor een goed gevulde zaal in Het Klavier werd op zaterdagmiddag 28 oktober de ontstaansgeschiedenis van het BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand en alles wat daarop volgde uit de doeken gedaan.

ECLoZ-voorzitter Bert Branderhorst nam – door korte gesprekjes met bij ontwikkeling en bouw actief betrokkenen – de aanwezigen mee vanaf het moment van het ontstaan van ‘een idee’ naar de huidige situatie: een in bedrijf zijnd zonnepark dat voldoende energie levert voor 3800 huishoudens.

De eerste stappen

Het eerste idee voor een zonnepark op de vloeivelden ontstond in 2015, maar pas in 2020 werd het duidelijk dat de gemeente welwillend was. Men was zeer te spreken over de mate waarin inwoners mee konden doen. Vanaf dat moment hebben toenmalig wethouder Gerard Bruijniks en de ambtenaren van de verschillende afdeling er mede hun schouders onder gezet. Er was een speciaal woord van dank voor de inzet van Gerard Bruijniks. Gememoreerd werden de personen en organisaties die in die beginfase ECLoZ ondersteunden: Hans Adams, duurzaamheidsconsultant bij een college energiecoöperatie, die zijn ervaringen met ons deelde. Projectontwikkelaar SEPP van dorpsgenoot Huub Pleging die ons in contact bracht met latere samenwerkingspartner Klimaatfonds Nederland.

Lees meer

Goed nieuws van BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand

26 oktober 2023

Het goede nieuws is dat op 16 oktober jl. het zonnepark op de Vloeivelden Loon op Zand door de aannemer is opgeleverd en voor ons in bedrijf gesteld! De levering van zonnestroom is een feit!
Mede om dat te vieren komen obligatiehouders, buurtgenoten van het Zonnepark en leden van ECLoZ | om, op zaterdag 28 oktober bij elkaar voor het BZV-event in Het Klavier in Kaatsheuvel. Gezien de vervuiling van de grond van de Vloeivelden, is het niet mogelijk een dergelijke bijeenkomst te houden op of bij het Zonnepark zelf.


Bibliotheek verhuist, Dinsdagochtenplein verhuist mee

13 oktober 2023

Vandaag wordt de nieuwe locatie van de Bibliotheek in Loon op Zand officieel geopend. Vanaf nu is de bibliotheek tijdelijk gevestigd in Woonzorgcentrum Venloene aan De Venloene 1. Hier kunt u voortaan tijdens het Dinsdagochtendplein van 10.00 tot 12.00 uur met al uw energievragen terecht bij een energiecoach van ECLoZ | om. In Kaatsheuvel kunt u terecht bij het Energieloket in Het Klavier op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.


Wat doet een energiecoach? In gesprek met ECLoZ-energiecoach Jos de Nijs

26 september 2023

Als je Jos vraagt hoe hij een energiecoachgesprek begint, zegt hij: als vrijwilliger van ECLoZ vertel ik bij de kennismaking wat ECLoZ doet, nl. het opwekken en leveren van duurzaam opgewekte zonne- en windenergie en het geven van informatie en adviezen over besparen van energie. En voor dat laatste kom ik natuurlijk. Ik vraag wat de beweegredenen zijn van de klant voor een energiecoachgesprek en ik geef aan wat ze van het energiecoachgesprek mogen verwachten.

Energiecoach Jos de Nijs aan het werk.

We praten over het huis en het huidige energiegebruik, of er al besparingsmaatregelen getroffen zijn, zo ja, welke? Daarna komen de wensen aan bod, zoals een lagere energierekening, zonnepanelen, een warmtepomp, etc. We maken een rondje door het huis en bekijken de situatie en wat voor apparaten er zoal aanwezig zijn.

Wat kan zo’n energiecoachgesprek opleveren?

Tijdens zo’n rondje wees ik op de waakvlam van de gashaard. We gingen na hoeveel gas deze gebruikt en kwamen op zo’n 295 m3 per jaar. Kosten hiervan ca. € 400, dat is energie die gewoon in rook opgaat en zonde is van het geld. De genoemde hoeveelheid energie is ongeveer gelijk aan het elektriciteitsverbruik van een huishouden voor een heel jaar.

De energiecoach heeft een keur aan middelen ter beschikking om energiegebruik, luchtkwaliteit, temperatuur van objecten te meten: een infraroodmeter, CO2-meter, energiemeter en natuurlijk – indien aanwezig – de slimme meter van de energieleverancier. Op die laatste kunt u zelf ’s avonds voor het slapen gaan, wanneer alle gangbare apparatuur is uitgeschakeld, controleren hoeveel stroom er nog gebruikt wordt. Tevens kun je met de aanwezige (slimme) energiemeter grootverbruikers opsporen door deze aan/uit te schakelen en het effect hiervan af te lezen op de meter.

Een energiecoachgesprek duurt gemiddeld zo’n anderhalf uur. Er wordt een verslag gemaakt van de punten die besproken zijn en van de specifieke adviezen voor de situatie van de klant en dat wordt toegestuurd, zodat mensen het nog eens rustig na kunnen lezen en betreffende maatregelen in gang kunnen zetten. Dit is ook een handig naslagwerk voor evt. toekomstige gesprekken. Daarnaast kan er een zogenaamd HOOM dossier worden aangemaakt. In dit dossier zijn de originele bouwkundige gegevens van de woning opgenomen. De eigenaar van de woning kan,  eventueel met de energiecoach, zien welke aanpassingen aan de woning kunnen worden uitgevoerd om daarmee een betere energieprestatie te verkrijgen. Ook is er een indicatie van de kosten en een opgave van de terugverdientijd.

Wilt u ook een energiecoach aan huis? U kunt hiervoor een afspraak maken bij het ECLoZ Energieloket op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in het Klavier in Kaatsheuvel of op dinsdagmorgen bij het Dinsdagochtendplein in de Bibliotheek in Loon op Zand. Ook digitaal kan een gesprek aangevraagd worden via de website van ECLoZ | om, www.ecloz.nl. De kosten van een energiecoach gesprek aan huis bedragen € 25,=. Voor leden van ECLoZ is zo’n gesprek gratis. Via de website van ECLoZ kunt u lid worden, dat kost u € 10,= per kalederjaar. Vragen over energiebesparingsmaatregelen kunt u ook stellen met een mail aan besparing@ecloz.nl.


Samen naar een duurzaam Pannenhoef

15 september 2023

Met de wijkactie ‘Samen naar een duurzaam Pannenhoef’ vinden er vanaf september verschillende activiteiten plaats om bewoners in Pannenhoef op weg te helpen met woningisolatie en energiebesparing. ECLoZ | om is een van de partners die deelnemen aan dit project van de gemeente Loon op Zand. Meer informatie vindt u op: http://www.loonopzand.nl/duurzaampannenhoef.


Brabants Dagblad over het Zonnepark

8 augustus 2023

“Zo goed als klaar. BurgerZonnepark moet in september gaan leveren”. Interview met directeur Fred Greven. Lees hier het artikel van Sylvia van de Ven in de online krant van 6 augustus.


Testfase BurgerZonnepark Vloeivelden begonnen

26 juli 2023

Zo ligt het BurgerZonnepark Vloeivelden in Loon op Zand er nu bij. Er moet nog het een en ander afgewerkt worden, maar de testfase is begonnen.

En hieronder de ontwikkeling van lege ongebruikte en onbruikbare vloeivelden naar een compleet zonnepark.


Vakantiesluiting ECLoZ Energieloket

13 juli 2023

In verband met de vakantieperiode is het ECLoZ Energieloket gesloten in de maand augustus. Voor een deskundig advies van een van onze energiecoaches kunt u de hele maand juli nog terecht in het Klavier in Kaatsheuvel en daarna weer op vrijdag 1 september. Openingstijden van 14.00 tot 16.00 uur.

Gedurende de hele zomerperiode is het Dinsdagochtendplein in de Bibliotheek in Loon op Zand wel geopend. Op 18 juli, 1, 15 en 29 augustus is daar een ECLoZ energiecoach aanwezig voor een gratis advies. Open iedere dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.

Aanvraag Energiecoach aan huis digitaal wel mogelijk

Een adviesgesprek met een energiecoach aanvragen is mogelijk. Boek een energiecoachgesprek met het invulformulier op deze pagina van de website van het Energieloket Loon op Zand. Tijdens een energie coachgesprek krijgt u tips over hoe u uw energiegebruik kunt verlagen door onder andere de woning goed te isoleren. Denk bijvoorbeeld aan een spouwmuur-, dak- en vloerisolatie. Maar ook aan een nieuwe CV-ketel, warmtepomp en zonnepanelen. U krijgt meteen een idee van de kosten, de besparing en eventuele subsidies. Kosten voor niet ECLoZ-leden € 25,=, voor ECLoZ-leden is een coachgesprek gratis.


De inwoners van de gemeente Loon op Zand zeggen “ja” tegen een energiepunt!

28 juni 2023

De inwoners van de gemeente Loon op Zand zeggen “ja” tegen een energiepunt! De resultaten van het onderzoek dat is gehouden in april/mei 2023 zijn maandagochtend door Alex van der Haring (bestuurslid) en Wil van Loon (penningmeester) gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Louis Laros. Ook beleidsmedewerker Jasper van den Dungen was hierbij aanwezig. De wethouder sprak een woord van dank uit naar ECLoZ | om voor het opzetten en realiseren van het onderzoek. Voor ECLoZ betekent dit dat het projectteam verder aan de slag kan gaan met het voorbereiden van een energiepunt. Een concrete datum waarop dit verwezenlijkt kan worden is nu nog lastig te zeggen maar dat zal zeker richting het 4e kwartaal zijn. Over de inhoud van het rapport en de daarbij horende acties zullen de wethouder en ECloZ in later stadium overleg voeren. 

Een verkorte versie van het onderzoeksverslag is hier te downloaden. Wilt u kennis nemen van het complete onderzoeksrapport, dan kunt u dit aanvragen via contact@ecloz.nl.

ECLoZ-bestuurslid Wil van Loon overhandigt de resultaten van het onderzoek aan wethouder Laros.

Bouw Burgerzonnepark Vloeivelden nadert het einde

27 juni 2023

De bouw vordert gestaag en nadert zijn einde. De eerste stroomlevering wordt volgende maand verwacht. Officiële start, oftewel de commercial operating date, zal in augustus zijn.


Coöperatie om | nieuwe energie bestaat 10 jaar!

15 juni 2023

Hieronder de jubileumvideo, waarin de pioniers je meenemen in het verhaal van 2012 tot nu. Een verhaal over de kracht en het belang van energiecoöperaties.

Voortgang bouw Burgerzonnepark Vloeivelden in beeld

24 mei 2023


ECLoZ | om houdt burgerraadpleging over energiepunt

Update 1 juni 2023: mogelijkheid deelname onderzoek gesloten.

15 mei 2023.

ECLoZ | om zet zich sinds 2014 actief in voor het energieneutraal maken van onze gemeente. Dat gebeurt door duurzame stroom op te wekken in de projecten KwatrijnZon, WerftZon, Spinderwind en binnenkort in BurgerZonnepark Vloeivelden. Inwoners helpen met energie besparen, is een van de andere werkterreinen. Onze energiecoaches geven gratis advies op gebied van energiebesparing, zelf energie opwekken, subsidiemogelijkheden, kortom advisering over alle zaken die met energievoorziening van de woning te maken hebben. Er is veel gaande op dit gebied, de ontwikkelingen gaan snel. ECLoZ denkt dat er behoefte is aan meer informatie en ondersteuning en overweegt een energiepunt in te richten.

Wat is een energiepunt? 

Een winkel (in het centrum van Kaatsheuvel) waar u terecht kunt voor vragen op het gebied van energie, isolatie, verduurzaming en uw energierekening. Vanuit dit energiepunt adviseren de energiecoaches de inwoners uit de kernen De Moer, Kaatsheuvel en Loon op Zand over de mogelijkheden met betrekking tot de energietransitie. Zo zijn bij een Energiepunt voorbeelden aanwezig van energiebesparende maatregelen, isolatiematerialen en opwek van energie.

Enquête onder inwoners van de gemeente Loon op Zand

Om een goed beeld te krijgen van de behoefte aan zo’n Energiepunt heeft ECLoZ | om een enquête opgesteld om de ideeën van zoveel mogelijk  inwoners van onze gemeente hierover te horen. Dus doe mee en vul de online vragenlijst in! Het kost u maar een paar minuten. De vragenlijst vindt u hier: Enquête Energiepunt of door inscannen van de onderstaande QR-code. De enquête kan worden ingevuld tot en met 31 mei.


Sluitingsdata ECLoZ Energieloket

24 april 2023

Op vrijdag 5 mei en op vrijdag 19 mei is het ECLoZ Energieloket in het Klavier in Kaatsheuvel gesloten. Voordien, nadien en op de tussenliggende vrijdag kunt u er wel terecht. En, niet te vergeten, u kunt op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur terecht bij het Dinsdagochtendplein in De Bibliotheek in Loon op Zand waar ECLoZ ook vertegenwoordigd is met een of meer energiecoaches. Heeft u vragen over energielevering of energiebesparing, meldt u bij een van onze energiecoaches aan het loket, of vraag een energiecoachgesprek aan huis aan via het digitale energieloket.


Burgerzonnepark Vloeivelden: De werkzaamheden zijn begonnen!

30 maart 2023

De eerste kabels liggen, de weg is af, hekken staan, poorten ook, opslagcontainers, cameramasten enz. enz. Alles wordt gedaan met de nodige veiligheidsmiddelen. Nog twee weken graafwerkzaamheden en dan komen de constructieploegen!

21 – 24 maart 2023

Enexis was de eerste die werkzaamheden ter hand nam: het aanleggen van de kabels. Sinds vorige week ligt er een toegangsweg en is het hek geplaatst. Bij de zoektocht naar eventuele oude munitieresten werd slechts wat oud ijzer gevonden. Binnenkort worden de zonnepanelen aangeleverd en geplaatst.


Waarom overstappen op lokaal opgewekte energie zonder winstoogmerk? Nou hierom!

15 maart 2023


ECLoZ Energieloket ook op dinsdagochtend in Loon op Zand

13 maart 2023

Vanaf dinsdag 14 maart is ECLoZ | om wekelijks tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig op het dinsdagochtendplein in de bibliotheek aan de Kloosterstraat 2 in Loon op Zand. Net als bij het wekelijkse Energieloket op vrijdagmiddag in Kaatsheuvel, kunt u gratis en zonder afspraak terecht met al uw vragen over besparing van energie, zelf opwekken van energie en financieringsmogelijkheden. Een van de vrijwillige energiecoaches is aanwezig om u van advies te dienen. Kom vooral langs voor informatie, advies, begeleiding en ondersteuning bij al uw energievragen. Ook is er een placemat met 24 tips over energiebesparing voor u beschikbaar.

Afspraak maken voor een energiecoachgesprek thuis kan ook

In deze tijden van dringende vragen over energie kan een energiecoach antwoorden geven en met u aan oplossingen werken. Zij zijn hiervoor speciaal door ECLoZ opgeleid. Iedereen met vragen over energie besparen en duurzaam opwekken kan bij hen terecht voor advies. Wilt u rustig een diepgaander gesprek over hoe uw huis energieneutraal te maken? Maak dan een afspraak met een energiecoach voor een bezoek aan huis. Mail hiervoor naar besparing@ecloz.nl of maak een afspraak via het digitale energieloket Loon op Zand op www.energielokethartvanbrabant.nl  Voor leden van ECLoZ | om is zo’n adviserend huisbezoek gratis, niet leden betalen € 25.

Wat is er nog meer te doen op de dinsdagochtendplein?

Behalve de energiecoaches van ECLoZ zijn er op het dinsdagochtendplein ook medewerkers aanwezig van een aantal andere organisaties zoals het Taalhuis, het Informatiepunt Digitale Overheid, ContourdeTwern, Wijkteam Loon op Zand, vrijwilligerscentrale Loonopzandvoorelkaar en de Seniorenvereniging. Bij hen kunt u terecht met vragen over zorg, welzijn, taal, digitale vaardigheden, vrijwilligerswerk of buurtactiviteiten.


Spiek je even mee?

10 maart 2023

De verkiezingen staan weer voor de deur en plannen worden uitgewerkt voor uitvoering van de regionale energiestrategieën waaraan de afgelopen jaren in dertig regio’s is gewerkt. Om hierbij te helpen heeft de Participatiecoalitie – bestaande uit LSA Bewoners, Energie Samen, Klimaatstichting HIER, NMF en Stichting Buurkracht – een Spiekkaart ontwikkeld. Deze Spiekkaart helpt volksvertegenwoordigers plannen te beoordelen voor goede participatie, mede-eigendom van de lokale energievoorziening en een stevige plek voor natuur en landschap. Energieprojecten waar burgers een actieve rol spelen leveren veel op voor de gemeenschap, zowel financieel als maatschappelijk. Ook even spieken? De Spiekkaart is te downloaden op https://departicipatiecoalitie.nl/nieuws/spiekkaart-res-voor-raadsleden-statenleden-en-waterschapsbestuurders/


BurgerZonnepark Vloeivelden: de eerste spade is in de grond!

24 februari 2023

De eerste spades zijn in de grond! Op de foto’s hierboven (met dank aan Roger Lafebre en Jos van Best) zijn de activiteiten van Enexis vastgelegd rond het aanleggen van de kabels.

De volgende stap is het aanleggen van de inrit. Daarmee wordt komende week een begin gemaakt. Kort daarna volgt het hekwerk en vervolgens worden de materialen geleverd.

De planning is om eind april, begin mei klaar te zijn, op wat kleine afwerkingen na. Dan kan de productie van start gaan.

De officiële opening wordt in september verwacht.


ECLoZ | om maakt belofte ‘samen profiteren’ waar en keert resultaten direct uit op bankrekening klanten

31 januari 2023

Klanten van de lokale energiecoöperatie ECLoZ | om beginnen dit jaar met extra goed nieuws omtrent hun energierekening. Dankzij de coöperatieve werkwijze – 100% duurzaam, lokaal en zonder winstoogmerk – profiteren zij namelijk direct financieel mee van de sterke groei die wordt doorgemaakt.

Niet alleen het aantal klanten maar ook de resultaten zijn in het afgelopen jaar fors toegenomen. ECLoZ | om vindt het belangrijk dat de klanten hiervan kunnen profiteren. Nu én in de toekomst. Daarom krijgt het klantenbestand een extra teruggave die rechtstreeks wordt gestort op hun bankrekening.

Bij coöperatieve energie profiteert iedereen mee

Dat klanten meeprofiteren van de opbrengst is vernieuwend binnen de energiebranche, maar heeft alles te maken met het coöperatieve karakter van de leverancier: geen winstoogmerk dus de winst vloeit terug naar klanten. Daar bovenop vloeit de winst ook terug naar de lokale coöperatie, waarmee nieuwe zonneprojecten en windparken kunnen worden ontwikkeld. Zo wordt de coöperatie steeds meer zelfvoorzienend en structureel goedkoper. En hoe meer mensen met ons meedoen, hoe groter de impact.

Over ECLoZ | om

ECLoZ | om is medeoprichter van om | nieuwe energie. Dit is een energiecollectief dat bestaat uit tientallen lokale energiecoöperaties door heel Nederland. Écht anders, want de energie wordt 100% duurzaam opgewekt bij klanten in hun eigen buurt. De enige coöperatieve landelijke leverancier zonder winstoogmerk, zodat de regio profiteert van meer verduurzaming en de klanten van lagere tarieven.

Ook klant worden van ECLoZ | om en groene lokaal opgewekte stroom afnemen? Klik hier om over te stappen.


Gemeentelijke actie Energiebesparen Loont! groot succes

17 januari 2023

Onder de leus Energiebesparen Loont! kregen minima in onze gemeente waardebonnen van de gemeente voor aanschaf energiezuinig witgoed en voor aankoop kleine besparingsmaatregelen. Dit alles om hen behulpzaam te zijn bij energiebesparing. De actie is volgens onderstaand artikel in het Brabants Dagblad een groot succes!


ECLoZ Energieloket gesloten op vrijdag 30 december

30 december 2022

Op vrijdag 30 december is het ECLoZ Energieloket gesloten. Een aanvraag voor een gesprek met een energiecoach kunt u wel doen via het Digitale Energieloket: https://energielokethartvanbrabant.nl/…/energiecoach…/.

Bestuur en vrijwilligers van ECLoZ | om wensen u een goede en veilige jaarwisseling en een energiek 2023!


Warmtebeeldactie tijdelijk opgeschort

22 december 2022

Het maken van warmtebeeldfoto’s is opgeschort tot het weer kouder wordt. Er kwamen de afgelopen weken dagelijks aanvragen binnen bij ECLoZ en onze energiecoaches gingen iedere dag op pad om bij de aanvragers warmtebeeldfoto’s te maken. Nu de temperatuur weer ruim boven de 5 graden is moeten we daar helaas mee stoppen omdat het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur minstens 15 graden moet zijn. Zodra de temperatuur weer zakt naar 5 graden of lager, gaan de energiecoaches weer aan de slag. We hebben nog tientallen aanvragen open staan, niet iedereen is dus meteen aan de beurt. Zodra het weer dat toelaat, worden aanvragers vanzelf door ons hiervoor benaderd.


Project BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand gaat door!

17 december 2022

Vrijdag 16 december j.l. is financial close voor de bouw en exploitatie van het zonnepark bereikt. Een belangrijk moment waar maandenlang door teams van ECLoZ | om en Klimaatfonds Nederland intensief en samen met veel externe partijen naar toe is gewerkt. Een belangrijk moment voor onze gemeenschap. Vanuit dit zonnepark zal jaarlijks 9.700 MWh duurzame stroom worden opwekken; vergelijkbaar met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3000 huishoudens. Voor ECLoZ zijn duurzaamheid, 50% burgerparticipatie en een voor ieder rendabel project belangrijke uitgangspunten. Voor de burgerparticipatie is een speciale vennootschap opgericht, BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand BV (BZV). BZV en Klimaatfonds Nederland hebben in het zonnepark ieder 50% van de eigendom, de zeggenschap en van de opbrengsten.

Brede deelname uit gemeente en regio

Door ruim 300 inwoners uit de gemeente en de regio werd ingeschreven op de uitgeschreven obligatielening. Daarmee is brede deelname, een belangrijk doel voor de coöperatie, bereikt. De 50% burgerparticipatie kan hiermee worden ingevuld. De inleg op de obligatielening wordt door BZV gebruikt voor de realisering van het zonnepark. Hiervoor is door inschrijvers ruim anderhalf maal de benodigde som aan gelden beschikbaar gesteld.

De obligaties worden nu toegewezen aan inschrijvers, zij ontvangen hiervan binnenkort bericht. Om inschrijvers uit gemeente en regio zo optimaal mogelijk te laten deelnemen, heeft BZV besloten het totaal van de obligatielening te verhogen van € 700.000,- naar € 815.500,-.

Start van productie zonnepark april/mei 2023

De bouw van het zonnepark gaat – ‘ijs en weder dienende” – in februari a.s. van start en er wordt gewerkt aan start stroomproductie in april/mei 2023 en een feestelijke opening in de nazomer 2023.


Placemat met 24 besparingstips geactualiseerd

16 december 2022

In samenwerking met de gemeente Loon op Zand is de placemat met 24 besparingstip geactualiseerd. Klik op onderstaande afbeelding om de tips te downloaden.


Project Zonnemaatje Duinboeren – Zon op bedrijfsdak van De Lachende Ooi

15 december 2022

Collega coöperatie Zonnemaatje Duinboeren heeft vier opwekprojecten waarvoor financiële deelname nog openstaat! Het gaat om zonnepanelen op bedrijfsdaken waaronder dat van De Lachende Ooi van Bart Ekkendonk in Loon op Zand. 

Tot nu toe is voor ongeveer 75% van de certificaten ingeschreven. De inschrijvingstermijn loopt t/m 18 december dus het is tijd voor een eindsprint. Misschien iets voor u om mee te doen?

Zoals op bijgevoegd kaartje te zien wordt er vooral vanuit Haaren, Helvoirt en Vught veel ingeschreven. Men ziet uiteraard graag dat ook mensen uit de rest van het postcodeboeket zich inschrijven. Met name de roos in Loon op Zand heeft nu de aandacht omdat daar nog niet het minimaal aantal leden is bereikt om aan de eisen van de SCE-subsidie te voldoen (19 leden). Nu de inschrijving van het project op de vloeivelden is afgerond is er wellicht ruimte voor deelname aan dit project. Komende vrijdag 16 december wordt daarom ook geflyerd op de weekmarkten in Kaatsheuvel en Loon op Zand.

Mocht u in een van de postcoderozen wonen, dan helpt het ook al om één certificaat van €100,- te kopen, zodat er voldoende leden zijn voor de subsidie vereiste. Maar meer mag natuurlijk ook!

Alle informatie en mogelijkheid tot inschrijven vindt u op de projectpagina Zonnemaatje Duinboeren

Alvast bedankt namens Zonnemaatje Duinboeren!


ECLoZ  | om weer op pad met de warmtebeeldcamera

8 december 2022

Oplopende energieprijzen zetten aan tot energiebesparende maatregelen

De eerste stap op weg naar minder energiegebruik is het treffen van energiebesparende maatregelen. In deze periode van hoge energieprijzen is de belangstelling voor vermindering van energiegebruik groeiende. Terecht want het is de eerste winst die te behalen is. Woningeigenaren kunnen veel zelf doen maar kennen niet altijd de mogelijkheden.

Gratis advies van de energiecoaches van ECLoZ

In onze gemeente hoeft niemand het wiel zelf uit te vinden. Bij het ECLoZ Energieloket in Het Klavier kunt u iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur gratis en zonder afspraak terecht met al uw vragen over besparing van energie, zelf opwekken van energie en financieringsmogelijkheden. Een van onze vrijwillige energiecoaches is aanwezig om u van advies te dienen. Een aantal besparingstips vindt u al op ecloz.nl/energiebesparing.

Een goed begin: laat een warmtebeeldfoto van uw woning maken.

Binnenkort gaan de energiecoaches weer op pad met de warmtebeeldcamera om door middel van een warmtebeeldfoto te laten zien waar in de woning warmte weglekt en energie en geld bespaard kan worden. Voor een goede foto moet het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur tenminste 15 graden zijn. Er liggen al een aantal aanvragen klaar, maar het is nog mogelijk om u hiervoor aan te melden.

Bent u, inwoner van de gemeente Loon op Zand, geïnteresseerd om zulke warmtebeeldfoto’s van de woning te laten maken, meld u dan aan bij contact@ecloz.nl. Kosten van deelname zijn € 25,-. Voor leden van ECLoZ is deelname gratis. Word voor een tientje per jaar lid van ECLoZ dan steunt u onze werkzaamheden en kunt u ook gratis aan deze actie deelnemen!


Samen de Winter door. Vervolg van landelijke actiedag.

24 november 2022

Jezelf en anderen helpen om energie te besparen? ‘Samen de winter door’ maakt het je makkelijk met de gratis materialen. Bekijk de bespaartips en meer op www.samendewinterdoor.nu.

Ook kun je terecht bij het wekelijks energieloket van ECLoZ | om op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in Het Klavier in Kaatsheuvel. Daar staan onze energiecoaches klaar om te adviseren en eventueel een afspraak te maken voor een advies aan huis.


Landelijke actiedag van Energiecoöperaties over besparing.

16 november 2022

Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van de hoge energierekening. Samen met meer dan 90 andere Nederlandse energiecoöperaties komen wij daarom in actie om onze kennis over energiebesparende maatregelen met zoveel mogelijk mensen te delen. Want door slim om te gaan met energie zorgen we ervoor dat niemand te veel betaalt. Kom voor handige tips op 19 november om 13:00 uur naar wijkcentrum Pannehoef, Ferdinand Bolplein in Kaatsheuvel. Wij organiseren dan een lokaal kick-off evenement, waarbij we zoveel mogelijk mensen willen helpen om energie te gaan besparen.

Men ontvangt van ons kortingsbonnen, uitleg en een duidelijk overzicht met de tips die de meeste impact hebben, makkelijk uit te voeren zijn en niks of heel weinig kosten.

Soms weet je namelijk niet welke tips betrouwbaar zijn of waar je moet beginnen. Onze tips komen rechtstreeks uit de praktijkervaringen van onze onafhankelijke energiecoaches en kennispartners. Ook zijn de tips kosteloos en geheel vrijblijvend.

Help jezelf en anderen om energie te besparen

We vragen jou om deze tips door te geven aan minimaal twee bekenden. We zullen dit heel makkelijk maken om door te geven, omdat iedereen nu wel wat hulp kan gebruiken bij het verlagen van de energierekening.  Als zij dat op hun beurt ook doen, helpen we samen zo veel mogelijk mensen de winter door!

We hopen je op 19 november te zien!


ECLoZ | om verwelkomt 400e lid

7 november 2022

ECLoZ groeit als kool. Amper negen maanden nadat het 300e lid bij ECLoZ | om aansloot, konden we eind oktober het 400e lid verwelkomen. Op zaterdag 5 november gingen  BurgerZonnepark directeur Jos van Best en ECLoZ voorzitter Bert Branderhorst met een attentie op bezoek bij Theo de Kievit in Kaatsheuvel. Theo gaf aan al langer belangstelling voor het werk van ECLoZ | om te hebben en dat het project BurgerZonnepark hem het laatste zetje gaf om ook lid te worden van de energiecoöperatie. Naast zonnepanelen op eigen dak wil het echtpaar De Kievit ook mee investeren om het zonnepark op de vloeivelden bij Loon op Zand mogelijk te maken.

BurgerZonneparkdirecteur Jos van Best overhandigde Theo de Kievit (rechts) een bouwpakket voor een ‘windmolen op zonne-energie’; een knipoog naar BurgerWindpark Spinder en BurgerZonnepark Vloeivelden.


Grote belangstelling voor deelname in BurgerZonnepark Vloeivelden  

Update 6 november 2022

Ook op zaterdag 5 november stonden vrijwilligers van ECLoZ op meerdere plaatsen in de centra van onze gemeente. Er was veel interesse voor het verhaal van het BurgerZonnepark. Het ontlokte de volgende uitspraak van belangstellende Marja van Hedel uit Kaatsheuvel: “Het BurgerZonnepark vind ik een heel goed initiatief.  Ik wil graag investeren in groene energie. Zelf heb ik zonnepanelen op ‘t dak liggen en die geven een aardige opbrengst. Ik heb ook al een aantal obligaties gekocht van het Zonnepark. Het mooie van de locatie is dat deze vloeivelden toch geen andere bestemming meer konden hebben. Nu wordt de grond op een mooie manier benut en omgeven door groen oogt het toch nog redelijk.” Waar ECLoZ het uiteraard helemaal mee eens is.

Nog 8 dagen te gaan voordat de mogelijkheid tot inschrijving wordt afgesloten.

31 oktober 2022

Op donderdag 27 oktober is de inschrijving voor financiële deelname aan het BurgerZonnepark Vloeivelden opengesteld. De inschrijving verloopt via de website van ECLoZ | om en de belangstelling voor deelname blijkt groot.

Promotie in volle gang

Vrijwilligers van ECLoZ zijn vol enthousiasme actief voor de promotie van het BurgerZonnepark. Informatiefolders zijn verspreid en op zaterdag is ECLoZ aanwezig  in de winkelcentra in Kaatsheuvel en Loon op Zand om mensen te informeren over het zonnepark en de mogelijkheid om daarin te investeren. Samen zetten we zo flinke stappen in het terugdringen van CO2-uitstoot en verduurzaming van onze gemeente.

Wilt u ook meedoen? Tot en met 14 november kunt u zich inschrijven.

Dat kan door één of meerdere obligaties kopen. Deze kosten € 250,- per stuk. In ruil voor uw investering in zonne-energie krijgt u 5% rente per jaar, met een bonusrente van maximaal 2,5%, indien mogelijk en verantwoord. De looptijd van de obligatielening is 20 jaar. Aflossing geschiedt jaarlijks lineair met de mogelijkheid van extra aflossing.

Op de website, www.ecloz.nl staat alle gewenste informatie en kunt u tot en met 14 november inschrijven voor deelname.


Leden geven groen licht voor financieel plan BurgerZonnepark

12 oktober 2022

Tijdens de ledenvergadering op 10 oktober jl. was er unanieme steun voor de plannen om vanuit onze lokale gemeenschap  het 50% eigenaarsbelang in te brengen bij het zonnepark aan de Heideweg te Loon op Zand. ECLoZ | om is initiatiefnemer van dit zonnepark. Een nuttig gebruik van dit vervuilde perceel dat al jaren ‘braak’ ligt. Nuttig voor de opwek van duurzame elektriciteit. Voldoende voor 3.000 huishoudens en dus een stevige impuls voor de verduurzaming van de energiebehoefte in onze gemeente.

‘Groen licht’ voor het financiële plan BurgerZonnepark (foto: Stef Mennens | DRIELUIK fotografie)

In december 2021 stemden ECLoZ-leden in met de oprichting van een speciale 100% dochtervennootschap van ECLoZ, BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand BV. Deze BV gaat een obligatielening uitgeven. De inschrijving daarvoor start op donderdag 27 oktober. Er hebben zich inmiddels al een flinke groep belangstellenden aangemeld. Leden van ECLoZ | om, buren van het toekomstige zonnepark die aan de Bergstraat wonen, overige inwoners en ondernemers in de gemeente Loon op Zand en onze regio kunnen inschrijven op deze obligatielening. De looptijd is 20 jaar, de aflossing lineair, de vaste rente bedraagt 5% en er is een bonusrente regeling. Interesse? Houd dan de website van ECLoZ in de gaten. Diegenen die hun belangstelling voor mogelijke deelname al hebben laten weten krijgen hierover sowieso bericht.

Bestuursleden Bert Branderhorst en Fred Greven, binnen ECLoZ | om de kartrekkers van het project.
(foto: Stef Mennens | DRIELUIK fotografie)

Samen investeren in de opwek van duurzame energie, dichtbij, groen, van en voor ons zelf, met goed rendement. Samen gaan we voor een schonere en leefbaarder wereld.


Munitie-onderzoek op beoogd terrein BurgerZonnepark

19 september 2022

In het kader van de ontwikkeling van het BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand werd op de locatie een zgn. UXO-onderzoek uitgevoerd, een onderzoek naar niet-gesprongen explosieven.


ECLoZ Energieloket op de Kaatsheuvelse markt van 16 september

10 september 2022

Als start van het nieuwe seizoen staan energiecoaches van het ECLoZ Energieloket op vrijdag 16 september tussen 12 en 17 uur op de Kaatsheuvelse markt op het Anton Pieckplein. Nu de vakantieperiode achter de rug is kunt u vanaf dat moment weer wekelijks op vrijdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur terecht voor een gratis advies bij een van onze 12 energiecoaches in Het Klavier in Kaatsheuvel.

Vragen en tips over energiebesparing

In deze tijden van dringende vragen over energie kan een energiecoach antwoorden geven en met u aan oplossingen werken. Zij zijn hiervoor speciaal door ECLoZ opgeleid.  Iedereen met vragen over energie besparen en duurzaam opwekken kan bij hen terecht voor advies.

Heeft u onze placemat met 24 tips over energiebesparing al? De energiecoaches hebben er een voor u. Wilt u rustig een diepgaander gesprek over hoe uw huis energieneutraal te maken? Maak dan een afspraak met een energiecoach voor een bezoek aan huis. Dus kom vooral bij ons langs voor informatie, advies, begeleiding en ondersteuning bij al u energievragen.

Met uw vraag kunt u ook terecht bij besparing@ecloz.nl. Een huisbezoek van een energiecoach kunt u ook aanvragen via het Digitale Energieloket Loon op Zand.

De energiecoaches van ECLoZ | om gaan weer uitgerust aan de slag. Van links naar rechts: Roger Lafebre, Rudy Pijfers, Sacha van Gaal, Wim Eijken, Jos de Nijs, Ben den Teuling. Op de voorgrond Glenn Aoys en Alex van der Haring. Op de foto ontbreken de coaches Fred Greven, Peter Brouwer, Anton Verberne en Jos Strijbos.

Vakantiesluiting Ecloz Energieloket

13 juli 2022

Onze vrijwillige energiecoaches gaan genieten van een welverdiende vakantie. Dit betekent dat het ECLoZ Energieloket na 15 juli een aantal weken gesloten is. Vanaf 16 september kunt u weer wekelijks op vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur terecht met uw energievragen bij het Energieloket in Het Klavier in Kaatsheuvel.

Digitaal Energieloket is geopend

Wel kunt u via het Digitale Energieloket Loon op Zand een gesprek met een energiecoach aanvragen. Het digitale loket is te bereiken op https://energielokethartvanbrabant.nl/loon-op-zand/energiecoach-aan-huis/. Op de website van het digitale energieloket is ook veel informatie te vinden over besparingsmaatregelen en over financierings- en subsidieregelingen. U kunt uw vraag ook mailen naar contact@ecloz.nl.


Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) met succes toegepast in Loon op Zand

24 juni 2022

Kleine energiebesparende maatregelen voor huur- en koopwoningen

Energiezuinig verlichten: wat led je? (Foto Milieu Centraal)

In 2021 werd door de gemeente Loon op Zand een uitkering aangevraagd in het kader van de RREW. De uitkering werd toegekend en in samenwerking met het lokale Energiecollectief ECLoZ | om en Casade werd hiermee een project opgezet om kleine energiebesparende maatregelen in wijken met de wat oudere woningen mogelijk te maken. Bedoeling van de uitkering is om mensen te laten ervaren wat het is om bezig te zijn met besparingsmaatregelen aan je woning: dat je meer wooncomfort bereikt, minder kosten hebt en een bijdrage levert aan verduurzaming van de gemeente.

Om de uitkering volledig te kunnen benutten moeten aan 500 koopwoningen en 1000 huurwoningen besparingsmaatregelen worden getroffen. Aan woningeigenaren in de genoemde wijken en huurders van Casade werd een tegoedbon verstrekt om bij de lokale bouwmarkt in te kunnen wisselen voor radiatorfolie, ledlampen, tochtstrips of een waterbesparende douchekop. Voor huurders van Casade zijn nog een aantal tegoedbonnen beschikbaar. De 500 tegoedbonnen bestemd voor woningeigenaren zijn al vergeven. De belangstelling hiervoor was zo groot dat er meer aanvragen waren dan er toegekend konden worden. ECLoZ betreurt het dat niet alle aanvragers geholpen konden worden. Hopelijk komt er in 2023 een vergelijkbare regeling, waarbij weer andere woningeigenaren met deze kleine maatregelen geholpen kunnen worden.

Zelf aan de slag

Wilt u zelf alvast aan de slag gaan met verduurzaming van uw huis, kijk dan eens op de website van het Energieloket Midden Brabant: https://energielokethartvanbrabant.nl/aan-de-slag/maatregelen/ of kom voor advies langs bij het ECLoZ Energieloket in Het Klavier, iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.


Lening Toekomst Bestendig Wonen Gemeente Loon op Zand

14 juni 2022

Wil je jouw woning duurzamer maken of aanpassen om langer thuis te blijven wonen? Dan kun je gebruik maken van de gemeentelijke lening Toekomstbestendig wonen. Hiermee kun je tegen gunstige voorwaarden aanpassingen financieren, waarmee je jouw woning voorbereidt op de toekomst. Vind meer informatie hierover op deze pagina op de gemeentelijke website.


Campagne Koelkast inruilen

2 juni 2022

ECLoZ steunt koelkastinruil campagne om energiekosten en CO2-uitstoot te besparen

Koop een koelkast, vriezer of koel-vriescombinatie met energielabel A, B, C of D in de actieperiode van 1 mei 2022 t/m 30 juni 2022 en ontvang € 35 retourpremie.

In Nederland zijn naar schatting zo’n 3 miljoen oudere koel-vriesapparaten in huis. Deze bevatten vaak nog de schadelijke broeikasgassen en verbruiken relatief veel energie. Het is belangrijk om deze oude koelkasten, vriezers en koel-vriescombinaties in te zamelen en op de juiste manier te recyclen. Daarom start de recycle- en koelkastbranche een gezamenlijke campagne. De merken die meedoen zijn: Beko Global, Bosch, LG Electronics, Liebherr, Miele en Samsung.

Bespaar op energiekosten, doe mee en ontvang € 35 retourpremie

Nieuwe koelkasten, vriezers en koel-vriescombinaties zijn veel energiezuiniger dan oudere modellen. Koop in de maanden mei of juni een nieuw energiezuinig apparaat, energielabel A, B, C of  D, lever je oude in en ontvang zo € 35,- retourpremie op de nieuwe. Daarmee bespaar je op je energiekosten en help je het klimaat. Doe jij ook mee? Met ons allen kunnen we samen hierdoor 400.000 ton CO2-uitstoot besparen.

Waar lever ik mijn oude apparaat in?

Bewaar de aankoopbon van je nieuwe koelkast, vriezer of koel-vriescombinatie en lever je oude apparaat in bij een Wecycle-inleverpunt (de milieustraat) of geef je oude apparaat mee aan de verkoper van je nieuwe exemplaar, zodat zij deze op een juiste manier kunnen laten recyclen. De datum op de aankoopbon van het nieuwe koelvriesapparaat is bepalend. Het inleveren van het oude apparaat kan ook na de actieperiode plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat het nieuwe koelvriesapparaat later wordt geleverd.

Koop Lokaal!

Onze lokale witgoedleveranciers doen mee met de actie. Expert Kaatsheuvel biedt in het kader van deze campagne nog extra kassakorting aan bij aankoop van een koeler, vriezer of koel-vriescombinatie van de energieklassen A, B of C. Vraag ernaar in de winkel.

Meer informatie over de actie op koelkastinruilen.nl.


Burgerbetrokkenheid bij opwekprojecten

31 mei 2022

Onderstaande film laat kort en bondig zien wat de uitdaging is van de energietransitie en de burgerbetrokkenheid erbij via de lokale energiecoöperaties in Hart van Brabant.


Interview met Ben den Teuling, energiecoach van ECLoZ

12 mei 2022

Alex van der Haring in gesprek met een van onze energiecoaches, Ben den Teuling

Wie is Ben den Teuling? Ik ben 67 jaar, woon in Kaatsheuvel samen met mijn vrouw Mia, heb een dochter en een zoon en 2 kleinkinderen. Ik werkte vroeger bij Philips o.a. als businessanalist en als s.a.p. applicatie engineer, een software computer systeem. Mijn hobby’s zijn klussen, weg met de caravan, ik lees graag en ben graag bezig in de tuin. Vroeger hockeyde ik veel, nu speel ik golf. Ik ben veel bezig (geweest) met het energie zuinig verbouwen van mijn huis en sinds kort ben ik energiecoach.

In De Duinkoerier las ik over ECLoZ. Met Wim Eijken, een van jullie energie coaches, hockeyde ik vroeger en nu speel ik golf met hem. We spraken o.a. veel over ECLoZ en hoe hij daar mee bezig was, en zo groeide wel mijn interesse voor het energiecollectief.

Goede zaak bij ECLoZ is: de warmtebeeldopnames, het energieloket spreekuur in het Klavier en de energiecoach gesprekken. Reacties zijn positief bij energiecoach gesprekken. Wat mij betreft zouden we nog meer kunnen doen aan de zichtbaarheid en laagdrempeligheid, o.a. met een energiewinkel op een A-locatie in het centrum van Kaatsheuvel, waar mensen binnen kunnen lopen voor een energie advies. Verder: zichtbaarheid bij manifestaties verbeteren.

Lees meer

Afscheid van bestuurslid en presentatie over Energiebesparing

22 april 2022

Tijdens de ALV op 19 april jl. werden scheidend penningmeester Hans Wartenberg en administratief ondersteuner Marijke Verhelst door voorzitter Bert Branderhorst in het zonnetje gezet. Wil van Loon uit Loon op Zand werd als bestuurslid gekozen en gaat de rol van penningmeester vervullen.

Na de pauze, in het openbare gedeelte van de vergadering, werd een presentatie gehouden over besparingsmaatregelen. Deze presentatie is hier te bekijken. (Bron: presentatie FNV ledenavond 2022 door Groene Groei.)


19 april 20.15 uur ’t Maoske: Openbare Ledenvergadering van ECLoZ | om over Energiebesparing

14 april 2022

Hoe hou je je energierekening betaalbaar?

Voor veel mensen een zorg op dit moment: de stijgende energieprijzen. Door het treffen van energiebesparende maatregelen aan je woning kun je daar wat aan doen. Welke maatregelen helpen het meest en wat kosten die ongeveer?  Kan ik het zelf of heb ik hulp nodig? Antwoorden op deze vragen krijgt u tijdens de Openbare Ledenvergadering van ECLoZ die wordt gehouden op 19 april in ’t Maoske in De Moer. Aanvang 20.15 uur.

Frans van der Meer en Jeroen de Leijer zorgen voor vrolijke afsluiting

Er komen niet alleen serieuze zaken aan bod, er is ook tijd voor een vrolijke noot in de vorm van een optreden van de Tilburgers Frans van der Meer, ook bekend als Ferry van der Zaande, en Jeroen de Leijer.

Wilt u deelnemen, meld u dan aan

Wij weten graag hoeveel mensen wij kunnen verwachten, dus als u bij deze openbare ledenvergadering op 19 april aanwezig wilt zijn, dan gelieve u zich tot uiterlijk zaterdag 16 april aan te melden via contact@ecloz.nl. Graag vermelden met hoeveel personen u wilt komen.


Wij kunnen wel wat hulp gebruiken! Op zoek naar bestuursleden.

9 april 2022

Met alle werkzaamheden die op dit moment en in de toekomst gedaan moeten worden, is uitbreiding van ons bestuur zeer gewenst. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 leden, gestreefd wordt naar een uitbreiding met 2 leden. Daarvoor zoeken wij een algemeen bestuurslid en een bestuurslid voor de functie van secretaris.

Wie zoeken wij?

Inwoners uit Loon op Zand (v/m) die beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten, teamspelers zijn, affiniteit hebben met duurzame ontwikkeling en de doelstelling van de coöperatie onderschrijven. Voor de functie van secretaris is beschikken over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, het hebben van een dienstverlenende instelling en beschikken over organisatievermogen nadrukkelijk gewenst. Meer uitgebreide profielen kunt u hier bekijken.

Wat is er zo mooi aan werken binnen de coöperatie ECLoZ?

Het is interessant en zinvol vrijwilligerswerk, met kansen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en dat in een vriendschappelijke omgeving met een open cultuur. Heeft u vragen over een van de functies of bent u geïnteresseerd in het komen versterken van ons team? Dan kunt u voor een vrijblijvend gesprek contact met ons opnemen via Bert Branderhorst (bb@ecloz.nl) of telefonisch via nummer 06-22529567.

 


Besparingsavond in samenwerking met Buurkracht en Gemeente Loon op Zand – 17 maart – 19.30 uur – Het Klavier

15 maart 2022

Op donderdagavond 17 maart kunt u samen met andere buurtbewoners ideeën uit wisselen en plannen maken voor het verduurzamen van de woning. De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met Buurkracht en de gemeente Loon op Zand. Buurkracht is aanwezig omdat zij al jaren ervaring hebben in het als buurtbewoners gezamenlijk aanpakken van verduurzaming. We kunnen bijvoorbeeld bespreken of er behoefte is aan het starten van een collectieve inkoopactie of aan andere gezamenlijke initiatieven. Dat kan gaan over isolatie, zonnepanelen, dubbel glas, warmtepompen, over alles wat bijdraagt aan energiebesparing. 

Wij nodigen u uit voor deze bijeenkomt op donderdagavond 17 maart om 19.30 uur. Dit zal zijn in de Raadszaal van het Klavier, Anton Pieckplein 1, Kaatsheuvel.

Om te weten hoeveel kopjes koffie of thee we moeten klaarzetten, is het fijn als u zich aanmeldt bij ons via besparing@ecloz.nl.


We verwelkomden ons 300e lid!

Dat triggert mensen om mee te gaan doen als lid van ECLoZ. Zo ook onze inwoner de heer Kuijpers die met zijn aanmelding begin januari 2022 het 300e lid van ECLoZ werd. Wonend in een al redelijk geïsoleerd woonhuis maar met bomen rondom was het kunnen gaan deelnemen in het Zonnepark op de voormalige Vloeivelden nabij Loon op Zand voor Kuijpers de directe aanleiding. ECLoZ-bestuursvoorzitter Branderhorst bood Kuijpers een bouwpakket aan voor een ‘windmolen op zonne-energie’. Een knipoog naar de deelname van ECLoZ in al bestaande Burgerwindpark Spinder en het toekomstige Zonnepark nabij Loon op Zand.

2 maart 2022

ECLoZ groeit als kool. Steeds meer inwoners en ondernemers zien het belang van energiebesparing en van het overstappen naar duurzaam opgewekte energie. Minder en betere energie dus waardoor we ook minder afhankelijk worden van de grote energiereuzen en van fossiele energie. Daarbij helpt het ook enorm om dat samen te doen. In een coöperatie die zich hier specifiek op richt, bijvoorbeeld door informatie te verstrekken. Informatie om gezinnen en ondernemers in staat te stellen om comfortabel te wonen, te werken en te recreëren, energiekosten te beteugelen én mee te werken aan verbetering van onze leefomgeving. Juist voor jongere generaties.

Inwoners en ondernemers in onze gemeente weten de weg naar ECLoZ steeds beter te vinden. Niet alleen naar het wekelijkse Energieloket in Het Klavier maar ook voor ‘besparingstips’ en om in contact te komen met de energiecoaches. Zij geven informatie over energiebesparing aan huis. ECLoZ | OM levert ook 100% duurzame, lokaal opgewekte energie en leden van ECLoZ kunnen straks financieel deelnemen in en rendement genieten uit Zonnepark Loon op Zand. Aanmelden en mee doen is heel makkelijk door het invullen van het interesseformulier op de website. Een kleine stap om mee te doen aan een groots resultaat.


ECLoZ | om druk met uitvoering geven aan Rijksregelingen Energiebesparing.

16 februari 2022

Opzetten van energieprojecten, zoals KwatrijnZon, WerftZon, SpinderWind en komend jaar het Zonnepark op de Vloeivelden, is één van de werkgebieden van het energiecollectief ECLoZ | om. Een niet minder belangrijk werkgebied is het stimuleren van, adviseren over en helpen bij energiebesparing.

Ledlampen uitdelen op Global Goals Vlaggendag 2020 in gemeente Loon op Zand

Energiebesparing door inzet Energiecoaches, Energieloket en uitgifte led-lampen

Vanaf 2020 worden gemeenten en energiecoöperaties door de Rijksregeling Energiebesparing (RRE) financieel ondersteund om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen. Dat kan zijn: inregelen van de CV-installatie, aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrips, tochtborstel voor de brievenbus of plaatsen van led-lampen. Dit allemaal om vermindering van CO2-uitstoot te realiseren. ECLoZ heeft geld uit de regeling aangevraagd tezamen met het Energiecollectief uit Dongen en de gemeenten Dongen en Loon op Zand. Van de verstrekte gelden zijn Energiecoaches opgeleid, is een regionaal digitaal Energieloket ingericht en zijn vele energieadviezen gegeven en led-lampen uitgedeeld, zoals tijdens de vrijdagmarkt op Global Goalsdag 25 september 2020. Eind december 2021 werd de regeling afgesloten. In onze gemeente zijn 400 huishoudens met energieadviezen bereikt.

Lees meer

Uit het Brabants Dagblad van 31.12.21 over het Zonnepark op de vloeivelden

5 januari 2022


Decembersluiting Energieloket

21 december 2021

De komende 2 vrijdagen, 24 en 31 december, is het ECLoZ Energieloket in het Klavier gesloten. Vanaf 7 januari kunt u weer wekelijks op vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur terecht met uw energievragen  in Het Klavier in Kaatsheuvel.

Wel kunt u via het Digitale Energieloket Loon op Zand een gesprek met een energiecoach aanvragen.

Wilt u zelf met besparingsmaatregelen aan de slag, bekijk dan de 24 tips op onze besparingsplacemat, als .pdf-bestand hier te downloaden en vanaf 7 januari weer op te halen bij het fysieke loket in Het Klavier.  


Onderzoek duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers 2021

14 december 2021

OM | nieuwe energie voor het 7e achtereenvolgende jaar beoordeeld met een 10!

Bij het onderzoek duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers 2021 van WISE, Natuur & Milieu en Consumentenbond is om | nieuwe energie weer beoordeeld met een 10! Dit keer zowel voor de particuliere markt als op de zakelijke markt.

Meer informatie op de website van WISE. Hier kan ook het hele rapport gedownload worden.

Stroomranking Particuliere markt
Stroomranking Zakelijke markt

Kick-off voor opwek zonne-energie op Duinboer-daken

13 december 2021

Samenwerking met energie coöperatie leidt tot win-win situatie voor boer en burger.

Deelnemers Zonnemaatje Duinboeren

Vijf ‘Duinboeren’ gaan daken van bedrijfsgebouwen vol leggen met zonnepanelen en duurzame stroom produceren. Op 9 december was de ‘kick-off’ voor het project Zonnemaatje Duinboeren. 50% van de stroom opbrengst gaat naar de boer en 50% naar leden van de nieuwe, lokale Coöperatie Zonnemaatje Duinboeren.

Coöperatie HOT (uit Haaren) werkt voor dit project samen met de Stichting Duinboeren en 6 collega energie coöperaties, waaronder ECLoZ | om. De Duinboeren gaan – naast duurzaam en gezond voedsel – dus ook duurzame stroom produceren. Er zijn nu al vijf boeren aangehaakt, maar naar verwachting gaan er meer boeren in het Duingebied meedoen.

Zonnemaatje Duinboeren gaat de ‘collectieve’ daken 15 jaar lang exploiteren voor de deelnemende leden (volgens Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Daarna worden de panelen eigendom van de boer. Na de realisatie van Zonnemaatje Nemerstroom (2021, Haaren) wordt dit het tweede Zonnemaatje project, met als motto ‘Zonne-energie zonder zorgen’, met een mooi rendement.

Woont u in de gemeente Vught? Of in een plaats dicht bij de Duinen? Dan kan het zijn dat uw postcode voorkomt in één van de 5 ‘postcode rozen’ van dit project. Ga naar Zonnemaatje.nl voor meer informatie en teken in voor de nieuwsbrief en/of als belangstellende. Mailen of bellen kan ook: via zonnemaatje@duinboeren.nl of 06-22123917 (Tiny Vermeer).


ECLoZ-Energieloket: voor vragen over energie

9 december 2021

In gesprek met Wim van Kuijk van de Erasstraat over zijn bezoek aan het ECLoZ Energieloket.

Wim van Kuijk op het dak waarop de zonnepanelen moeten komen.

Kort na de openstelling van het Energieloket in het Klavier in Kaatsheuvel, in april j.l., bracht Wim er een bezoekje. Nieuwsgierig geworden naar aanleiding van het bericht in De Duinkoerier over de opening, meldde hij zich voor een gesprek met een van de energiecoaches. In zijn geval trof hij zijn buurtgenoot Wim Eijken, met wie hij uitgebreid kon overleggen over de isolatie van zijn spouwmuren en over de aanschaf van zonnepanelen voor op zijn platte dak. Dhr. Van Kuijk is goed te spreken over de adviezen. Hij heeft op basis daarvan offertes aangevraagd voor zonnepanelen en zich bij een isolatiespecialist laten informeren over de mogelijkheden voor de spouwmuurisolatie. Dat laatste bleek niet nodig omdat er nog isolatiemateriaal in de spouwmuur aanwezig was. Met de verkregen offertes voor de zonnepanelen brengt hij binnenkort weer een bezoek aan het Energieloket om deze samen met een van de energiecoaches tegen het licht te houden. Al met al is hij blij met zijn stap om advies in te winnen bij het Energieloket. Bijkomend voordeel van het bezoek was dat hij niet alleen met een gratis advies, maar ook met een gratis ledlamp en een placemat vol besparingstips naar huis ging.

Energieloket: iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 – 16.00 uur in Het Klvier in Kaatsheuvel

Heeft u ook dringende vragen over besparingsmaatregelen aan uw woning of over de aanschaf van zonnepanelen, meld u dan bij het Energieloket voor een gesprek met een van de energiecoaches. Ook voor vragen rondom financieringsmogelijkheden van besparingsmaatregelen kunt u er terecht. En wellicht is het handig om eerst een warmtebeeldfoto van uw woning te laten maken, zodat u duidelijk weet wat voor besparingsmaatregelen het meest noodzakelijk zijn. Meer informatie daarover via de website van het energiecollectief: ecloz.nl.


Weer op pad met de warmtebeeldcamera

5 november 2021

Oplopende energieprijzen zetten aan tot energiebesparende maatregelen

De eerste stap op weg naar minder energiegebruik is het treffen van energiebesparende maatregelen. In deze periode van hoge energieprijzen is de belangstelling voor vermindering van energiegebruik groeiende. Terecht want het is de eerste winst die te behalen is. Woningeigenaren kunnen veel zelf doen maar kennen niet altijd de mogelijkheden.

Gratis advies van de energiecoaches van ECLoZ

In onze gemeente hoeft niemand het wiel zelf uit te vinden. Bij het ECLoZ Energieloket in Het Klavier kunt u iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur gratis en zonder afspraak terecht met al uw vragen over besparing van energie, zelf opwekken van energie en financieringsmogelijkheden. Een van onze vrijwillige energiecoaches is aanwezig om u van advies te dienen. Een aantal besparingstips vindt u al op ecloz.nl/energiebesparing.

Een goed begin: laat een warmtebeeldfoto van uw woning maken.

Binnenkort gaan de energiecoaches weer op pad met de warmtebeeldcamera om door middel van een warmtebeeldfoto te laten zien waar in de woning warmte weglekt en energie en geld bespaard kan worden. Voor een goede foto moet het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur tenminste 15 graden zijn. Er liggen al een aantal aanvragen klaar, maar het is nog mogelijk om u hiervoor aan te melden.

Bent u, inwoner van de gemeente Loon op Zand, geïnteresseerd om zulke warmtebeeldfoto’s van de woning te laten maken, meld u dan aan bij contact@ecloz.nl. Kosten van deelname zijn € 25,-. Voor leden van ECLoZ is deelname gratis. Word voor een tientje per jaar lid van ECLoZ dan kunt u ook gratis aan deze actie deelnemen!

Besparingscampagne van ECLoZ

De warmtebeeldactie maakt onderdeel uit van een grote besparingscampagne van ECLoZ, waarvoor subsidie is verkregen van de Rijksoverheid.


Update Zonnepark Loon op Zand

25 oktober 2021

Met Energiecollectief ECLoZ op weg naar ……. Zonnepark Loon op Zand – Waar en hoe we dat samen gaan doen

Een sluimerend idee is afgelopen voorjaar ‘gewekt’. Met betrokken bewoners aan de Bergstraat (buiten), met leden en inwoners is het idee van een zonnepark op de Vloeivelden besproken en zijn wensen opgenomen. Afgelopen voorjaar en zomer zijn deze omgezet in plannen. Uiteraard in samenspraak en samenwerking met onze gemeente. De gemeenteraad schaarde zich in juli unaniem achter het plan van bouw en exploitatie van een zonnepark op de voormalige Vloeivelden bij de kern Loon op Zand. Van 1952 tot 1994 bezonk daar het afvalwater van gezinnen en bedrijven; vooral het bedrijfsafvalwater (uit leerlooierijen) zorgde voor vervuilde grond. Daarom zijn de gebruiksmogelijkheden zeer beperkt. Een zonnepark is daar wel toegestaan en daaraan is vanuit gemeente (en provincie) dan ook meegewerkt.

Burgerzonnepark

Het idee voor een zonnepark op de Vloeivelden ontstond binnen ECLoZ. Opwek van schone en duurzame zonnestroom – voldoende elektriciteit voor ruim 2500 huishoudens en dat 25 jaar lang. Opgewekt door ons zelf en voor ons zelf. Dit helpt ook om minder afhankelijk te worden van fossiele en (dure) buitenlandse energie.

Hoe ver zijn we nu?

Het wordt dus een burgerzonnepark en daarvoor wordt veel werk verzet. ECLoZ werkt hierbij nauw samen met de gemeente. Hulp komt daarbij van onze inwoner Huub Pleging (en zijn broer) en van Klimaatfonds. Laatstgenoemden zijn gespecialiseerd in ontwerp, bouw en exploitatie van zonneparken. In deze samenwerking zijn de plannen uitgewerkt. Nu wordt uitwerking gegeven aan de structuur en dat is de wijze waarop ECLoZ – namens en met onze inwoners en ondernemers – deelneemt en samenwerkt met Klimaatfonds. Met de gemeente als eigenaar van de Vloeivelden is het gebruik afgesproken. Ook is inmiddels de rijksbijdrage stimulering duurzame energie opwek (SDE++) aangevraagd. Hiermee stimuleert de Rijksoverheid de productie van schone en duurzame energie. Bericht over toekenning aan ons zonnepark verwachten we rond februari – maart 2022.

Op koers

Zoals u ziet is er al veel werk verzet. Nu zijn we bezig met de nadere samenwerking met Klimaatfonds en elementen van verdere planning en voorfinanciering. Voor ECLoZ is deelname door inwoners en ondernemers erg belangrijk. We noemen dat participatie = deelname vanuit onze gemeenschap in eigendom, in zeggenschap en bij het rendement van het zonnepark. Hiervoor stellen we een regeling op die participatie (deelname) mogelijk maakt. Vrijblijvend aanmelden is al mogelijk; stuur hiervoor een email naar contact@ecloz.nl.

ECLoZ werkt aan betere energie en minder gebruik. Doe mee!

Meedoen bij ECLoZ? Dat kan bijvoorbeeld als energiecoach of energieconciërge en in bestuur of werkgroep. ECLoZ bestaat uit een flinke groep enthousiaste vrijwilligers die bezig zijn met energiebesparing, opwek van duurzame energie en levering van betere energie voor en in huis, kantoor, magazijn, winkel en fabriek. Minder en betere energie! ECLoZ is in 2015 opgericht door  en voor inwoners en ondernemers in Kaatsheuvel, De Moer en Loon op Zand en het buitengebied van onze gemeente. Nader kennismaken of interesse om mee te doen? Meld je aan!


Sterk stijgende energieprijzen

4 oktober 2021

U hebt het vast gemerkt, de energiemarkt gedraagt zich op dit moment extreem. De winter is nog niet begonnen of de gasprijzen exploderen al. Omdat de elektriciteitsprijs in ons land gekoppeld is aan de gasprijs stijgt ook de stroomprijs sterk. Hoogste tijd om te zorgen dat we met elkaar zo weinig mogelijk energie gebruiken. Besparen is dan het credo en daarbij kunnen onze energiecoaches en -adviseurs u helpen. Zij staan klaar om u met tips en adviezen te helpen. Daarvoor kunt u iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur terecht bij het ECLoZ Energieloket in Het Klavier in Kaatsheuvel.

Wilt u meer weten over de stijging van de energieprijzen lees dan hier het antwoord van om | nieuwe energie.


Online-bijeenkomst ‘Aardgasvrij wonen’ op 28 september

22 september 2021

Op dinsdagavond 28 september organiseert de gemeente een online-bijeenkomst over aardgasvrij wonen. Deelnemers worden meegenomen in de eerste stappen om alle gebouwen in Loon op Zand in de toekomst zonder aardgas te verwarmen. Wethouder Gerard Bruijniks: ‘Deze overgang naar duurzaam verwarmen vraagt veel van iedereen. Daar moeten we nu al plannen voor maken. De betrokkenheid en inzet van inwoners, bedrijven, lokale organisaties en andere overheden hebben we daar hard bij nodig.’

Transitievisie Warmte

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat in 2050 alle gebouwen van het aardgas af zijn. De ‘Transitievisie Warmte’ die de gemeente momenteel opstelt, geeft daarom antwoord op vragen als: ‘Welke betaalbare en duurzame alternatieven voor aardgas zijn er in Loon op Zand’ en ‘Hoe kunnen we energie besparen en woningen isoleren als belangrijke stap naar aardgasvrij? De visie beschrijft ook wat er nodig is om samen met inwoners, organisaties en bedrijven in beweging te komen voor een aardgasvrije toekomst. Eind 2021 stelt de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vast. Deze wordt iedere vijf jaar bijgesteld op basis van nieuwe inzichten en kennis. 

Aanmelden bijeenkomst en meer informatie

De online-bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een mail aan aardgasvrij@loonopzand.nl onder vermelding van ‘Aanmelding bijeenkomst Aardgasvrij wonen’. Zij ontvangen een link naar de bijeenkomst en een toelichting hoe zij kunnen deelnemen. Meer informatie over de bijeenkomst en de Transitievisie Warmte is te vinden op www.loonopzand.nl/aardgasvrij.


ECLoZ | OM aanwezig op duurzaamheidsmarkt op Global Goals dag 24 september

16 september 2021

Op vrijdag 24 september wordt op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel een duurzaamheidsmarkt gehouden. Deze wordt door Wereldgemeente Loon op Zand samen met de gemeente georganiseerd ter gelegenheid van Global Goals dag. De markt begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Meer informatie hierover op de website van Wereldgemeente Loon op Zand. ECLoZ | om is hier aanwezig met informatie over haar drie taakgebieden: energiebesparing, energie-opwek en energielevering.

Op het gebied van energiebesparing is een placemat met energiebesparingstips ontwikkeld, die gratis en voor niets beschikbaar is voor alle inwoners van onze gemeente. Ook kunt u nog in aanmerking komen voor een gratis ledlamp, als u deze niet al eerder van ECLoZ ontving.

Op het gebied van energie-opwek is er informatie over de stand van zaken van en deelname aan het op handen zijnde zonneproject Zonnepark Loon op Zand.

Op het gebied van energielevering informeren wij u graag over hoe u kunt overstappen op de door ons lokaal opgewekte schone energie, die wij leveren aan om | nieuwe energie, coöperatie van energiecoöperaties.

We hopen u te zien op de duurzaamheidsmarkt!


Wekelijks Ecloz Energieloket in het Klavier weer van start

8 september 2021

Nu de schoolvakanties weer achter ons liggen kunt u vanaf vrijdag 10 september ook weer wekelijks terecht bij het ECLoZ Energieloket in Het Klavier in Kaatsheuvel. Onze energiecoaches zijn weer vol energie om u te adviseren over zelf energie opwekken of energie besparen.

Wat biedt het Energieloket u? En wanneer kunt u er terecht?

Onze energiecoaches zijn opgeleid om u te informeren en te adviseren over energiebesparingsmaatregelen of over aanschaf van zonnepanelen of warmtepomp. Ook weten ze het nodige van subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden. Voor een persoonlijk gesprek  kunt u iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 tot 16.00 uur gratis en zonder afspraak terecht in Het Klavier in Kaatsheuvel.


ECLoZ | om zoekt Energieconciërges

30 augustus 2021

Om de huizen in onze gemeente Loon op Zand klaar voor de toekomst te maken, zoeken wij energieconciërges.

Er komt voor ECLoZ | om een druk najaar aan. Om al het werk aan te kunnen, hebben we meer handen nodig. Zo zoeken we mensen die de rol van “energie-conciërge” op zich willen nemen. Ben jij iemand die mensen graag een helpende hand biedt en heb je minimaal 2 uur per week beschikbaar? Wij zoeken per 1 september 2021, 10 mensen met twee rechterhanden voor ons vrijwilligers team van energieconciërges.

Wat ga je doen?

Als energieconciërge kom je op afspraak bij de mensen thuis en zet samen met hen de eerste stappen om hun huis duurzamer te maken. Je legt contact, geeft informatie over de energiebesparende producten die je bij je hebt of de bewoner al met een gratis voucher heeft aangeschaft (bijv LED lamp, radiatorfolie of tochtstrip) en helpt de bewoner ze te installeren. Hierdoor kan je voor mensen het verschil maken.

Wat verwachten wij van je?

Je bent een enthousiast, vriendelijk persoon die graag en zonder vooroordelen het gesprek aangaat met mensen. Handig zijn, zelfstandig kunnen werken en het kunnen omgaan met flexibele werktijden is een pré. En: je vindt het leuk om mee te helpen onze gemeente duurzamer te maken.

Wat bieden wij?

Je wordt onderdeel van een leuk vrijwilligers team in een enthousiaste organisatie, waarin je begeleid wordt om zelfstandig je klus te doen. We bieden je een cursus tot energie conciërge aan.

Aanmelden

Wil jij energieconciërge worden of heb je vragen? Neem dan uiterlijk 5 september 2021 contact met ons op via contact@ecloz.nl.


Werk voor en achter de schermen voor Zonnepark Loon op Zand

20 juli 2021

Tijdens de ledenvergadering van ECLoZ in maart van dit jaar werd het idee van een zonnepark op de ‘Vloeivelden’ gepresenteerd. In april kwam al een plan op tafel dat verder is uitgewerkt en op 20 mei besloten de coöperatieleden om actief deel te gaan nemen in Zonnepark Loon op Zand.

De aanvraag Omgevingsvergunning mocht rekenen op de unanieme steun van de gemeenteraad en de medewerking van de gemeente. Ook van de inwoners kwamen veel positieve reacties. Het plan voor het zonnepark wordt breed gedragen.

Zorg voor de dassen

Een bijzonder aandachtspunt in de afgelopen periode waren de dassen die in de omgeving van het toekomstig zonnepark hun burchten en foerageergebied hebben. Dit kwam (ook) uit het  flora- en faunaonderzoek naar voren en daarom is overleg geweest met en is advies gevraagd aan  de dassenwerkgroep en de stichting Das&Boom. De dassen gebruiken de ‘vloeivelden’ als foerageergebied. Zij komen vanuit noordelijke en oostelijke richting en volgen hun eigen ‘spoor’ door het terrein. Dat is ook goed zichtbaar aan de loopsporen. De das is ‘beschermd’ en daarom zijn extra maatregelen in de plannen opgenomen. Dan gaat het vooral om de toegang voor de das  (hekwerk), de begroeiing (kort gras) en beheer (organische bemesting). Geen of zeer beperkte verstoring en verbetering foerageer mogelijkheden (meer wormen en eetbare vruchten) zijn de doelen achter de voorgenomen maatregelen. Vanuit de natuurbeschermers was er ook oog voor  het feit dat een afgeschermd zonnepark juist andere verstoringen van de dassen, zoals crossers, loslopende honden etc., voorkomt.

En verder….

Komend najaar is de bouwaanvraag aan de orde en wordt de bijdrage stimulering duurzame energie aangevraagd. Dan start ECLoZ ook de geldwerving. Voor ‘buren’, leden en inwoners staat dan inschrijving tot deelname aan de geldlening open. ECLoZ geeft dan een zgn. prospectus uit met informatie over o.a. rente, aflossing en duur van de geldlening. Vrijblijvend kunt u hiervoor uw belangstelling al kenbaar maken; u komt dan op de lijst van belangstellenden die als eerste zullen worden geïnformeerd. 

Ruim 25 jaar geleden zijn de Vloeivelden buiten gebruik geraakt. De grond is vervuild en in onbruik geraakt. Met het zonnepark kunnen we dit terrein weer een nuttige functie voor onze gemeenschap geven met opwek van schone duurzame energie, met paden die een mooie mogelijkheid bieden voor een ‘ommetje’ en met geldelijke deelname voor financieel rendement.

Indien u nadere informatie wenst of ‘iets kwijt wilt’ dan vernemen we dit graag via contact@ecloz.nl of telefonisch (0416858557).


Vakantiesluiting ECLoZ Energieloket

17 juli 2021

Het wekelijkse ECLoZ Energieloket in Het Klavier in Kaatsheuvel is in de schoolvakantieperiode gesloten. De energiecoaches gaan van hun welverdiende vakantie genieten, zodat zij u in september weer uitgerust en vol energie kunnen adviseren over zelf energie opwekken of energie besparen.

Digitaal Energieloket wel geopend

Bij het Energieloket in Het Klavier kunt u nog terecht op vrijdag 23 juli tussen 14.00 en 16.00 uur en daarna weer voor het eerst op vrijdag 10 september. Mocht u in de tussentijd toch dringende vragen hebben dan kunt u terecht bij het Digitale Energieloket Loon op Zand om een gesprek met een energiecoach aan te vragen. Het digitale loket is ook te bereiken via de Energiebesparing-pagina. Daar zijn ook besparingstips te vinden.


ECLoZ | om viert Dag van de Coöperatie

30 juni 2021

Coöperatie betekent samenwerking. En dat is wat we doen bij ECLoZ  | om, samenwerken aan verduurzaming van onze gemeente. Een coöperatie is een vereniging van leden die samen een bedrijf hebben. De leden hebben het voor het zeggen en beslissen op basis van gelijkwaardigheid. Er bestaan coöperaties in soorten en maten, veel hebben een sociaal of maatschappelijk doel.

Samen vieren we de coöperatie

Om sommige dingen te bereiken heb je anderen nodig. Mensen waarmee je gelijkwaardig samenwerkt, met dezelfde ideeën en hetzelfde doel. Dan bundel je de krachten en werk je samen in een coöperatie. Net zoals ECLoZ dat doet. Op 3 juli is het de internationale dag van de coöperatie. En dit vieren we graag samen met onze leden. We mogen trots zijn op wat we samen voor elkaar krijgen.

Aan besparing werken, stroom opwekken, stroom afnemen

Samen werken we aan energiebesparing, hebben we energieprojecten opgezet en samen trekken we daar profijt van. Onze opgewekte stroom leveren we niet aan een energiemaatschappij met winstoogmerk, maar aan een coöperatie van energiecoöperaties, om | nieuwe energie. Als afnemer van om word je automatisch lid van een energiecoöperatie en heb je invloed op hoe de winst wordt aangewend. Bij  om | nieuwe energie is er één gezamenlijk doel. Dat is heel Nederland zo snel mogelijk om te laten gaan van grijze stroom naar 100% duurzame stroom uit eigen buurt. Er is geen winstoogmerk, dus hoe meer energie geleverd wordt, hoe meer terug kan vloeien naar het verlagen van de energierekening en aan duurzame projecten in de buurt.

Nieuw gezamenlijk zonnestroomproject

Ook onder ons komend zonneproject: Zonnepark Loon op Zand zetten we samen de schouders. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2022 financiële deelname aan het project door middel van verstrekken van rentedragende leningen  wordt opengesteld. Ook na aflossing van de leningen zal het project nog geld opleveren. De leden van de coöperatie beslissen gezamenlijk over de aanwending van deze gelden.

Wilt u ook lid worden van onze coöperatie – voor het luttele bedrag van € 10,= per kalenderjaar – meldt u dan aan via onze website www.ecloz.nl. Ook kunt u daar alvast aangeven dat u wilt deelnemen in het Zonnepark Loon op Zand, een lokaal en duurzame energieproject  voor en door ons allemaal.


Ecloz Energieloket in Het Klavier voorziet in behoefte

16 juni 2021

In de afgelopen twee maanden hebben al aardig wat inwoners de weg naar het ECLoZ Energieloket gevonden met hun vragen over zelf energie opwekken of energie besparen. Precies daarvoor is iedere vrijdagmiddag een van de vrijwillige energiecoaches in het ECLoZ Energieloket aanwezig.

Interessante en uitdagende vragen

Zo zijn er vragen naar de mogelijkheden voor subsidie bij het inrichten van een sedumdak. Een andere bezoeker komt verbouwplannen bespreken, in verband met te nemen isolatiemaatregelen.  Offertes voor zonnepanelen worden voorgelegd, als ook vragen  over vervanging van een oude CV-ketel door een hybride warmtepomp.  Hoe realiseren we eigenlijk zonnepanelen op onze woning? En dan zijn er ook nog uitdagende vragen die niet zo een twee drie te beantwoorden zijn, bijvoorbeeld over de r-waarde van 2  dubbelglasramen tegen elkaar of juist met ruimte ertussen. Zoiets wordt uitgezocht en teruggekoppeld aan de betreffende bezoeker. De ECLoZ energie-coaches hebben allemaal een opleiding gevolgd om te informeren en te adviseren. En komt men er niet direct uit, dan weten zij de weg te vinden naar een bevredigend antwoord. (Foto: Energiecoach Roger Lafebre in gesprek met een bezoeker aan het Energieloket)

Wanneer kunt u bij het ECLoZ Energieloket terecht?

Heeft u ook vragen op gebied van energie en energiebesparing? Kom dan op vrijdagmiddag tussen 14.00 tot 16.00 uur naar Het Klavier in Kaatsheuvel waar u gratis en zonder afspraak terecht kunt voor een gesprek met een van de 5 energiecoaches van ECLoZ.  

Het Energieloket in Het Klavier is een aanvulling op het digitale Energieloket Loon op Zand dat juni vorig jaar werd geopend. Ook via het digitale loket kunt u een gesprek met een energiecoach aanvragen. Het digitale loket is te bereiken via de Energiebesparing-pagina op de website www.ecloz.nl. Daar zijn ook besparingstips te vinden evenals informatie over de energieopwekprojecten van ECLoZ. Daarnaast kunt u er zich inschrijven voor de nieuwsbrief, aanmelden als lid of overstappen op de lokaal opgewekte groene stroom van ECLoZ | om.

ECLoZ is uw adviseur voor de lokale energietransitie. Meer weten? Mail naar contact@ecloz.nl.


Leden ECLoZ stemmen in met vervolgstappen Zonnepark

25 mei 2021

Het initiatief van ECLoZ | om, Energiecollectief in de gemeente Loon op Zand, om een zonnepark te ontwikkelen op de vloeivelden aan de Heideweg in Loon op Zand is weer een stap dichterbij gekomen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei jl. hebben de leden van ECLoZ ingestemd met het oprichten van en deelnemen in projectvennootschap Zonnepark Loon op Zand BV. Zij gaven het bestuur tevens de opdracht tot voorbereiden van participatie en al wat verder nodig is voor de ontwikkeling van Zonnepark Loon op Zand B.V.

De eerstvolgende stap die nu gezet kan worden is het tekenen van de overeenkomst met de samenwerkingspartners in deze: Sepp BV, een lokale ondernemer met jarenlange ervaring bij de ontwikkeling van zonneparken en het Klimaatfonds Nederland, opgericht met het doel bij te dragen aan de energietransitie met kennis, ervaring en kapitaal voor grootschalige zonneenergieprojecten in Nederland.

Voorjaar 2022 stelt ECLoZ deelname aan een geldlening voor Zonnepark Loon op Zand open. Hiermee participeren leden, inwoners en ondernemers, organisaties en andere belangstellenden via onze coöperatie in dit mooie zonnepark. Het is nu al mogelijk om – geheel vrijblijvend – belangstelling voor het financieel deelnemen bij dit project aan te geven. Op deze projectpagina van het Zonnepark kan via een invulformulier belangstelling kenbaar gemaakt worden.


Plannen Zonnepark Loon op Zand bekend gemaakt

11 mei 2021

Sinds deze week staan de plannen rond het Zonnepark op de vloeivelden van Loon op Zand op onze website. Een Zonnepark voor en door de inwoners van onze gemeente. Lees hier meer over hoe het eruit gaat zien en wanneer het allemaal gaat gebeuren. Belangstellend om deel te nemen aan dit project? Laat het weten door het Interesse-formulier op de Zonnepark-pagina in te vullen.

Luister hier naar het interview van Eric Dankers van Langstraat Media met onze voorzitter Bert Branderhorst op 11 mei.


ECLoZ Energieloket geopend

11 april 2021

Vrijdagmiddag  9 april was Gerard Bruijniks, wethouder Duurzaamheid in de gemeente Loon op Zand, aanwezig om de opening van het ECLoZ Energieloket in Het Klavier kracht bij te zetten. Na de officiële openstelling meldden zich al direct de eerste bezoekers.

Langstraat Media was ook aanwezig voor een vraaggesprek met de wethouder en met energiecoach Alex van der Haring en maakte daar een mooi filmpje van.

Wethouder spreekt waardering uit voor inzet vrijwilligers ECLoZ

In aanwezigheid van een viertal vrijwilligers van ECLoZ, energiecoaches en bestuursleden, sprak de wethouder lovende woorden over het initiatief van ECLoZ | om om naast een digitaal energieloket, nu ook een fysiek energieloket open te stellen. Hij uitte zijn waardering voor de inzet van de vrijwilligers van het Energiecollectief. De activiteiten van ECLoZ  zijn een stimulans voor de gemeente en helpen mee om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.  De uitgesproken waardering ging vergezeld van een cheque ter waarde van € 200, bestemd om bezoekers aan het energieloket een ledlamp mee te kunnen geven als kleine energiebesparende maatregel.

ECLoZ-bestuurslid en energiecoach Alex van der Haring nam de cheque in ontvangst en dankte de wethouder voor de waarderende woorden en de geboden mogelijkheid om wekelijks het energieloket in Het Klavier te kunnen houden. De wethouder nam vervolgens de gelegenheid te baat voor een kort gesprek over besparingsmaatregelen met energiecoach Wim Eijken.

Waarom een Energieloket? Besparen als eerste maatregel

De doelstelling van ECLoZ is dat de gemeente Loon op Zand in 2045 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er verbruikt wordt. De eerste stap daarbij is energie besparen,vanuit de gedachte: energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Naast het opwekken van schone energie in lokale zonne- en windprojecten, richt ECLoZ zich dus vooral op advies, informatie en hulp bij kleine en grote besparingsmaatregelen.

Wat biedt het Energieloket u? En wanneer kunt u er terecht?

Vanaf 9 april kunt wekelijks op vrijdagmiddag tussen 14.00 tot 16.00 uur gratis en zonder afspraak terecht in Het Klavier in Kaatsheuvel voor een gesprek met een van de energiecoaches van ECLoZ. Zij zijn opgeleid om u te informeren en te adviseren over energiebesparingsmaatregelen of over aanschaf van zonnepanelen of warmtepomp. Ook weten ze het nodige van subsidieregelingen en financiersmogelijkheden.

Het Energieloket in Het Klavier is een aanvulling op het digitale Energieloket Loon op Zand dat juni vorig jaar werd geopend. Ook via het digitale loket kunt u een gesprek met een energiecoach aanvragen. Het digitale loket is te bereiken via de Energiebesparing-pagina op de website www.ecloz.nl. Daar zijn ook besparingstips te vinden evenals informatie over de energieopwekprojecten van ECLoZ. Daarnaast kunt u er zich inschrijven voor de nieuwsbrief, aanmelden als lid of overstappen op de lokaal opgewekte groene stroom van ECLoZ | om.

ECLoZ is uw adviseur voor de lokale energietransitie. Meer weten? Mail naar besparing@ecloz.nl.


Boswachter Frans Kapteijns op pad voor zetmop60

26 maart 2021

Het gaat niet goed met de Oisterwijkse bossen en vennen… Boswachter Frans wil zorgen dat ze behouden worden, en komt in actie. Hij gaat in Oisterwijk op ketelsafari! Bekijk het filmpje hieronder.

Wil je ook meehelpen? Zet dan je ketel op 60 via www.zetmop60.nl/boswachterfrans

Warmtebeeldactie afgerond

9 maart 2021

Nu met oplopende temperaturen de warmtebeeldactie is afgesloten komt er tijd vrij bij onze energiecoaches om u op andere wijze te adviseren.

Met ingang van 9 april a.s. kunt u iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur terecht bij het ECLoZ Energieloket in Het Klavier in Kaatsheuvel. Een van de door ons opgeleide energiecoaches is daar dan aanwezig om u te woord te staan. U kunt gratis en zonder afspraak binnenlopen met al uw vragen over energieopwekking en -besparing in en rond huis.


ECLoZ | om verwelkomt 200e lid

2 maart 2021

Steeds meer mensen weten het lokale Energiecollectief ECLoZ | om te vinden, hetzij voor hulp bij aanvragen van een definitief energielabel, voor het maken van een warmtebeeldfoto of een besparingsadvies. Dat is ook te merken aan het sterk groeiend ledenaantal. Zo besloot ook Tamar Moors uit Loon op Zand, die graag een warmtebeeldfoto van haar woning wilde, direct om lid te worden van ECLoZ. Zij bleek het 200e lid, reden voor ECLoZ om haar op te zoeken met  een passende attentie.

Energiecoach Alex van der Haring maakte de warmtebeeldfoto van de woning van Tamar Moors en Thijs van Berlo en hij was ook degene die namens ECLoZ de attentie overhandigde: een bouwpakket van een windmolentje dat draait op zonnecellen. Dochter Bente en zoon Warre waren er blij mee.

ECLoZ Energiecoach Alex van der Haring overhandigt windmolen aan 200e lid

ECLoZ | om ondersteunt landelijke campagne ‘Zet ‘m op 60!’

22 februari 2021

Overal in het land vragen lokale energiecoöperaties op dit moment huishoudens om hun ketel lager te zetten. “De meeste cv-ketels staan standaard veel te heet ingesteld. Door de temperatuur van het verwarmingswater naar 60 graden terug te brengen, werkt je ketel efficiënter. Zo bespaar je veel gas en daarmee energie en geld. Dat kan oplopen tot wel 60 euro per jaar.” Aldus Urgenda, initiatiefnemer van de bespaaractie.

Energiecoöperatie: lokale duurzame energie zonder winstoogmerk

ECLoZ is een van de ongeveer 600 energiecoöperaties in Nederland. Deze lokale initiatieven wekken duurzame energie op zonder winstoogmerk. Bijvoorbeeld door zonne- of windprojecten zoals KwatrijnZon, WerftZon en Spinderwind. Belangrijker nog dan energie opwekken, is energie besparen! ECLoZ timmert hiervoor aan de weg met meerdere besparingsactiviteiten, waarover meer informatie op www.ecloz.nl.

Cv-ketel op 60 graden: efficiënter gebruik, effectieve besparing

Een cv-ketel staat vanuit de fabriek standaard afgesteld op 85 graden, veel heter dan voor de meeste huizen nodig is. Met een simpele handeling is de temperatuur van het verwarmingswater (dus niet het warme douche- of kraanwater!) makkelijk naar 60 graden te brengen. Op de website zetmop60.nl staan gratis korte en simpele instructiefilmpjes voor alle gangbare cv-ketels. Uw installateur kan u zo nodig helpen en dit meteen aanpassen bij een servicebeurt.

“Meestal is het niet meer dan een simpele draai aan de knop, waarmee je al gauw tientjes per jaar bespaart. Bovendien wordt je woning energiezuiniger, terwijl je comfort en warmte gelijk blijven. Een kleine moeite om iets goeds te doen voor het klimaat,” aldus Urgenda.

Campagne met kans op duurzame prijzen!

Voor de campagne Zet ‘m op 60! werken de coöperaties samen met Urgenda. Doel van de campagne is de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk terug te dringen. De campagne wordt onderschreven door vrijwel alle fabrikanten van cv-ketels. Zie campagnesite www.zetmop60.nl.

Huishoudens die meedoen aan de actie, maken kans op duurzame prijzen; als hoofdprijs betaalt Urgenda een jaar lang de energierekening.


Energiecoöperaties dragen bij aan biodiversiteit

22 januari 2021

ECLoZ | om maakt het vanaf nu mogelijk voor klanten om actief bij te dragen aan de vergroening en biodiversiteit in Nederland. Via de energiecoöperatie kunnen zij fruitbomen laten planten in een nieuw te ontwikkelen Voedselbos in de Noordoostpolder. Voor meer informatie zie deze pagina op de website van om | nieuwe energie.


Wij wensen u een energiezuinig 2021 toe!

3 januari 2021

Het afgelopen jaar stonden onze activiteiten vooral in het teken van energiebesparing. Uitgangspunt daarbij: energie die je bespaart hoef je niet op te wekken. Veel geplande bijeenkomsten konden om bekende reden niet doorgaan, maar we hebben veel mensen op andere manieren kunnen bereiken.

In juni werd het Digitale Energieloket Loon op Zand opengesteld, waar mensen met vragen over besparingsmaatregelen terecht kunnen. In de maand september stonden we op de weekmarkten met adviezen en een gratis ledlamp. In november en december hebben onze energiecoaches hard gewerkt om inwoners te ondersteunen bij het aanvragen van een nieuw energielabel. Daarnaast voerden we in november en december actie om klanten te werven voor om | nieuwe energie, de coöperatie waaraan wij onze lokaal opgewekte stroom leveren.

Veel inwoners hebben het afgelopen jaar met ons kennis gemaakt en steeds meer meldden zich ook aan als lid van ECLoZ | om.
Vanaf komende week gaan onze energiecoaches op pad om warmtebeeldfoto’s van woningen te maken. U kunt zich daarvoor nog aanmelden. Zie hieronder bij Warmtebeeldactie.

Wij wensen u een energiezuinig maar energiek 2021 toe!


Mijlpaal voor postcoderoosproject ECLoZ / ZonCLoZ

18 december 2020

Vandaag is het zover: er is 100 Mwh vermogen opgewekt door de 224 zonnepanelen van ECLoZ die in mei 2019 op Sporthal De Werft zijn gelegd.

Na de succesvolle totstandkoming van het eerste zonneproject van ECLoZ, zonnepanelen op de Kwatrijnstal van Sjaak Sprangers in Kaatsheuvel, kwam het aanbod van de gemeente om deel van het dak van de nieuw te bouwen Sporthal De Werft te verhuren aan EcloZ om te kunnen beleggen met zonnepanelen. Het idee was om in de vorm van een postcoderoosproject, inwoners daarin te laten deelnemen door het kopen van certificaten. Iedereen wonende in postcodegebieden grenzend aan 5171, de locatie van De Werft, kwam hiervoor in aanmerking. Drijvende krachten vanuit ECLoZ  voor dit WerftZon-project waren de bestuurders Cees van de Ven en Henri Hoskam.

Door WerftZon ruim 39.000 kg CO2-uitstoot bespaard.

Er werd een speciale coöperatie opgericht voor het opwekken van duurzame lokale energie: Zoncoöperatie in de gemeente Loon op Zand, kortweg ZonCLoZ. In juni 2018 startte de inschrijving voor de aanschaf van certificaten Werftzon, onder het mom: profiteer van lokaal opgewekte schone energie en draag bij aan verdere verduurzaming van onze gemeente. Eind 2018 waren alle certificaten verkocht en konden vervolgstappen worden gezet. Na een aantal maanden met veel overleggen met gemeente, leverancier en Enexis konden uiteindelijk de zonnepanelen op 14 mei 2019 gelegd en aangesloten worden. Kartrekker Henri Hoskam heeft de aansluiting van de zonnepanelen nog net meegemaakt voordat hij vrij plotseling kwam te overlijden.

Zonnepanelen worden gelegd. (Foto Henri Hoskam)

Vanaf 21 mei 2019 wordt stroom opgewekt die geleverd wordt aan om | nieuwe energie, coöperatie van energiecoöperaties. Het sedertdien opgewekte vermogen bedraagt rond 100 Mwh. Milieuvoordelen van het project tot op heden: er is ruim 39.000 kg CO2-uitstoot bespaard, wat overeenkomt met planten van ruim 1150 bomen.

Nieuw postcoderoosproject onder nieuwe regeling

Dit project smaakt naar meer. Er is een nieuw bestuur aangetreden in de ZonCLoZ-coöperatie, bestaande uit Cees van Veen, Tommy van Schaik en Henk Dekkers. Een volgend postcoderoosproject wordt op stapel gezet. Dit zal gerealiseerd worden onder de vernieuwde postcoderegeling die per 1 april a.s. van kracht wordt. Meer informatie hierover volgt later. Wilt u nu al uw belangstelling voor een nieuw project kenbaar maken, meld u dan bij Henk Dekkers, secretariszoncloz@ecloz.nl.

EcLoZ gaat weer een warmtebeeldactie houden

4 december 2020

Warmtebeeldfoto laat zien waar warmte weglekt en energie en geld bespaard kan worden

Vanaf 4 januari gaan onze energiecoaches met een warmtebeeldcamera op pad om op verzoek warmtebeeldfoto’s van uw woning te maken. Op een warmtebeeldfoto kunnen huiseigenaren zien waar in hun woning warmte weglekt en waar isoleren dus geld en energie gaat besparen. Eerder was gepland om de actie half december te laten beginnen, maar door de vele energielabel-aanvragen zijn onze 4 energiecoaches nog tot eind van het jaar onder de pannen.

Zoveel mogelijk besparen om zo weinig mogelijk op te hoeven wekken

ECLoZ heeft als doelstelling dat de gemeente Loon op Zand in 2045 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er in de gemeente evenveel energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt. Opwekken van duurzame energie doet ECLoZ al in lokale zonne- en windenergieprojecten. Maar een belangrijke eerste stap moet zijn: gebruik van energie zoveel mogelijk beperken. Het blijkt dat veel besparing mogelijk is door goede isolatie.  Elke m3 gas die je niet nodig hebt, hoef je niet te verbranden, iedere kWh elektriciteit die je niet nodig hebt, hoef je niet op te wekken. Zo ben je niet alleen energiezuinig bezig, maar bespaar je ook maandelijks energiekosten. Bij de meeste woningen lekt er veel warmte (dus energie) weg doordat de woning slecht is geïsoleerd.

Voorbeeld van warmtebeeldfoto. Waar de foto geel is lekt warmte weg.

Met een warmtebeeldfoto is dat weglekken perfect te zien. Uit ervaring weten we dat het héél verrassend kan zijn. Wat je nooit had gedacht is toch waar: via voordeur, dakraam, spouwmuur en vloer lekt heel veel warmte weg. De warmtebeeldfoto’s kunnen alleen worden gemaakt als het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur tenminste 15 graden is. De warmtebeeldfoto’s van uw woning wordt afgeleverd met een korte rapportage en een mondelinge toelichting van de energiecoach. De foto’s worden niet aan derden overhandigd.

Besparingscampagne van ECLoZ

De warmtebeeldactie maakt onderdeel uit van een grote besparingscampagne van ECLoZ. Er was al een succesvolle marktactie eind september, waarbij besparingstips  werden gegeven en een gratis ledlamp werd uitgereikt. Tot half december loopt nog de energielabelactie en vanaf half december tot circa eind februari kunnen warmtebeeldfoto’s worden gemaakt. Daarnaast blijft het altijd mogelijk voor een uitgebreid besparingsadvies een afspraak te maken met een van onze energiecoaches.

Bent u, inwoner van de gemeente Loon op Zand, geïnteresseerd om zulke warmtebeeldfoto’s van de woning te laten maken, meld u dan aan bij contact@ecloz.nl. Kosten van deelname zijn € 25,-. Voor leden van ECLoZ is deelname gratis. Word voor een tientje per jaar lid van ECLoZ dan kunt u ook gratis aan deze actie deelnemen!


om | nieuwe energie nu al voor 6de jaar op rij de groenste energieleverancier

20 november 2020

Voor het 6de jaar op rij is het om | nieuwe energie collectief, gevormd door ECLoZ | om en 49 andere lokale energiecoöperaties, uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. Dat maakten de organisaties de Consumentenbond, WISE en Natuur & Milieu zojuist bekend in de Stroomranking 2020. Het collectief scoort daarin opnieuw een rapportcijfer 10 op de onderdelen investeringen, inkoop en levering. om | nieuwe energie is niet de enige met dit cijfer, maar wel de enige landelijke leverancier bij wie het de consumenten zelf zijn die deze mijlpaal hebben bereikt.

Bij het om | nieuwe energie collectief bepalen de klanten de koers. Dat zit zo: om | nieuwe energie is niet zomaar een leverancier, maar een coöperatie zonder winstoogmerk. En als coöperatie wordt zij bestuurd door haar leden, in dit geval tientallen kleinere energiecoöperaties in Nederland, zoals ECLoZ | om. Dit lokale initiatief van burgers en klanten zorgt ervoor dat er duurzame projecten worden ontwikkeld in hun eigen buurt, zoals collectieve zonnedaken. Omdat de klanten de basis vormen van deze lokale coöperaties en deze op hun beurt de basis van het hele collectief, wordt om | nieuwe energie dus bestuurd door een landelijk netwerk van haar eigen klanten. Thijs-Jan Heijda uit Kaatsheuvel is één van hen.

Daar komt nog bij dat de winst ook weer naar hen terugvloeit, waarmee zij binnen het collectief al meer dan 100 lokale projecten hebben kunnen realiseren, variërend van gratis zonnestroom tot buurtbatterijen en windparken.

Directeur van om | nieuwe energie, André Dippell: “We hebben maar één gezamenlijk doel: meer duurzame energie voor een betere toekomst en lagere prijzen voor al onze klanten, zodat iedereen mee kan doen.


Online informatieavonden over de REKS

3 november 2020

Een fijne plek om te wonen – nu en in de toekomst: dat willen we in heel Hart van Brabant. Daarom maken we in onze regio samen plannen voor het veranderende klimaat. We kijken hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. En hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Die plannen zetten we in de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS).

Meer over weten en meepraten? Schrijf je in voor de online informatieavonden over zonne-energie, windenergie, duurzaam verwarmen van woningen en participatie op regio-hartvanbrabant.nl/REKS.

Lees meer in de folder: Hart van Brabant stapt over op duurzame energie.

Ook lokale dialoogsessies horen bij het project. Voor Loon op Zand is deze gepland op woensdag 2 december om 19.30 uur. Meer informatie hierover volgt.

Update 18.11.2020. Er is ook de mogelijkheid om eerst een online workshop te volgen over hoe je het meest effectief kunt meepraten.


Huiseigenaren, energielabel op orde?

16 oktober 2020

Het energielabel voor woningen geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning. Alle huiseigenaren hebben in 2015 een voorlopig energielabel ontvangen. Dit was gebaseerd op de standaardkenmerken van een woning, zoals het bouwjaar en woningtype en zegt dus niets over de feitelijke energiezuinigheid van de woning.

Bij verkoop of verhuur van de woning moet u een definitief energielabel overleggen. Als u daarover nog niet beschikt kunt u dat beter nu nog doen, want de kosten voor het registeren gaan per 1 januari 2021 drastisch omhoog. U kunt het gemakkelijk zelf doen tegen minimale kosten. Besluit u om na 1 januari 2020 een definitief energielabel aan te vragen dan moet u daarvoor een deskundige inschakelen die uw woning komt waarderen en inmeten. De kosten daarvan lopen op tot gemiddeld € 190.

Een definitief energielabel aanvragen doet u via een website van de Rijksoverheid, energielabelvoorwoningen.nl, waar u moet inloggen met uw DigiD. Na invullen van uw gegevens ziet u het huidige (voorlopige) energielabel van uw woning. Dit kunt u verhogen door de energieverbeteringen die u heeft aangebracht aan de woning in te vullen. Ook zonnepanelen verhogen het label. De gegevens worden digitaal gecontroleerd door een deskundige. De kosten hiervoor bedragen hooguit een paar tientjes. Een nu aangevraagd energielabel is 10 jaar geldig. Een hoog energielabel verhoogt de waarde van uw woning.

Energiecollectief ECLoZ  biedt ondersteuning

Bij het aanvragen van het nieuwe energielabel krijgt u een aantal technische en bouwkundige vragen voorgeschoteld die niet altijd even gemakkelijk  te beantwoorden zijn. Ziet u hier tegenop, maak dan een afspraak met een van de energiecoaches van ECLoZ, zij helpen u kosteloos en brengen goede tips voor  besparingsmaatregelen en een gratis ledlamp voor u mee. U kunt zich hiervoor aanmelden via contact@ecloz.nl.


Global Goals Vlaggendag ging niet onopgemerkt voorbij

10 oktober 2020

Op vrijdag 25 september werd in veel gemeenten de Global Goals Vlag gehesen. Ook in onze 3 dorpskernen wapperden die dag en de dagen erna de vlaggen fier aan de mast.

Ledlamp en Besparingsactie Energiecollectief ECLoZ  groot succes

Een aantal van de VN Global Goals hebben te maken met duurzaam leven. Dat was ook de reden waarom ECLoZ | om op de weekmarkten in Loon op Zand en Kaatsheuvel aanwezig was om te adviseren over energie besparing. Van dat aanbod en de daarbij overhandigde ledlamp werd veel gebruik gemaakt. Aan het eind van de dag was de voorraad op. Dat het belang en de mogelijkheid om te besparen op energie leeft, was te merken aan de vragen die werden gesteld aan de energiecoaches. Meerdere inwoners maakten gebruik van de mogelijkheid om een keukentafelgesprek met een coaches aan te vragen. (foto Stef Mennens, Drieluik Fotografie)

Energiecoach aan huis via Energieloket

Nog steeds is er de mogelijkheid om voor een uitgebreid gesprek met een energiecoach thuis een afspraak te maken via het digitale Energieloket in de gemeente Loon op Zand: https://energielokethartvanbrabant.nl/loon-op-zand/.

Meer besparingsacties in voorbereiding

De komende maanden kunnen meer activiteiten van ECLoZ | om worden verwacht. Het Energiecollectief stelt zich ten doel dat Loon op Zand in 2045 energieneutraal is. Veel winst is daarbij te behalen door inwoners te motiveren om minder energie te gebruiken. Dat kan zitten in kritisch kijken naar dagelijks energiegebruik, door aanschaf van energiezuinige apparatuur bij vervanging of treffen van bijv. isolatiemaatregelen aan de woning. Meer informatie is te verkrijgen via de website van ECLoZ | om: www.ecloz.nl.


ECLoZ | om deed mee met Urgenda-actie Red een sneeuwbal

27 september 2020

Zo’n 125 van vernietiging geredde sneeuwbalstruiken zijn zaterdag afgeleverd om in onze gemeente te gaan groeien en bloeien. Het merendeel krijgt een plekje bij Hartenboeren aan de Duiksehoef, bij de Educatieve Boerderij aan het Moleneind en in de theetuin van B & B de Wensput. De overige planten worden uitgegeven aan die leden van ECLoZ | om die de opgewekte lokale stroom van ECLoZ afnemen. Een gezamenlijke actie van Om | nieuwe energie en Urgenda, waaraan ECLoZ | om graag haar medewerking aan verleent.

Plantinstructies: zie deze pagina van meerbomen.nu.

De sneeuwballenstruiken worden afgeleverd en uitgeladen met behulp van vrijwilligers van om|nieuwe energie, ECLoZ |om, Hartenboeren en de Educatieve boerderij.

Overlijden voormalig bestuurslid Cees van de Ven

26 september 2020

Op vrijdag 25 september jl. is onverwacht overleden onze zeer gewaardeerde mede initiatiefnemer en tot voor kort bestuurslid

Cees van de Ven

Binnen onze energiecoöperatie ECLoZ | om bekleedde Cees de functie van vicevoorzitter. Op woensdagavond 16 september namen we in de ledenvergadering afscheid van hem in deze functie. Voor ECLoZ – zo was afgesproken – zou Cees zich blijven inzetten voor KwatrijnZon, een project van ECLoZ waar hij mede de schouders onder zette. Graag wilde Cees zich ook op deze wijze blijven inzetten voor onze duurzame energiebeweging.

In juni 2018 was Cees vanuit ECLoZ medeoprichter en sindsdien voorzitter van ZonCLoZ. Deze coöperatie richt zich op duurzame opwek van elektriciteit door middel van gezamenlijke zonnedaken in postcoderoos projecten. Op 16 september werd ook afscheid genomen van Cees in zijn rol van voorzitter ZonCLoZ.

Wij zijn heel dankbaar dat we samen met Cees aan onze gezamenlijke duurzaamheidsopdracht hebben mogen werken. Altijd in verbinding met mensen en voor onze samenleving, coöperatief met visie en gedreven. Bovenal missen we Cees als een fijn medemens met het hart op de goede plek.

We wensen Ilse en Walter, de kinderen, kleinkind en familieleden sterkte toe.

Namens ECLoZ u.a., KwatrijnZon B.V. en ZonCLoZ u.a.,

Bert Branderhorst – voorzitter ECLoZ | om en Tommy van Schaik – voorzitter ZonCLoZ.

Cees bij zijn laatste optreden als voorzitter van ZonCLoZ tijdens de ledenvergadering op 16 september. (foto: Ilse van Boxel-van de Ven)

ECLoZ op de markten met gratis led-lamp

17 september 2020

Onze Gemeente Loon op Zand is Global Goals gemeente, met speciale aandacht voor Duurzaamheid. Op vrijdag 25 september – Global Goals Vlaggendag – wordt in alle drie de kernen de Global Goals vlag gehesen. Een goede stap op weg naar een duurzame samenleving is beperking van energiegebruik. ECloZ|om staat daarom die dag op de weekmarkten in Loon op Zand en Kaatsheuvel met besparingsadviezen. Er kan een kort gesprek worden gevoerd met een van de lokale energiecoaches van ECLoZ, die als steuntje in de rug een led-lamp uitdeelt. Ook voor advies over lokaal opgewekte groene stroom van zonne- en windenergie kan men er terecht.

Energiecoach aan huis via Energieloket. Voor een uitgebreider gesprek met een energiecoach thuis kan een afspraak gemaakt worden via het digitale Energieloket in de gemeente Loon op Zand.


Met vragen over een warmtepomp kunt u bij ons terecht op woensdag 16 september 20.30 u in ’t Maoske in De Moer

9 september 2020

Bent u ook geïnteresseerd in de werking van een warmtepomp, de verschillende types die er zijn en de kosten die eraan verbonden zijn? ECLoZ | om, Energiecollectief in de Gemeente Loon op Zand heeft Tycho Schellart van GRUUN BV uit Udenhout bereid gevonden om ons daarover te informeren en al uw vragen te beantwoorden.

In verband met coronamaatregelen is aanmelden noodzakelijk

De informatiebijeenkomst vindt plaats na afsluiting van de jaarvergadering van ECLoZ op 16 september en begint om 20.30 uur, locatie: ’t Maoske, Middelstraat 24, 5176 NJ De Moer. Iedereen is van harte welkom. Wel is in verband met de coronamaatregelen aanmelden vooraf noodzakelijk. Dit kan via een mailtje naar contact@ecloz.nl.

Meer info over Energiebesparing, Energieopwekking en Energielevering op de website van het energiecollectief: www.ecloz.nl.


Energie besparen doe je zo! Bewonersavonden vanwege verscherpte Coronamaatregelen uitgesteld.

20 augusutus 2020

Helaas hebben wij vanwege de verscherpte coronamaatregelen er voor moeten kiezen om de bijeenkomsten ‘Energie Besparen doe je zo´ uit te stellen. Deze zouden plaats vinden op donderdag 27 augustus en vrijdag 28 augustus  in de Theaterzaal van Het Klavier en waren speciaal bestemd voor de bewoners uit de wijken De Hil, Schrijversbuurt en Staatsliedenbuurt. Ook nu geldt dat van uitstel geen afstel komt. De bewoners van de wijk zijn per flyer over het uitstel geïnformeerd.

We gaan er vanuit dat er voldoende interesse is in het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarom willen wij met geïnteresseerden daarover in gesprek. Uiteindelijk is voor ons belangrijk dat zoveel mogelijk mensen maatregelen nemen om het energiegebruik te beperken. Als u dat ook wilt kan een van onze energiecoaches u thuis bezoeken en u adviseren over energiebesparende maatregelen. Meld u daarvoor aan via besparing@ecloz.nl. Wij nemen dan contact met u op en bij registratie van uw gegevens, overhandigen wij u een gratis zeer zuinige Ledlamp, als eerste besparingsmaatregel.


Wie zijn onze energiecoaches en wat doen zij?

22 juli 2020


Staand van links naar rechts: Dick Notenboom, Wim Eijken, Margreet Smeets. Zittend: Ton van der Velden, Alex van der Haring, Fred Greven (Foto: Jan Heijs)

De energiecoaches van ECLoZ kunnen inwoners van de gemeente tijdens een zogenaamd keukentafelgesprek adviseren over het nemen van energiebesparende maatregelen aan hun huis. Met ons allen zo min mogelijk fossiele energie gebruiken, dat is het idee. Motiverend voor ieder is bovendien dat die energiebesparende maatregelen geld oplevert, kortom iedereen wordt er beter van! Een paar energiecoaches aan het woord:

Alex van der Haring: “Opgegroeid te midden van de natuur, was en ben ik vol verwondering en bewondering voor hoe de natuur in elkaar zit. Dat systeem moeten we respecteren en bewaren ook voor de komende generaties, dat is mijn overtuiging. Daarom zet ik mij als bestuurslid van Energiecollectief Loon op Zand en als energiecoach in om samen met inwoners te werken aan een energieneutral e gemeente. Bij  de training tot energiecoach hebben we gereedschappen in handen gekregen om daar resultaat in te kunnen boeken.”

Fred Greven:  “Omdat ik me oprecht ongerust maak over de aarde, over de snelheid waarmee wij onze natuurlijke hulpbronnen verbruiken, ben ik zeer gemotiveerd om als energiecoach mijn ervaringen te delen met anderen. De onachtzaamheid waarmee wij de veranderingen in onze leefomgeving en het klimaat aanschouwen baart mij zorgen. Aan de omslag naar een duurzame samenleving wil ik graag een bijdrage leveren door mijn energie, kennis en ervaring  in te zetten.”

Dick Notenboom: “Ruim 30 jaar woon ik in De Draaiboom in Kaatsheuvel. Sinds enkele jaren ben ik lid van ECLoZ en maak ik deel uit van de besparingsgroep. Ik heb een technische achtergrond en in mijn werkzame leven heb ik me vooral bezig gehouden met energiebesparing-projecten en het verduurzamen van productie. Mijn technische achtergrond wil ik graag inzetten als energiecoach en de bewoners helpen om hun besparingsideeën concreet te maken. Kijken naar wat financieel- en technisch-haalbaar is. Het doel moet altijd zijn: Energieverbruik (kosten) omlaag, wooncomfort is minimaal gelijk gebleven.”

Gesprek met een coach aanvragen via Energieloket

Om een gesprek met een energiecoach aan te vragen ga je naar de website van het Energieloket Loon op Zand: https://energielokethartvanbrabant.nl/loon-op-zand/. Naast een gesprek aanvragen kun je daar trouwens ook tips vinden voor verhoging van het comfort van je woning en informatie over subsidiemaatregelen.


Digitaal Energieloket officieel geopend

19 juni 2020

Door het houden van een energiecoachgesprek met onze energiecoach Fred Greven in zijn woning lanceerde wethouder Gerard Bruijniks gisteren het digitale Energieloket Loon op Zand

Fred peilde bij de wethouder de motivatie om aan energiebesparing te doen. Vervolgens adviseerde hij op basis van de huidige staat van de woning onder andere een check op dakisolatie en warmtelekken op zolder. Wethouder Bruijniks concludeerde na afloop: “De aanvraag ging heel vlot. Zo’n check hoe duurzaam je woning is levert nieuwe inzichten op. Zo blijkt energiebesparing prima mogelijk mét verbetering van je wooncomfort. En ook is het nog eens goed voor de portemonnee. Lokale groene stroom gebruiken levert rendement op. Dankzij het energiegesprek weet ik hoe ik dat kan aanpakken.”

Wethouder Gerard Bruijniks in gesprek met energiecoach Fred Greven. (Foto Pix4Profs/Jan Stads)

Gemeente Loon op Zand heeft digitaal Energieloket

8 juni 2020

Op de website Energieloket Hart van Brabant heeft Loon op Zand sinds kort een eigen digitaal Energieloket waar men terecht kan voor informatie over besparingsmaatregelen en subsidiemogelijkheden of voor het aanvragen van een (beeld)gesprek met een lokale energiecoach van ECLoZ | om.  

Het energieloket is tot stand gekomen uit een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dongen en Loon op Zand en de energiecoöperaties Energie Dongen en ECLoZ | om. De bedoeling is dat mettertijd ook de andere gemeenten uit Hart van Brabant hier hun energieloket onder brengen.


ECLoZ | om ook regionaal actief

29 mei 2020

Sinds 2015 investeert ECLoZ in regionale samenwerking, zowel met collega-energiecoöperaties als met andere maatschappelijke organisaties en gemeenten. Op dit moment wordt in de regio Hart van Brabant in opdracht van de Rijksoverheid gewerkt aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarmee wordt in kaart gebracht hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Welke maatregelen in de REKS zijn opgenomen is in verkorte versie hier te downloaden. ECLoZ werkt hier aan mee, samen met 13 andere lokale energiecoöperaties, onder andere om 50% deelname van burgers en MKB in de duurzame energie-opwekkingprojecten te bewerkstelligen. Verder ontwikkelen de energiecoöperaties een voorstel voor de gemeenten in de regio voor een plan van aanpak om lokale duurzame energieprojecten te realiseren en uit te voeren. 


Besparingsactie Kaatsheuvels wijken De Hil, Schrijversbuurt en Staatsliedenbuurt uitgesteld.

18 mei 2020

Door de coronamaatregelen is de geplande besparingsactie van ECLoZ | om uitgesteld tot na de zomer vakantie. Buurtbewoners worden deze week geïnformeerd met een huis-aan-huisfolder.


Brabanders massaal op zoek naar kansen voor zon op het dak

1 maart 2020

Brabanders zijn massaal op zoek naar informatie over zonnepanelen op hun dak. Dat blijkt uit cijfers van de provincie Noord-Brabant.  Meer dan 130.000 maal werd de site ZonnescanBrabant de afgelopen jaren geraadpleegd.

De site www.zonnescanbrabant.nl geeft voor ieder gebouw in Brabant inzicht in de kansen voor zonnepanelen.  Aan de hand van satellietbeelden en 3Dmodellen wordt de geschiktheid van het dak duidelijk. Daarnaast krijgen bezoekers een schatting van de opbrengst en de investeringskosten. De scan is nu vernieuwd! Door gebruik te maken van de nieuwste kaarten en de meest actuele informatie over de installatiekosten en de opbrengsten is de terugverdientijd nu nog accurater in te schatten.

De zonnescan is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Zij wil Brabanders helpen om huizen en gebouwen duurzamer te maken. Dit omdat meer dan 35% van de energie in Brabant wordt ingezet voor huizen en gebouwen. Om de energiedoelen te halen is daar verandering in nodig.

Actuele informatie over de terugverdientijd van zonnepanelen is te vinden op deze pagina van de website van Milieucentraal.


Gemeente ontvangt € 235.000 aan Klimaatmiddelen van het rijk, waarvan € 25.000 voor energieloket

7 februari 2020

In december jl. werd bekend dat de Rijksoverheid vanwege het Klimaatakkoord van juni 2019 Klimaatmiddelen aan de gemeenten ter beschikking stelt voor de periode 2019 tot en met 2021. Het gaat in onze gemeente om een bedrag van in totaal € 235.000, waarvan het grootste deel, € 202.000, bestemd is voor het opstellen van een Transitievisie Warmte. Een bedrag van € 25.000 is ervoor bedoeld ‘om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren middels energieloketten’.

In regionaal verband zijn lokale energiecoöperaties, waaronder ECLoZ | om, al bezig om zo’n energieloket op te zetten. Veel gemeenten hebben financiële ondersteuning hierbij toegezegd, zo niet de gemeente Loon op Zand. Tijdens de opiniërende raadsvergadering op 6 februari maakte ECLoZ-voorzitter Bert Branderhorst gebruik van het inspreekrecht om de gemeenteraad te wijzen op het beschikbare geld en de noodzaak dit aan te wenden waarvoor het bedoeld is: o.a. voor de totstandkoming van een energieloket.

Volgende week donderdag wordt hierover besloten, bij behandeling van het Raadsvoorstel voor de begrotingswijziging naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord ‘Schouders eronder, samen vooruit’. Ondanks de duurzame ambitie die uitgesproken wordt in het akkoord, is het zeer de vraag of met name de coalitiepartijen hiervoor extra – van het Rijk hiervoor ontvangen – geld willen vrijmaken.

Update 13 februari: de Klimaatmiddelen worden niet bestemd voor het instellen van een energieloket. De Klimaatmiddelen worden toegevoegd aan de algemene middelen.


ECLoZ in De Duinkoerier

5 februari 2020

Uit De Duinkoerier van woensdag 5 februari 2020

Energiecoaches in opleiding, besparingsbijeenkomst volgt.

24 januari 2020

Komende maanden wordt in de wijken De Hil, Schrijversbuurt en Staatsliedenbuurt een energiebesparingsactie gehouden. Samen met buurtgenoten wordt bekeken op welke manieren we energie en dus geld kunnen besparen! Dit moet leiden tot uitvoeren van isolatiemaatregelen en leggen van zonnepanelen met inkoopvoordeel. Hoe meer mensen meedoen hoe aantrekkelijker het is.

Vanuit ECLoZ | om worden op dit moment 6 energiecoaches opgeleid die keukentafelgesprekken met inwoners kunnen gaan voeren over de te nemen maatregelen.

Binnenkort wordt voor de inwoners van de genoemde buurten een Besparingsbijeenkomst gehouden in Het Klavier in Kaatsheuvel. De buurtbewoners krijgen per brief een uitnodiging. Voor anderen geldt: houd de persberichten in de gaten. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Besparingswerkgroep van ECLoZ | om. Mail dan naar ah@ecloz.nl.


ECLoZ | om bij Loons Lokaal

11 december 2019

Samen met tientallen andere lokale energiecoöperaties vormen wij  het groenste energiecollectief van Nederland, om | nieuwe energie; de enige leverancier die écht terug geeft aan haar klanten.

Dat komt omdat we geen winstoogmerk hebben. De winst geven we terug aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten in de regio en aan het verlagen van onze tarieven. Dus hoe meer mensen meedoen, hoe lager jouw energieprijs wordt en hoe meer duurzame energie we kunnen opwekken.  Zo maken we samen groene energie goedkoper voor iedereen!

Die energie wekken we op door samen met andere coöperaties te investeren in lokale projecten. Dankzij KwatrijnZon, WerftZon en Spinderwind kunnen we aan onze inwoners lokale energie leveren. Energie die we 100% duurzaam opwekken in Loon op Zand en omstreken.

Loons Lokaal

Om in stijl te blijven kun je ook kennismaken met ECLoZ | om bij Loons Lokaal, nieuwe conceptstore aan de Kerkstraat in Loon op Zand, met aanbod van lokale ondernemers. Koop je het bouwpakket van de Solar Windmolen en stap je over op groene energie van ECLoZ | om, krijg je de kosten van aankoop van het bouwpakket terug.

Bouwpakket Solar windmolen

Wij zijn om! Jij ook? Stap over.


We zijn weer de groenste!

8 november 2019

We = om | nieuwe energie, coöperatie van energiecoöperaties. Stroom van onze zonneprojecten WerftZon en KwatrijnZon leveren wij aan om | nieuwe energie. Ben je daar stroomafnemer dan krijg je 100% lokaal opgewekte duurzame stroom. Wil je meehelpen de gemeente Loon op Zand te verduurzamen, stap dan over op om | nieuwe energie, je krijgt er het lidmaatschap van ECLoZ gratis bij! Aanmelden kan via de ‘Stap ook over’ knop op de homepage of rechtstreeks bij om | nieuwe energie.


ECLoZ | om met burgerwindpark Spinderwind in Duurzame Top 100 van Trouw.

8 oktober 2019

De duurzame 100 van Trouw bestaat dit jaar voor het eerst uit initiatieven van onderop. Het is de elfde keer dat deze ranglijst van groenste denkers en doeners wordt gepresenteerd.

Op nummer 65 van de lijst prijkt het project van ECLoZ | om en 10 andere energiecoöperaties in de regio: de ontwikkeling van burgerwindpark SpinderWind. Een heel mooi resultaat. Meer informatie over de duurzame 100 van Trouw op deze pagina. Voor informatie over Spinderwind, raadpleeg onze projectpagina.


Een lokaal aanbod isolatiemaatregelen en zonnepanelen vindt u bij ECLoZ | om

26 augustus 2019

Er bereikten ons berichten dat het bedrijf Zelfstroom in onze gemeente door middel van folders actief is in werving voor zonnepanelen. In deze folders wordt de indruk gewekt dat er sprake is van samenwerking met de gemeente Loon op Zand. Dat is niet het geval.

ECLoZ | om juicht het toe dat er meer en meer zonnepanelen op daken komen te liggen. Zoals u elders op onze website kunt lezen hebben wij kort geleden in samenwerking met Buurtkracht ons eerste buurtteamproject rond isoleren en aanschaf zonnepanelen in Molenwijck Noord succesvol afgesloten.

Een nieuw buurtproject staat op stapel, dus bent u geïnteresseerd in het lokale aanbod van een buurtteam uit uw wijk, laat dit dan weten via ah@ecloz.nl of houd de berichten op website en facebook in de gaten.


Aandacht voor het overlijden van Henri Hoskam tijdens ALV om | nieuwe energie

19 augustus 2019

Tijdens de algemene Ledenvergadering van om | nieuwe energie werd stil gestaan bij het overlijden van de penningmeester van ECLoZ | om, Henri Hoskam. De laatste wens van de overledene indachtig kregen de aanwezigen een zakje bloemzaad mee naar huis. Als imker had Henri zorg over de bijenstand.

Een mooi en betrokken gebaar van om.


Bij om | nieuwe energie krijg je lokaal opgewekte groene stroom

2 augustus 2019

In een bijlage bij het Financieel Dagblad deze week een inspirerend artikel over decentrale energieopwekking. Een gesprek met André Dippell, directeur van om | nieuwe energie. om is een collectief van energiecoöperaties, waaronder ECLoZ. Daarom voegen wij met ingang van heden ‘| om’ aan onze naam toe. De zonnestroom van onze projecten KwatrijnZon en WerftZon wordt geleverd aan om. Word je daar afnemer dan krijg je gegarandeerd lokale groene stroom. Een geweldige bijdrage aan de verduurzaming van onze gemeente.

Uit het Financieel Dagblad van 31 juli 2019

Veel belangstelling voor informatie over isoleren of zonnepanelen

13 juni 2019

Een vijftig-tal mensen was afgekomen op de bijeenkomst in De Wetering om meer te horen over het gezamenlijk buurtinitiatief van ECLoZ en buurkracht. Na korte introductie door Alex van der Haring van ECLoZ en Gert Wagenvoort van buurkracht, kwam EPA-adviseur Petro van Laarhoven aan het woord over 2 woningen in de wijk (middenwoning en hoekwoning) die hij had doorgelicht op te treffen besparingsmaatregelen. Lees meer over de bijeenkomst op de pagina Energiebesparing.


Burenbijeenkomst op 11 juni in De WeteringBurgerwindpark De Spinder genomineerd voor Duurzame 100 van Trouw!

4 juni 2019

De inzet van alle vrijwilligers afgelopen jaren rondom het windpark wordt beloond: Burgerwindpark De Spinder is namelijk als burgerinitiatief genomineerd voor de Trouw Duurzame 100 2019!

Zie voor meer informatie de projectpagina Spinderwind.


Overlijden Henri Hoskam

Op zondagmorgen 26 mei jl. is overleden ons zeer gewaardeerd medebestuurslid

Henri Hoskam

Binnen onze energiecoöperatie bekleedde Henri de functie van penningmeester. Henri was mededirecteur van KwatrijnZon B.V. een volle dochteronderneming van ECLoZ u.a. In juni 2018 was hij vanuit ECLoZ medeoprichter en sindsdien penningmeester van ZonCLoZ u.a., de coöperatie die zich richt op duurzame opwek van elektriciteit door middel van postcoderoos projecten. Fijn dat hij zelf afgelopen donderdag 23 mei nog kon melden dat WerftZon als eerste project van ZonCLoZ operationeel was. Henri heeft hier in zijn laatste levensmaanden nog veel energie aan kunnen geven.

Wij zijn Henri dankbaar voor het vele werk dat hij met grote gedrevenheid heeft verricht. Bovenal missen we hem als een fijne medemens met het hart op de goede plek.

We wensen Marijke, de kinderen en familieleden sterkte toe.

Namens ECLoZ u.a., KwatrijnZon B.V. en ZonCLoZ u.a., Bert Branderhorst – voorzitter.


WerftZon

Het is helemaal klaar, alles ligt er op en is aangesloten”

14 mei 2019

De zonnepanelen op Sporthal De Werft zijn door installateur AG Techniek uit Udenhout gelegd en aangesloten!

Er wordt zonne-energie opgewekt en geleverd aan onze samenwerkingspartner om | nieuwe energie!

Voor meer informatie over WerftZon: kijk op de projectpagina WerftZon.


Bouw van Burgerwindpark De Spinder is begonnen

4 mei 2019

De start van de bouwwerkzaamheden is aanleiding voor Omroep Tilburg om eens te komen kijken naar de eerste werkzaamheden.


Loon op Zand doet duurzaam

Tijdens het openbare gedeelte van de Algemene Ledenvergadering van ECLoZ, op dinsdag 30 april, presenteren lokale vrijwilligersorganisaties op gebied van duurzaamheid presenteren zich in het Vrijwilligershuis.

In de op 11 april vastgestelde Toekomstagenda Loon op Zand 2030 is te lezen dat inwoners belang hechten aan een duurzame en groene toekomst voor onze gemeente. Al langer zijn er in Loon op Zand vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor een duurzame samenleving. Wie zijn die vrijwilligers, wat doen ze en waar doen ze het voor?

Op dinsdag 30 april komen een aantal van deze organisaties voor het voetlicht tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering van ons lokale Energiecollectief ECLoZ in het Vrijwilligershuis aan de Schotsestraat 4c in Kaatsheuvel. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom om kennis te maken met deze organisaties. Onder meer Fietsenbank en Spullenbank van het KDC geven informatie over hun werk. Ook Gered Gereedschap, Boekenbank, Voedselbank en Wereldgemeente Loon op Zand houden een korte presentatie. En natuurlijk ECLoZ zelf! Nadien is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de verschillende ruimtes van het Vrijwilligershuis. Wees welkom! Deelname is gratis en aanmelding is niet nodig.


Huurovereenkomst getekend

28 maart 2019

Vandaag is de huurovereenkomst voor de huur van het dakdeel van Sporthal De Werft getekend. Zie voor foto’s de projectpagina Werftzon.


We kunnen binnenkort het dak op!

22 februari 2019

De huurovereenkomst met de gemeente voor de huur van het dakdeel van Sporthal De Werft wordt donderdag 28 maart a.s. getekend. Daarna kunnen we het dak op! Verwacht wordt dat de installatie in april “draait”, een gunstig moment voor zonnestroomproductie! Zie verder de projectpagina Werftzon.


Hoe gaat het verder na de succesvolle warmtebeeldfoto-actie van ECLoZ?

25 februari 2019

Na een overweldigend aantal aanmeldingen zijn de vrijwilligers van ECLoZ in de week van 30 januari tot 6 februari op stap geweest met de warmtebeeldcamera om warmtebeeldfoto’s gemaakt, zo’n 15 à 20 per adres. Helaas konden niet alle aanvragen worden gehonoreerd, toch is het nog gelukt om 39 adressen te bezoeken. De gemaakte foto’s zijn inmiddels verstuurd aan de bewoners, die nu over de juiste isolatiemaatregelen na kunnen gaan denken.

Aan de slag met Buurkracht

Buurkracht is een maatschappelijk platform, dat mensen in buurten helpt om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing. Binnen ECLoZ gaat de werkgroep Besparing samen met Buurkracht aan de slag om te werken aan een 10-weken stappenplan. Hiermee wordt gestart in 1 of 2 buurten waarin veel mensen zich hebben aangemeld voor de actie. Deze mensen worden benaderd om mee te doen. In overleg met de bewoners wordt een stappenplan opgesteld, dat voldoet aan de door de bewoner gewenste maatregelen. Dit plan zou moeten resulteren in een getekende offerte voor te realiseren (een) besparingsmaatregel(en), zoals bijvoorbeeld vloer- en/of spouwmuurisolatie. Andere buurtgenoten kunnen zich aansluiten, zodat door de gezamenlijkheid de maatregelen goedkoper kunnen worden uitgevoerd.

Zelf meedoen als vrijwilliger

Naar aanleiding van de actie hebben zich een aantal mensen aangemeld om actief mee te gaan werken bij ECLoZ. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ook zij worden binnenkort benaderd. Energiebesparing en duurzame opwek zijn actuele thema’s waar we graag actiever mee aan de slag gaan. Heb je ideeën of ben je juist op zoek naar ideeën op het gebied van besparing en opwek van energie? Samen kunnen we onze mooie gemeente duurzamer te maken. Schrijf je in als lid (€ 10 per jaar) via de website en meld je aan als vrijwilliger of mail naar contact@ecloz.nl. Meer informatie: www.ecloz.nl of volg ons via Facebook en LinkedIn.


Warmtebeeldactie succesvol afgesloten

12 februari 2019

De reacties op de warmtebeeldactie van energiecoöperatie Loon op Zand (ECLoZ) waren overweldigend. Mensen lopen warm voor een scan van hun huis om zo de warmtelekken bloot te leggen. Isolatie laat hen niet koud. Op het moment van schrijven hebben meer dan 90 mensen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer zich aangemeld. We hadden toegezegd de eerste 10 aanmelders te bezoeken, maar in de week van 30 januari tot 6 februari zijn er uiteindelijk op 37 adressen warmtebeeldfoto’s gemaakt. De actie is nu afgesloten, de gemaakte foto’s worden nu verstuurd aan de bewoners.

Lees meer op de projectpagina Warmtebeeldactie.


EcLoZ heeft weer een warmtebeeldactie gehouden

Evenals in 2015 kon u weer in aanmerking komen voor het maken van een warmtebeeldfoto van uw woning. EcLoZ heeft als doelstelling dat de gemeente Loon op Zand in 2030 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er evenveel energie wordt opgewekt binnen de gemeente, als dat er wordt verbruikt. Als  energiecollectief zijn we al druk bezig met opwekken van duurzame energie in onze lokale zonne- en windenergieprojecten. Maar de eerste stap moet eigenlijk zijn: gebruik van energie zoveel mogelijk beperken. Het blijkt dat veel besparing mogelijk is door goede isolatie.  Elke m3 gas die je niet nodig hebt, hoef je niet te verbranden, iedere kWh elektriciteit die je niet nodig hebt, hoef je niet op te wekken. Je bent zo niet alleen energiezuinig bezig, maar bespaart ook maandelijks energiekosten. Bij de meeste woningen lekt er veel warmte (dus energie) weg doordat de woning  slecht is geïsoleerd. Met een warmtebeeldfoto is dat weglekken perfect te zien. Het is nodig dat deze warmtebeeldfoto’s worden gemaakt bij koud weer. Dan is het verschil tussen binnen en buiten temperatuur groot. Uit ervaring weten we dat dat héél verrassend kan werken. Wat je nooit had gedacht is toch waar: via de voordeur, het dakraam, de spouwmuur, de vloer lekt heel veel warmte weg.

Aan het maken van de foto zijn geen kosten  verbonden. Dit is een voorlichtingsactie van Ecloz, de foto wordt met de bewoner besproken en wordt alleen aan de bewoner overhandigd en niet aan derden, en het geheel is volkomen vrijblijvend, en verplicht u tot niets.


Update WerftZon 

22 december 2018

De certificaten WerftZon zijn allemaal verkocht! De 224 zonnepanelen kunnen nu gelegd worden op Sporthal De Werft in Kaatsheuvel. Deelnemers aan het project worden rechtstreeks geïnformeerd. Voor andere geïnteresseerden geldt: hou de website in de gaten voor informatie.


Informatieavond Energiecollectief ECLoZ over Energiebesparing

Op donderdag 13 december was er vanaf 20.00 uur bij Natuurpoort van Loon aan de Kloosterstraat in Loon op Zand een bijeenkomst over energielabels en energiebesparing.

Welk energielabel heeft mijn woning?
Welke labels zijn er en wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied? U wilt bijvoorbeeld het energielabel van uw woning verbeteren. Welke verbeteringen kunt u dan aanbrengen, wat zijn globaal de kosten en wat levert u dat op? Onze EPA adviseur, Petro van Laarhoven, vertelde een 20-tal  bezoekers hier alles over. Download hier de powerpointpresentatie die hij gebruikte.

Naast besparing ook opwekking. De energieprojecten van ECLoZ
Doelstelling van coöperatieve vereniging  ECLoZ is dat Loon op Zand in 2030 energieneutraal is, d.w.z. dat er net zoveel energie duurzaam wordt opgewekt als er verbruikt wordt. ECLoZ probeert die doelstelling te behalen door informatie te verstrekken over besparing én door zelf stroom op te wekken in lokale groene stroomprojecten.  Dit gebeurt al in het project KwatrijnZon, met de zonnestroominstallatie op de Kwatrijnstal van de familie Sprangers in Kaatsheuvel die 40 huishoudens van stroom voorziet.  Komend jaar wordt begonnen met de bouw van het Burgerwindpark De Spinder in Tilburg Noord, een windenergieproject waarin met 10 andere energiecoöperaties uit de omgeving wordt samengewerkt.  Binnenkort gaat het project WerftZon van start, 224 zonnepanelen op het dak van sporthal De Werft in Kaatsheuvel die zonnestroom gaan leveren. In dit laatste project kan nog worden deelgenomen door investering in de laatste 30 certificaten.

Samen op weg naar een duurzame gemeente
Iedere stap op weg naar een duurzame energieneutrale gemeente is er een. Loop met ons mee, word lid van het lokale energiecollectief ECLoZ en stap over op lokale duurzaam opgewekte stroom. Laat u daarnaast informeren over energiebesparing. Wij zien u graag op donderdag 13 december a.s. om 20.00 uur bij Natuurpoort van Loon.


Energiecollectief OM|Nieuwe energie weer de groenste

Voor het vierde jaar op rij is om | nieuwe energie verkozen tot groenste energieleverancier van Nederland. In het jaarlijks terugkerende onafhankelijke onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE behaalt de leverancier opnieuw het rapportcijfer 10. Daarmee laat zij de grote traditionele energieleveranciers en zelfs een aantal bekende groene leveranciers ver achter zich.

“In lokaal zit onze kracht”

Directeur André Dippell: “We zijn ontzettend trots dat we onze titel als groenste leverancier mogen behouden. Het had ook eigenlijk niet anders gekund dan weer zo hoog te eindigen. Wij zijn de enige leverancier die onze energie uitsluitend laten produceren door vele tientallen lokale burgerinitiatieven bij energiecoöperaties. Zij investeren in zonne- en windenergie in hun eigen buurt, waardoor onze klanten letterlijk langs kunnen gaan bij de projecten waar we energie opwekken. Groener kunnen we het niet maken!”

Veel leveranciers blijven slecht scoren

Van de 29 onderzochte leveranciers scoren er 13 nog steeds een onvoldoende. Het rapport vergelijkt de leveranciers op de onderdelen investeringen, inkoop en levering van energie. Opvallend is dat veel slecht scorende leveranciers zichzelf in de markt zetten als groene energieleverancier. Een kwalijke zaak aldus André Dippell: “Groene energie wordt te pas en te onpas gebruikt voor energie die helemaal niet groen is; sjoemelstroom noemen wij dat. Dat is nou juist waarom wij onze energie lokaal opwekken in de eigen buurt van onze klanten. Van ons allemaal en voor ons allemaal, dat noemen wij nu nieuwe energie! We hoeven ons niet te verstoppen achter constructies om onze stroom te vergroenen. Bij ons mag iedereen zien hoe we het aanpakken en daar vooral aan meedoen. Door volledig transparant te zijn, winnen wij het vertrouwen van de consument.”

Over om | nieuwe energie

om | nieuwe energie is een energiecollectief bestaande uit bijna 40 lokale energiecoöperaties, waaronder ECLoZ. Zij fungeren onder andere als energieproducenten en wekken lokaal, in de regio, alle stroom op voor de energieklanten. Zij krijgen daarom 100% duurzame energie uit hun eigen buurt geleverd. Het collectief heeft geen winstoogmerk. Daarom worden de energieprijzen, vergeleken met andere leveranciers, steeds goedkoper en kan de opbrengst worden gebruikt om lokaal weer nieuwe energieprojecten te ontwikkelen. Zo werken ze toe naar een energieneutraal Nederland. Een overzicht van alle aangesloten coöperaties is te vinden op www.samenom.nl.


Ook de familie Bruijniks uit Kaatsheuvel doet mee aan het zonneproject WerftZon

Na ondertekening van de deelname en ledenovereenkomst lichtte wethouder Gerard Bruijniks dit als volgt toe:

“Wij als gezin doen mee omdat we met WerftZon samen werken aan een duurzame toekomst. Met de panelen wekken we duurzame energie op en zo dragen we concreet bij aan een duurzame toekomst. Wij mensen moeten ons gebruikspatroon veranderen, want nu verbruiken we meer dan de aarde kan leveren. Dat is onhoudbaar. Door deelname aan gezamenlijke zonneprojecten zoals WerftZon, doen we er zelf ook wat aan om de aarde niet verder uit te putten en deze goed door te geven aan onze volgende generatie.”.

Ook meedoen met WerftZon? Schrijf in en investeer in lokale duurzame energie.

Donderdag 15 november, van 19.00-20.30 u in ’t Klavier in Kaatsheuvel en in De Wetering in Loon op Zand.

Zie voor meer informatie de projectpagina WerftZon.


Nationale Duurzame Huizen Route – 3 november 2018

Wil je ook duurzamer wonen en zoek je inspiratie? Kom langs op de duurzame open huizen route a.s. zaterdag 3 november tussen 10:00-12:30 uur!

Bekijk de technische ruimte van een appartementengebouw van Casade, dat verwarmd wordt met een warmte-koude opslag systeem (bodemwarmte) bij Parkzicht in Kaatsheuvel. ECLoZ, Casade en de gemeente Loon op Zand zijn aanwezig.

Op de website van de Duurzame Huizen Route zie je welke andere huizen nog meer hun deuren openen!


Nog 100 certificaten te gaan!

15 oktober 2018

Bert Branderhorst, voorzitter van ECLoZ, brengt nog weer eens onder de aandacht waarom deelname aan het WerftZonproject, investeren in zonnepanelen op het dak van Sporthal De Werft, zo’n goed idee is. Het is een investering in verduurzaming van onze gemeente en nog lucratief ook. Luister naar het verhaal van Bert.

Inschrijven voor de laatste certificaten: op donderdag 25 oktober  19.00 – 20.30 u in ‘t Klavier in Kaatsheuvel en De Wetering in Loon op Zand.


Energieprijzen vergelijken?

12 oktober 2018

Let er dan op de meest recente tarieven van de huidige leverancier te gebruiken. Omdat de tarieven voor alle leveranciers zijn gestegen, is vergelijking met huidig termijnbedrag bij een leverancier niet terecht. Hieronder is te zien dat onze energieleverancier =OM|nieuwe energie van de duurzame leveranciers de voordeligste is.


Dag van de Duurzaamheid

10 oktober 2018

De uitspraak van het Gerechtshof gisteren in de Urgenda-klimaatzaak maakt eens te meer duidelijk dat we serieus aan de slag moeten om CO2-uitstoot terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan.

In onze gemeente kan iedereen daar aan bijdragen door te investeren in lokaal opgewekte Zonne-energie van zonnepanelen die op sporthal De Werft komen te liggen. Klik voor deelname aan dit project op de WerftZon-project-pagina of schrijf in op donderdag 11 oktober 19.00-20.00 uur in ‘t Klavier en 20.30-21.30 uur in De Wetering.


10 oktober Dag van de Duurzaamheid

Vandaag – 5 oktober – is de dag van de Loonse Dorpskwis, een geweldig lokaal initiatief wat ongelooflijk veel energie genereert.

ECLoZ  is ook zo’n geweldig lokaal initiatief, het energie collectief in de gemeente Loon op Zand. Wij leveren lokaal opgewekte groene stroom op basis van wind- en zonne-energie. De zonne-energie komt o.a. van panelen op De Werft, het WerftZon postcoderoos project.

Komende woensdag is het 10 oktober, dag van de duurzaamheid, en wat zou het mooi zijn als op die dag heel veel mensen in onze gemeente gaan investeren in duurzame energie en certificaten WerftZon aanschaffen. Dan komen die zonnepanelen er te liggen en kunnen we nog meer lokaal opgewekte groene stroom verkopen! De certificaten kosten € 190 per stuk en je kunt er maximaal 20 kopen. Het is niet alleen een geweldige investering in de verduurzaming van onze gemeente maar ook winstgevend voor de eigen portemonnee, gezien de verwachte 9% rendement per jaar. Voor alle informatie zie de pagina van het WerftZonproject.

Direct contact met ECLoZ voor meer informatie en om in te schrijven? Donderdagavond 11 oktober van 19.00 tot 20.00 uur zijn we in ‘t Klavier in Kaatsheuvel aanwezig en van 20.30 tot 21.30 uur in De Wetering in Loon op Zand.


Inschrijfavonden WerftZon

20 september 2018

Inschrijven voor de koop van certificaten voor het WerftZon project kan nu op 2 inloopavonden: donderdag 27 september tussen 19.00 en 21.00 uur in ‘t Klavier en maandag 1 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur in De Wetering. Als u woont in een van de postcodegebieden grenzend aan postcode 5171 (dit zijn de postcodes 5106, 5143, 5144, 5151, 5161, 5171, 5172, 5175 en 5176), kunt u deelnemen aan dit project.

Kijk voor meer informatie op de WerftZon-projectpagina. Als u niet bij een van de inschrijfavonden aanwezig kunt zijn, kunt u daar ook de inschrijfformulieren downloaden.