Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Klik hier voor certificaten WerftZon
 
 
 

Actueel

Vakantiesluiting ECLoZ Energieloketten

25 juni 2024

ECLoZ Energieloketten wegens vakantie gesloten na 1 juli

In de komende vakantieperiode zijn de ECLoZ Energieloketten in het Klavier in Kaatsheuvel en de bibliotheek in Loon op Zand gesloten vanaf 2 juli tot half augustus. Daarna gaan we weer van start met een paar marktactiedagen. Hou de publiciteit daarover in de gaten.

Vrijdag 28 juni is het Energieloket in het Klavier in Kaatsheuvel nog open en kunt u met uw vragen over besparingsmaatregelen of aanschaf zonnepanelen gratis en zonder afspraak terecht bij een van de energiecoaches. Openingstijden van 14.00 tot 16.00 uur.

Voormalig burgemeester Wim Luijendijk maakte een afspraak bij het Energieloket en ging in gesprek met ECLoZ energiecoach Ben den Teuling. (foto Roger Lafebre)

Aanvraag Energiecoach aan huis digitaal wel mogelijk

Het is in de vakantieperiode mogelijk om een adviesgesprek met een energiecoach aan te vragen via een invulformulier op het digitale energieloket.


Onderzoek naar straatgerichte aanpak van energiezuinig wonen

5 juni 2024

Klimaatverandering niet te stoppen? Wij geloven erin dat het wel kan en willen door met onze plannen voor verduurzaming van onze gemeente. We willen de besparing van energiegebruik straat voor straat aanpakken. Goed voor de woningen, goed voor de bewoners, goed voor de portemonnee en goed voor vermindering van CO2-uitstoot. Een win-win-win-situatie! Lees daarover meer in het artikel hieronder.

Wat vinden inwoners van dit plan? Laat het ons weten!

We willen graag weten wat de inwoners van de gemeente Loon op Zand van ons plan vinden en daarom zijn we een onderzoek gestart. Wij nodigen u van harte uit om daaraan mee te doen en uw mening en wensen kenbaar te maken vóór 17 juni 2024. Dat kan door klikken op deze link: Naar enquête straat-gerichte-aanpak! of scan de onderstaand QR-code in.

Namens de energiecoaches, energiefixers en het bestuur van ECLoZ | om alvast dank voor uw medewerking en uw antwoorden!


Straatgerichte aanpak van energiezuinig wonen

13 mei 2024

De energietransitie, de overgang van gebruik van fossiele bronnen naar duurzame bronnen, moet zijn beslag gaan krijgen. Rijksoverheid, Provincie Noord Brabant en Gemeente Loon op Zand hebben daarvoor plannen klaar en geld beschikbaar gesteld.

Volgens het Klimaatakkoord moeten In 2050 alle woningen klimaatneutraal en van het gas af zijn. Gemeente Loon op Zand streeft ernaar dat er in 2030 20% minder gas wordt verbruikt als in 2021 en dat 20% van de woningen klaar is om van het aardgas af te gaan.

ECLoZ gaat de gemeente helpen om dit professioneel en projectmatig aan te pakken. Wij zetten onze energiecoaches in, de energiefixers, onze fysieke energieloketten en het digitale energieloket en niet te vergeten onze leden!

Bewoners betalen een flink deel van hun maandelijkse lasten aan energie. Zij zijn erbij gebaat dat dit minder wordt. Als meer mensen in een huizenblok mee willen doen met maatregelen treffen aan de woning kun je gezamenlijk optrekken en kan dat weer financieel voordeel hebben. Een of meer kartrekkers in de straat of de buurt kunnen buurtgenoten enthousiasmeren. Verenigingen en maatschappelijke organisaties worden betrokken. Maar: de bewoner bepaalt wat gebeurt en houdt zeggenschap over het besparingstraject aan de woning. ECLoZ en andere betrokken partijen ontzorgen.

Er wordt per bewoner en per woning een stappenplan vastgesteld: wat is er al gebeurd aan de woning, wat moet nog gebeuren en dit wordt vastgelegd in een digitaal dossier. Daarin wordt stapsgewijs bijgehouden hoe de woning zich ontwikkelt tot een bijna energieneutrale woning, met als resultaat: een comfortabele woning met een gestegen waarde en een hoger energielabel. Je hebt lagere energiekosten, lagere CO2-uitstoot en door isolatie minder geluidsoverlast. Kortom: goed voor jezelf, goed voor de portemonnee, goed voor de aarde!

Dat dit alles gezamenlijk en in buurtverband plaats vindt stimuleert het buurtgevoel, bewoners kunnen elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Per blok van 16 tot 24 woningen zijn 4 ECLoZ energiecoaches beschikbaar om het hele traject te begeleiden. Er zijn voldoende energiecoaches om meerdere buurten tegelijk aan te pakken.

april 2024 – 10 van 16 energiecoaches van ECLoZ

Eerste stappen en verder

Om te beginnen worden er afspraken gemaakt met onze bondgenoten zoals Gemeente, buurtverenigingen, maatschappelijke organisaties, lokale ondernemers voor het uitvoerende werk en niet te vergeten de bewoners in de wijk zelf. Als de straat/wijk bepaald is volgt de fase van vaststelling van de staat van de woning, er worden al eerste kleine besparende maatregelen genomen (tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen etc.) en er wordt bepaald wat de vervolgstappen zijn: wat is nog nodig, wat doen we wanneer. Als dat duidelijk is worden subsidiemogelijkheden bekeken, offertes aangevraagd en een definitief plan gemaakt, eventueel met mogelijkheid van collectieve aanpak in de wijk. Als dit allemaal bekend is volgt de fase van uitvoering en daarna de evaluatie. In het hele traject staan – indien nodig en gewenst – de ECLoZ Energiecoaches de bewoners met raad en daad terzijde.

Meer weten of meedoen? Mail met contact at ecloz.nl.


Comfortabel, waardevast en energiezuinig wonen

2 mei 2024

ECLoZ | om biedt u hulp aan bij het verbeteren van uw woning! Praat erover mee op dinsdag 7 mei 20.30 uur in ’t Maoske in De Moer

ECLoZ Energiecoach Jos de Nijs bekijkt hoe het is gesteld met de isolatie van de spouwmuur

Een comfortabel, waardevast en energiezuinig huis. Wie wil dat niet? Onze energiecoöperatie wil een voortrekkersrol nemen bij een straat-gerichte-aanpak om ook uw woning te verduurzamen. In samenwerking met de inwoners van onze dorpen en andere bondgenoten, waaronder de gemeente Loon op Zand, willen wij bewoners helpen hun woning te verbeteren.

Hoe we dat gaan doen?

Tijdens het openbare gedeelte van onze Ledenvergadering van 7 mei 2024 om 20.30 uur in ’t Maoske in De Moer willen wij u meenemen hoe wij dit projectmatig zien voor de komende jaren. Wilt u ook meedoen? Benieuwd naar onze aanpak, meldt u dan per mail aan voor deze bijeenkomst! Mail naar [email protected]


Laagste stroomprijs bij om | nieuwe energie

12 april 2024

De laagste stroomprijs deze maand bij om | nieuwe energie, coöperatie van energiecoöperaties. Lokaal opgewekte schone energie en dan nog de laagste stroomprijs. Wat wil je meer! Ook de energie van onze projecten KwatrijnZon, WerftZon en Spinderwind wordt geleverd aan om | nieuwe energie. Stap over op echt groene betaalbare energie en bereken eenvoudig uw voordeel op samenom.nl/aanmelden


Samen sta je sterker. Samenwerking in Regio Hart van Brabant.

29 maart 2024

In de regio Hart van Brabant is een goede samenwerking ontstaan tussen de 15 energiecoöperaties in dit gebied. Dat je af en toe eens bij elkaaar ‘in de keuken’ gaat kijken hoort daar bij. Op vrijdag 29 maart werd eerst een bezoek gebracht aan Energiefabriek 013, voor deze gelegenheid residerende bij Woonlandschap De Leyhoeve. Hierna ontving ECLoZ de coöperatiebestuurders bij het Experience Island en het ‘rondje langs de velden’ eindigde bij Energiek Heusden, locatie Emmamolen in Nieuwkuijk.

ECLoZ-voorzitter Bert Branderhorst heette iedereen welkom en informeerde de aanwezigen over de totstandkoming van het BurgerZonnepark Vloeivelden. Bestuursleden Alex van der Haring en Wil van Loon vertelden over de nieuwe activiteit van ECLoZ: de Fixbrigade, klussers die bewoners helpen met aanbrengen van kleine besparende maatregelen in hun woning. Met trots presenteerden zij de hiervoor nieuw verworven elektrische bakfiets. Ook op het programma stond een toelichting van Wil van Loon op het duurzaamheidspad woningen, het plan om wijksgewijs verduurzaming van woningen aan te pakken. Wat ECLoZ betreft was dit een informatieve en geslaagde bijeenkomst.


Animatiefilmpje over het werk van de energiecoach

26 maart 2024

Met dank aan Energie Dongen presenteren wij vandaag een animatiefilmpje over de werkzaamheden van de energiecoach aan huis.


Bomen en struiken aangeplant rondom BurgerZonnepark Loon op Zand

13 maart 2024

In januari zijn de bomen en struiken rond het Zonnepark Loon op Zand aangeplant. Een ideale maand om de jonge aanplant te realiseren. In de strook grond tussen de Heideweg en het zonnepark zijn ruim 1000 struiken aangeplant. Het assortiment bestaat uit o.a. hazelaar, lijsterbes, meidoorn en hondsroos. Bij de dassenpassages zijn kleine vruchtdragende struiken aangeplant. De laanbomen zijn aan de binnenzijde van het hekwerk geplaatst.

Langs de sloot aanplanten is door het waterschap verboden en om toch de lanenstructuur aan de noordzijde van het zonnepark door te trekken in de richting van de Heideweg was dit de enige mogelijkheid. Ook is een half bladhoudende inlandse heester geplaatst om waar nodig zichtdekking aan de noordzijde van het park te bieden.

In april worden voor de das nog enkele stroken klaverrijk gras gezaaid en wordt aandacht besteed aan de ruimte voor het pad op de ‘dijkjes’ rondom het zonnepark zodat daarop gemakkelijker kan worden gelopen.


Naar een energieneutrale gemeente in 2045

13 februari 2024

Om dit nieuwe kalenderjaar met de deur in huis te vallen:

Dat is onze doelstelling: de gemeente Loon op Zand energieneutraal in 2045. Dat wil zeggen dat er binnen de gemeente evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt.
De 3 stappen die we daarbij onderscheiden, de Trias Energetica, zijn
1. beperk de energievraag
2. gebruik duurzame energie, en
3. indien nodig, gebruik fossiele brandstoffen zo schoon en efficiënt mogelijk

Vanaf de oprichting in 2014 werken wij eraan om deze doelstelling te bereiken, o.a. door te werken aan energiebesparingsprojecten op meerdere plekken in onze gemeente. Door het inrichten van zowel een digitaal als een fysiek energieloket waar inwoners voor adviezen terecht kunnen, door het opleiden van zo’n 15 energiecoaches die huiseigenaren in hun eigen woning met raad en daad terzijde kunnen staan.

Op het gebied van opwekken van duurzame energie zijn er 3 zonneprojecten gestart: sinds 2017 wordt er stroom opgewekt in het project KwatrijnZon, in mei 2019 gingen de zonnepanelen van WerftZon in productie en in de zomer van 2023 volgende het grootschalig project BurgerZonnepark Vloeivelden. Daarnaast namen we samen met 10 andere lokale energiecoöperaties het initiatief voor het windpark Spinderwind aan de noordkant van Tilburg. 

Door onze samenwerking met om | nieuwe energie, coöperatie van energiecoöperaties, kunnen we 100% groene en duurzame energie leveren. 

De kracht van een coöperatie
En dat allemaal mede mogelijk gemaakt door de bijna 500 leden van onze energiecoöperatie. Leden, bestuur, energiecoaches en andere vrijwilligers werken er hard aan. Doet u ook mee? Voor een tientje per jaar bent u lid van onze coöperatie. 
In een coöperatie heb je samen meer kennis, meer invloed op de keuzes die gemaakt worden over de ontwikkeling van je organisatie, bestemming van de eventuele winst… en over de toekomst. Dat is de kracht van een coöperatie!


Tijdelijk Noodfonds Energie.

8 februari 2024

De folder is hier te downloaden.


Tips voor een lagere energierekening en meer comfort. Bespaartips Verwarming

5 februari 2024

Met 4 makkelijke tips (Bron: Milieucentraal) verwarm je jouw huis zonder te verspillen. Het kost je niets extra’s, je hoeft alleen maar slim met de verwarming om te gaan. Houd de deuren in huis dicht en zet de verwarming als je thuis bent op maximaal 19 graden. ‘s Nachts kan de thermostaat op 15 graden.

Hoeveel kun je met de tips besparen?

Veel mensen passen wel een paar tips toe, maar meestal niet allemaal en niet altijd. Als je nog helemaal nergens op let, is je gasverbruik hoog. In een matig geïsoleerde hoekwoning kun je dan zo’n 470 kuub gas per jaar besparen. Met de gasprijs van 1,45 euro is dat bijna 700 euro per jaar.

Tip 1. Verwarm niet je hele huis. Draai de verwarming uit in ruimtes waar je niet bent, ook in de slaapkamers. En houd de deuren in huis dicht. Als je de verwarming op de slaapverdieping helemaal uit zet, dan bespaar je jaarlijks zo’n 90 euro. Tip: met een deurdranger gaan deuren automatisch dicht. En met een kruik of elektrische deken warm je je bed lekker op.

Tip 2. Zet de thermostaat als je thuis bent niet hoger dan 19 graden. Daarmee bespaar je jaarlijks 180 euro. Met extra kleding of een (elektrisch) dekentje op de bank houd je jezelf toch warm. En als je in huis bezig bent, is 19 graden vaak warm genoeg. Staat de verwarming al op 19 graden? Probeer dan of hij nog een graadje lager kan.

Tip 3. Zet de thermostaat ‘s nachts op 15 graden. Daarmee bespaar je elk jaar 60 euro. Let op: heb je vloerverwarming? Zet je thermostaat dan op 17 of 18 graden, anders duurt het opwarmen te lang.

Tip 4. Laat de thermostaat op 15 graden als er overdag niemand thuis is. Het huis hoeft dan in de ochtend niet op te warmen. Als je dit 4 dagen in de week doet, bespaar je jaarlijks zo’n 120 euro. Bij vloerverwarming laat je de thermostaat op 17 tot 18 graden staan.

Liever persoonlijk advies van een ECLoZ-energiecoach?

Wil je energie gaan besparen, maar je hebt liever persoonlijk advies of praktische hulp? Vraag het aan een energiecoach van ECLoZ | om. Loop binnen bij het ECLoZ energieloket op vrijdagmiddag in het Klavier in Kaatsheuvel of bij het dinsdagochtendplein in de bibliotheek in Loon op Zand. Je kunt ook online een gesprek aanvragen klik dan op de paarse button op www.ecloz.nl.


Wat viel er te beluisteren op de ALV van ECLoZ | om over het Warmteschap?

15 december 2023

Sijtze Brandsma van Energie Samen besprak het onderwerp Warmteschap tijdens het openbare gedeelte van de Algemene Ledenvergaderging van ECLoZ. Na een animatiefilmpje over het Warmteschap, een warmtenet opgezet en beheerd door bewoners, schetst Sijtze de huidige situatie: Het toekomstbeeld is positief, maar er zijn ook nog wel wat hobbeltjes. Sijtze maakt vergelijk met Denemarken waar, in tegenstelling tot in Nederland, al van meet af aan warmtenetten zijn aangelegd. In Nederland is dat maar beperkt, toen het gas van Slochteren kwam zijn er individuele aansluitingen gekomen. In grote steden zijn soms wel warmtenetten, maar deze zijn niet in handen van bewoners. Tot op heden is er maar één coöperatief warmtenet in Culemborg, opgezet door het waterleidingbedrijf aldaar en overgenomen door wijkbewoners. Ook bij aanleg warmtenet is de eerste stap: woningen goed isoleren, zodat minder warmte nodig is. In wijken in Nederland staan wel vaak dezelfde huizen, maar door individuele maatregelen die bewoners hebben genomen zijn er toch veel verschillen, niet iedereen in zo’n wijk heeft behoefte aan een warmtenet. Verder moet de opslag geregeld worden: warmwateropslag is veel gunstiger dan opslaan in accu’s. Opslag is wel nodig om stabiele levering te kunnen garanderen.

In het kader van het programma Proeftuin Aardgasvrije wijken lopen er momenteel 10 à 15 initiatieven voor coöperatieve warmtenetten, o.a. in Haarlem en Amsterdam. Netbeheerder Liander is ook bezig met aanleg warmtenetten voor groepen van 250 tot 500 woningen met een luchtwarmtepomp in het midden. Voor het elektriciteitsnet is het niet te doen om te werken met individuele warmtepompen. De meest efficiënte oplossing moet gezocht worden.

Als 40% van de woningen in de wijk op een warmtenet is aangesloten, is een warmtenet niet rendabel. De investering is dan een groot probleem. Ter vergelijking: In Denemarken is 80% op het warmtenet aangesloten, waarvan 80% coöperatief beheerd wordt. O.a. omdat de aanwezige netwerken al deels zijn afgeschreven zijn de kosten daar laag, ca. € 80 per maand. Het warmteschap mag geen winst maken, dus slechts de kostprijs wordt doorberekend. Er wordt goed gekeken hoe dit in Denemarken georganiseerd is om er hier in Nederland voordeel mee te doen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een ontwikkelfonds van 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 25 buurtwarmteprojecten. Dit fonds is in beheer bij Energie Samen. Gaandeweg moet het rendabeler worden om warmtenetten aan te leggen en zullen er ook steeds meer komen.

Waar staan we nu? Zonder medewerking van netwerkbedrijven lukt het niet om een goede prijs te bereiken. Er zit wel beweging bij de netwerkbedrijven. Langetermijn financiering was altijd moeilijk, maar daar zit ook beweging. Het werk moet met alle partijen gezamenlijk georganiseerd worden in buurten van 400 tot 600 woningen. De buurten moeten wel willen. Windcoöperaties zijn goede partners voor financiering, daar is geld en bereidheid. Bij een Wijkuitvoeringsplan moet de nadruk ook liggen op besparen en isoleren en van daaruit werken aan buurtwarmte. Naar aanleiding van vraag van een van de aanwezigen over de warmtebron, antwoordt Sijtze dat een lucht-water warmtepomp redelijk in de wijk inpasbaar is. In Haarlem is gekozen voor een klein gebouwtje in de wijk met verzamelpomp, de huizen hebben een water-water warmtepomp. Gevraagd naar de mogelijkheden van een waterstofnet antwoordt Sijtze dat dit duur is voor een relatief lagere temperatuur. Andere oplossingen zijn goedkoper. Gevraagd wordt naar de verschillen tussen Denemarken en Nederland en wat te doen om op ook zo’n gunstige prijs uit te komen als de Denen? Dit is op dit moment onderwerp van onderzoek. Bekend is wel dat als uitvoerende partijen beter samenwerken er veel voordeliger gewerkt zou kunnen worden. Zo heeft Heijmans laten weten 50% goedkoper te kunnen werken als samenwerking beter georganiseerd is. Alex van der Haring van de Besparingswerkgroep verwijst naar de pilotwijk Pannenhoef waarbij hij betrokken is. Zit nu in de fase van mensen aanzetten tot besparen en isoleren. Sijtze bevestigt de opmerking uit de zaal dat als mensen al maatregelen hebben getroffen ze mogelijk niet geïnteresseerd zijn in deelname in het warmtenet. Als leidingen in bepaalde wijk al lang geleden zijn aangelegd en afgeschreven dan is er toch noodzaak tot vernieuwen, misschien dan meer interesse.

Een van de aanwezigen vraagt zich af of het mogelijk is de mestkelders van niet meer in bedrijf zijnde boerderijen te gebruiken als opslagbassin. Meest ideaal is als daar dan nog huizen omheen gebouwd zouden kunnen worden.

Vraag uit de zaal of in Denemarken ook voorzien wordt in warm water? Ja, soms, maar vaak ook via een eigen elektrische boiler. Er worden allerlei mogelijkheden gebruikt en na onderzoek moet worden geëvalueerd wat het beste werkt.

Wat gebeurt er als de Amercentrale gaat sluiten? RWE overweegt de leiding door te trekken naar industriegebied Moerdijk. Maar doordat bedrijven zelf ook steeds meer verduurzamen komt er minder warmte vrij wat een risico in de levering met zich meebrengt.

Moet de gemeente niet het initiatief nemen als er geen betaalbare oplossing is? Centrale regie is wel nodig, maar gewaakt moet worden voor een top-down proces. Wel kan een eis neergelegd worden om in nieuwbouwwijken met een warmtenet te gaan werken.

Hiermee wordt het onderwerp Warmteschap afgesloten. Bert dankt Sijtze Brandsma voor zijn interessante en leerzame verhaal.


Waar wij als Energiecoöperaties voor staan! Duidelijk gemaakt in een prachtig filmpje.

7 december 2023

Wij zijn één van de 15 energiecoöperaties in de regio Hart van Brabant. Ook in onze regio moet de CO2-uitstoot fors omlaag. In dit verband is de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) van toepassing.

Dit komt er, kort gezegd, op neer dat er ook in onze regio windmolens en zonneparken gerealiseerd moeten worden om de gestelde klimaatdoelen te kunnen halen.

Wat doen wij?

Deze 15 energiecoöperaties spelen gezamenlijk een belangrijke rol in deze REKS. Wij focussen op het realiseren van burgerparticipatie en minimaal 50% lokaal eigendom. We hebben hierbij frequent overleg met belanghebbenden in de regio zoals gemeenten, de provincie en netbeheerders.

Wij wonen zelf in deze regio. Wij zijn van èn voor de inwoners en lokale bedrijven. Wij laten onze stem horen.

Wat vinden wij?

Wij vinden dat inwoners en bedrijven eigenaar moeten kunnen zijn.  Het is belangrijk dat inwoners èn bedrijven ook de voordelen krijgen van de lokale investeringen in windmolens en zonneparken. Wat we juist niet willen is dat de baten verdwijnen in de zakken van grote -niet lokale- marktpartijen.

Klik hier of onderstaand om onze film te zien waarin enkele inwoners aan het woord komen.


Het warmteschap, een warmtenet opgezet en beheerd door bewoners. Hoe werkt dat?

3 december 2023

Openbare Ledenvergadering van ECLoZ | om op maandag 11 december om 20.30 uur in de Rabozaal in De Gildenbond, Mgr. Völkerstraat 3, 5171 JM Kaatsheuvel

‘Van ’t gas af’ klinkt goed, maar hoe verwarm je dan je woning? Het warmteschap biedt daarvoor een goede oplossing. Dit is een door bewoners zelf opgezet en beheerd warmtenet met warmte uit o.a. restwarmte, water en lucht. De wijk- of dorpsinstallatie is eigendom van de bewoners zelf en zij hebben daar samen zeggenschap over. Hoe dit in de praktijk werkt kunt u zien in onderstaande twee korte filmpjes over Warmteschap en Buurtwarmte.

Sijtze Brandsma, directeur van Energie Samen – onze coöperatieve koepelorganisatie, komt uitleg geven over het warmteschap en wat wij er samen mee kunnen. Dat belooft interessant te worden! Wilt u er bij zijn? Meld u dan aan via [email protected].

Voorafgaand aan het openbare gedeelte wordt tussen 19.30 en 20.15 uur een uitsluitend voor leden toegankelijke (besloten) ledenvergadering gehouden van ECLoZ | om. Daarna zijn ook belangstellenden welkom.


Het wordt kouder, dus we kunnen weer op pad met de warmtebeeldcamera

27 november 2023

Energiebesparing = geldbesparing!

De eerste stap op weg naar minder energiegebruik is het treffen van energiebesparende maatregelen. Woningeigenaren kunnen veel zelf doen maar kennen niet altijd de mogelijkheden.

Gratis advies van de energiecoaches van ECLoZ

In onze gemeente hoeft niemand het wiel zelf uit te vinden. Bij het ECLoZ Energieloket in Het Klavier kunt u iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur gratis en zonder afspraak terecht met al uw vragen over besparing van energie, zelf opwekken van energie en financieringsmogelijkheden. Op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u ook terecht bij het Dinsdagochtendplein in de Bibliotheek in De Venloene in Loon op Zand. Een van onze vrijwillige energiecoaches is aanwezig om u van advies te dienen. Een aantal besparingstips vindt u al op ecloz.nl/energiebesparing.

Een goed begin: laat een warmtebeeldfoto van uw woning maken.

Binnenkort gaan de energiecoaches weer op pad met de warmtebeeldcamera om door middel van een warmtebeeldfoto te laten zien waar in de woning warmte weglekt en energie en geld bespaard kan worden. Voor het maken van een goede foto moet het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur tenminste 15 graden zijn. Er liggen al een aantal aanvragen klaar, maar het is nog mogelijk om u hiervoor aan te melden. 

Bent u, inwoner van de gemeente Loon op Zand, geïnteresseerd om zulke warmtebeeldfoto’s van de woning te laten maken, meld u dan aan via het digitale energieloket van de gemeente Loon op Zand: energielokethartvanbrabant.nl/loon-op-zand/warmtebeeld-van-je-huis/ of mail naar [email protected]. Kosten van deelname zijn € 25,-. Voor leden van ECLoZ is deelname gratis. Word voor een tientje per jaar lid van ECLoZ dan steunt u onze werkzaamheden en kunt u ook gratis aan deze actie deelnemen!


Analyse verkiezingsprogramma’s op thema’s Groene Energie en bewonersinitiatieven.

15 november 2023

Analyse van Hier, organisatie voor energietransitie, van de verkiezingsprogramma’s op thema’s Groene Energie en Bewonersinitiatieven. Meer informatie op https://www.hier.nu/samen-energie-opwekken/analyse-verkiezingsprogramma-op-themas-groene-energie-en.


Succesvol BZV-Event in Het Klavier

30 oktober 2023

Voor een goed gevulde zaal in Het Klavier werd op zaterdagmiddag 28 oktober de ontstaansgeschiedenis van het BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand en alles wat daarop volgde uit de doeken gedaan.

ECLoZ-voorzitter Bert Branderhorst nam – door korte gesprekjes met bij ontwikkeling en bouw actief betrokkenen – de aanwezigen mee vanaf het moment van het ontstaan van ‘een idee’ naar de huidige situatie: een in bedrijf zijnd zonnepark dat voldoende energie levert voor 3800 huishoudens.

De eerste stappen

Het eerste idee voor een zonnepark op de vloeivelden ontstond in 2015, maar pas in 2020 werd het duidelijk dat de gemeente welwillend was. Men was zeer te spreken over de mate waarin inwoners mee konden doen. Vanaf dat moment hebben toenmalig wethouder Gerard Bruijniks en de ambtenaren van de verschillende afdeling er mede hun schouders onder gezet. Er was een speciaal woord van dank voor de inzet van Gerard Bruijniks. Gememoreerd werden de personen en organisaties die in die beginfase ECLoZ ondersteunden: Hans Adams, duurzaamheidsconsultant bij een college energiecoöperatie, die zijn ervaringen met ons deelde. Projectontwikkelaar SEPP van dorpsgenoot Huub Pleging die ons in contact bracht met latere samenwerkingspartner Klimaatfonds Nederland.

Lees meer

Goed nieuws van BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand

26 oktober 2023

Het goede nieuws is dat op 16 oktober jl. het zonnepark op de Vloeivelden Loon op Zand door de aannemer is opgeleverd en voor ons in bedrijf gesteld! De levering van zonnestroom is een feit!
Mede om dat te vieren komen obligatiehouders, buurtgenoten van het Zonnepark en leden van ECLoZ | om, op zaterdag 28 oktober bij elkaar voor het BZV-event in Het Klavier in Kaatsheuvel. Gezien de vervuiling van de grond van de Vloeivelden, is het niet mogelijk een dergelijke bijeenkomst te houden op of bij het Zonnepark zelf.


Bibliotheek verhuist, Dinsdagochtenplein verhuist mee

13 oktober 2023

Vandaag wordt de nieuwe locatie van de Bibliotheek in Loon op Zand officieel geopend. Vanaf nu is de bibliotheek tijdelijk gevestigd in Woonzorgcentrum Venloene aan De Venloene 1. Hier kunt u voortaan tijdens het Dinsdagochtendplein van 10.00 tot 12.00 uur met al uw energievragen terecht bij een energiecoach van ECLoZ | om. In Kaatsheuvel kunt u terecht bij het Energieloket in Het Klavier op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.


Wat doet een energiecoach? In gesprek met ECLoZ-energiecoach Jos de Nijs

26 september 2023

Als je Jos vraagt hoe hij een energiecoachgesprek begint, zegt hij: als vrijwilliger van ECLoZ vertel ik bij de kennismaking wat ECLoZ doet, nl. het opwekken en leveren van duurzaam opgewekte zonne- en windenergie en het geven van informatie en adviezen over besparen van energie. En voor dat laatste kom ik natuurlijk. Ik vraag wat de beweegredenen zijn van de klant voor een energiecoachgesprek en ik geef aan wat ze van het energiecoachgesprek mogen verwachten.

Energiecoach Jos de Nijs aan het werk.

We praten over het huis en het huidige energiegebruik, of er al besparingsmaatregelen getroffen zijn, zo ja, welke? Daarna komen de wensen aan bod, zoals een lagere energierekening, zonnepanelen, een warmtepomp, etc. We maken een rondje door het huis en bekijken de situatie en wat voor apparaten er zoal aanwezig zijn.

Wat kan zo’n energiecoachgesprek opleveren?

Tijdens zo’n rondje wees ik op de waakvlam van de gashaard. We gingen na hoeveel gas deze gebruikt en kwamen op zo’n 295 m3 per jaar. Kosten hiervan ca. € 400, dat is energie die gewoon in rook opgaat en zonde is van het geld. De genoemde hoeveelheid energie is ongeveer gelijk aan het elektriciteitsverbruik van een huishouden voor een heel jaar.

De energiecoach heeft een keur aan middelen ter beschikking om energiegebruik, luchtkwaliteit, temperatuur van objecten te meten: een infraroodmeter, CO2-meter, energiemeter en natuurlijk – indien aanwezig – de slimme meter van de energieleverancier. Op die laatste kunt u zelf ’s avonds voor het slapen gaan, wanneer alle gangbare apparatuur is uitgeschakeld, controleren hoeveel stroom er nog gebruikt wordt. Tevens kun je met de aanwezige (slimme) energiemeter grootverbruikers opsporen door deze aan/uit te schakelen en het effect hiervan af te lezen op de meter.

Een energiecoachgesprek duurt gemiddeld zo’n anderhalf uur. Er wordt een verslag gemaakt van de punten die besproken zijn en van de specifieke adviezen voor de situatie van de klant en dat wordt toegestuurd, zodat mensen het nog eens rustig na kunnen lezen en betreffende maatregelen in gang kunnen zetten. Dit is ook een handig naslagwerk voor evt. toekomstige gesprekken. Daarnaast kan er een zogenaamd HOOM dossier worden aangemaakt. In dit dossier zijn de originele bouwkundige gegevens van de woning opgenomen. De eigenaar van de woning kan,  eventueel met de energiecoach, zien welke aanpassingen aan de woning kunnen worden uitgevoerd om daarmee een betere energieprestatie te verkrijgen. Ook is er een indicatie van de kosten en een opgave van de terugverdientijd.

Wilt u ook een energiecoach aan huis? U kunt hiervoor een afspraak maken bij het ECLoZ Energieloket op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in het Klavier in Kaatsheuvel of op dinsdagmorgen bij het Dinsdagochtendplein in de Bibliotheek in Loon op Zand. Ook digitaal kan een gesprek aangevraagd worden via de website van ECLoZ | om, www.ecloz.nl. De kosten van een energiecoach gesprek aan huis bedragen € 25,=. Voor leden van ECLoZ is zo’n gesprek gratis. Via de website van ECLoZ kunt u lid worden, dat kost u € 10,= per kalederjaar. Vragen over energiebesparingsmaatregelen kunt u ook stellen met een mail aan [email protected].


Samen naar een duurzaam Pannenhoef

15 september 2023

Met de wijkactie ‘Samen naar een duurzaam Pannenhoef’ vinden er vanaf september verschillende activiteiten plaats om bewoners in Pannenhoef op weg te helpen met woningisolatie en energiebesparing. ECLoZ | om is een van de partners die deelnemen aan dit project van de gemeente Loon op Zand. Meer informatie vindt u op: http://www.loonopzand.nl/duurzaampannenhoef.


Brabants Dagblad over het Zonnepark

8 augustus 2023

“Zo goed als klaar. BurgerZonnepark moet in september gaan leveren”. Interview met directeur Fred Greven. Lees hier het artikel van Sylvia van de Ven in de online krant van 6 augustus.


Testfase BurgerZonnepark Vloeivelden begonnen

26 juli 2023

Zo ligt het BurgerZonnepark Vloeivelden in Loon op Zand er nu bij. Er moet nog het een en ander afgewerkt worden, maar de testfase is begonnen.

En hieronder de ontwikkeling van lege ongebruikte en onbruikbare vloeivelden naar een compleet zonnepark.


De inwoners van de gemeente Loon op Zand zeggen “ja” tegen een energiepunt!

28 juni 2023

De inwoners van de gemeente Loon op Zand zeggen “ja” tegen een energiepunt! De resultaten van het onderzoek dat is gehouden in april/mei 2023 zijn maandagochtend door Alex van der Haring (bestuurslid) en Wil van Loon (penningmeester) gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Louis Laros. Ook beleidsmedewerker Jasper van den Dungen was hierbij aanwezig. De wethouder sprak een woord van dank uit naar ECLoZ | om voor het opzetten en realiseren van het onderzoek. Voor ECLoZ betekent dit dat het projectteam verder aan de slag kan gaan met het voorbereiden van een energiepunt. Een concrete datum waarop dit verwezenlijkt kan worden is nu nog lastig te zeggen maar dat zal zeker richting het 4e kwartaal zijn. Over de inhoud van het rapport en de daarbij horende acties zullen de wethouder en ECloZ in later stadium overleg voeren. 

Een verkorte versie van het onderzoeksverslag is hier te downloaden. Wilt u kennis nemen van het complete onderzoeksrapport, dan kunt u dit aanvragen via [email protected].

ECLoZ-bestuurslid Wil van Loon overhandigt de resultaten van het onderzoek aan wethouder Laros.

Bouw Burgerzonnepark Vloeivelden nadert het einde

27 juni 2023

De bouw vordert gestaag en nadert zijn einde. De eerste stroomlevering wordt volgende maand verwacht. Officiële start, oftewel de commercial operating date, zal in augustus zijn.


Coöperatie om | nieuwe energie bestaat 10 jaar!

15 juni 2023

Hieronder de jubileumvideo, waarin de pioniers je meenemen in het verhaal van 2012 tot nu. Een verhaal over de kracht en het belang van energiecoöperaties.

Voortgang bouw Burgerzonnepark Vloeivelden in beeld

24 mei 2023


ECLoZ | om houdt burgerraadpleging over energiepunt

Update 1 juni 2023: mogelijkheid deelname onderzoek gesloten.

15 mei 2023.

ECLoZ | om zet zich sinds 2014 actief in voor het energieneutraal maken van onze gemeente. Dat gebeurt door duurzame stroom op te wekken in de projecten KwatrijnZon, WerftZon, Spinderwind en binnenkort in BurgerZonnepark Vloeivelden. Inwoners helpen met energie besparen, is een van de andere werkterreinen. Onze energiecoaches geven gratis advies op gebied van energiebesparing, zelf energie opwekken, subsidiemogelijkheden, kortom advisering over alle zaken die met energievoorziening van de woning te maken hebben. Er is veel gaande op dit gebied, de ontwikkelingen gaan snel. ECLoZ denkt dat er behoefte is aan meer informatie en ondersteuning en overweegt een energiepunt in te richten.

Wat is een energiepunt? 

Een winkel (in het centrum van Kaatsheuvel) waar u terecht kunt voor vragen op het gebied van energie, isolatie, verduurzaming en uw energierekening. Vanuit dit energiepunt adviseren de energiecoaches de inwoners uit de kernen De Moer, Kaatsheuvel en Loon op Zand over de mogelijkheden met betrekking tot de energietransitie. Zo zijn bij een Energiepunt voorbeelden aanwezig van energiebesparende maatregelen, isolatiematerialen en opwek van energie.

Enquête onder inwoners van de gemeente Loon op Zand

Om een goed beeld te krijgen van de behoefte aan zo’n Energiepunt heeft ECLoZ | om een enquête opgesteld om de ideeën van zoveel mogelijk  inwoners van onze gemeente hierover te horen. Dus doe mee en vul de online vragenlijst in! Het kost u maar een paar minuten. De vragenlijst vindt u hier: Enquête Energiepunt of door inscannen van de onderstaande QR-code. De enquête kan worden ingevuld tot en met 31 mei.


Burgerzonnepark Vloeivelden: De werkzaamheden zijn begonnen!

30 maart 2023

De eerste kabels liggen, de weg is af, hekken staan, poorten ook, opslagcontainers, cameramasten enz. enz. Alles wordt gedaan met de nodige veiligheidsmiddelen. Nog twee weken graafwerkzaamheden en dan komen de constructieploegen!

21 – 24 maart 2023

Enexis was de eerste die werkzaamheden ter hand nam: het aanleggen van de kabels. Sinds vorige week ligt er een toegangsweg en is het hek geplaatst. Bij de zoektocht naar eventuele oude munitieresten werd slechts wat oud ijzer gevonden. Binnenkort worden de zonnepanelen aangeleverd en geplaatst.


ECLoZ Energieloket ook op dinsdagochtend in Loon op Zand

13 maart 2023

Vanaf dinsdag 14 maart is ECLoZ | om wekelijks tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig op het dinsdagochtendplein in de bibliotheek aan de Kloosterstraat 2 in Loon op Zand. Net als bij het wekelijkse Energieloket op vrijdagmiddag in Kaatsheuvel, kunt u gratis en zonder afspraak terecht met al uw vragen over besparing van energie, zelf opwekken van energie en financieringsmogelijkheden. Een van de vrijwillige energiecoaches is aanwezig om u van advies te dienen. Kom vooral langs voor informatie, advies, begeleiding en ondersteuning bij al uw energievragen. Ook is er een placemat met 24 tips over energiebesparing voor u beschikbaar.

Afspraak maken voor een energiecoachgesprek thuis kan ook

In deze tijden van dringende vragen over energie kan een energiecoach antwoorden geven en met u aan oplossingen werken. Zij zijn hiervoor speciaal door ECLoZ opgeleid. Iedereen met vragen over energie besparen en duurzaam opwekken kan bij hen terecht voor advies. Wilt u rustig een diepgaander gesprek over hoe uw huis energieneutraal te maken? Maak dan een afspraak met een energiecoach voor een bezoek aan huis. Mail hiervoor naar [email protected] of maak een afspraak via het digitale energieloket Loon op Zand op www.energielokethartvanbrabant.nl  Voor leden van ECLoZ | om is zo’n adviserend huisbezoek gratis, niet leden betalen € 25.

Wat is er nog meer te doen op de dinsdagochtendplein?

Behalve de energiecoaches van ECLoZ zijn er op het dinsdagochtendplein ook medewerkers aanwezig van een aantal andere organisaties zoals het Taalhuis, het Informatiepunt Digitale Overheid, ContourdeTwern, Wijkteam Loon op Zand, vrijwilligerscentrale Loonopzandvoorelkaar en de Seniorenvereniging. Bij hen kunt u terecht met vragen over zorg, welzijn, taal, digitale vaardigheden, vrijwilligerswerk of buurtactiviteiten.


BurgerZonnepark Vloeivelden: de eerste spade is in de grond!

24 februari 2023

De eerste spades zijn in de grond! Op de foto’s hierboven (met dank aan Roger Lafebre en Jos van Best) zijn de activiteiten van Enexis vastgelegd rond het aanleggen van de kabels.

De volgende stap is het aanleggen van de inrit. Daarmee wordt komende week een begin gemaakt. Kort daarna volgt het hekwerk en vervolgens worden de materialen geleverd.

De planning is om eind april, begin mei klaar te zijn, op wat kleine afwerkingen na. Dan kan de productie van start gaan.

De officiële opening wordt in september verwacht.


ECLoZ | om maakt belofte ‘samen profiteren’ waar en keert resultaten direct uit op bankrekening klanten

31 januari 2023

Klanten van de lokale energiecoöperatie ECLoZ | om beginnen dit jaar met extra goed nieuws omtrent hun energierekening. Dankzij de coöperatieve werkwijze – 100% duurzaam, lokaal en zonder winstoogmerk – profiteren zij namelijk direct financieel mee van de sterke groei die wordt doorgemaakt.

Niet alleen het aantal klanten maar ook de resultaten zijn in het afgelopen jaar fors toegenomen. ECLoZ | om vindt het belangrijk dat de klanten hiervan kunnen profiteren. Nu én in de toekomst. Daarom krijgt het klantenbestand een extra teruggave die rechtstreeks wordt gestort op hun bankrekening.

Bij coöperatieve energie profiteert iedereen mee

Dat klanten meeprofiteren van de opbrengst is vernieuwend binnen de energiebranche, maar heeft alles te maken met het coöperatieve karakter van de leverancier: geen winstoogmerk dus de winst vloeit terug naar klanten. Daar bovenop vloeit de winst ook terug naar de lokale coöperatie, waarmee nieuwe zonneprojecten en windparken kunnen worden ontwikkeld. Zo wordt de coöperatie steeds meer zelfvoorzienend en structureel goedkoper. En hoe meer mensen met ons meedoen, hoe groter de impact.

Over ECLoZ | om

ECLoZ | om is medeoprichter van om | nieuwe energie. Dit is een energiecollectief dat bestaat uit tientallen lokale energiecoöperaties door heel Nederland. Écht anders, want de energie wordt 100% duurzaam opgewekt bij klanten in hun eigen buurt. De enige coöperatieve landelijke leverancier zonder winstoogmerk, zodat de regio profiteert van meer verduurzaming en de klanten van lagere tarieven.

Ook klant worden van ECLoZ | om en groene lokaal opgewekte stroom afnemen? Klik hier om over te stappen.


Gemeentelijke actie Energiebesparen Loont! groot succes

17 januari 2023

Onder de leus Energiebesparen Loont! kregen minima in onze gemeente waardebonnen van de gemeente voor aanschaf energiezuinig witgoed en voor aankoop kleine besparingsmaatregelen. Dit alles om hen behulpzaam te zijn bij energiebesparing. De actie is volgens onderstaand artikel in het Brabants Dagblad een groot succes!


Project BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand gaat door!

17 december 2022

Vrijdag 16 december j.l. is financial close voor de bouw en exploitatie van het zonnepark bereikt. Een belangrijk moment waar maandenlang door teams van ECLoZ | om en Klimaatfonds Nederland intensief en samen met veel externe partijen naar toe is gewerkt. Een belangrijk moment voor onze gemeenschap. Vanuit dit zonnepark zal jaarlijks 9.700 MWh duurzame stroom worden opwekken; vergelijkbaar met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3000 huishoudens. Voor ECLoZ zijn duurzaamheid, 50% burgerparticipatie en een voor ieder rendabel project belangrijke uitgangspunten. Voor de burgerparticipatie is een speciale vennootschap opgericht, BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand BV (BZV). BZV en Klimaatfonds Nederland hebben in het zonnepark ieder 50% van de eigendom, de zeggenschap en van de opbrengsten.

Brede deelname uit gemeente en regio

Door ruim 300 inwoners uit de gemeente en de regio werd ingeschreven op de uitgeschreven obligatielening. Daarmee is brede deelname, een belangrijk doel voor de coöperatie, bereikt. De 50% burgerparticipatie kan hiermee worden ingevuld. De inleg op de obligatielening wordt door BZV gebruikt voor de realisering van het zonnepark. Hiervoor is door inschrijvers ruim anderhalf maal de benodigde som aan gelden beschikbaar gesteld.

De obligaties worden nu toegewezen aan inschrijvers, zij ontvangen hiervan binnenkort bericht. Om inschrijvers uit gemeente en regio zo optimaal mogelijk te laten deelnemen, heeft BZV besloten het totaal van de obligatielening te verhogen van € 700.000,- naar € 815.500,-.

Start van productie zonnepark april/mei 2023

De bouw van het zonnepark gaat – ‘ijs en weder dienende” – in februari a.s. van start en er wordt gewerkt aan start stroomproductie in april/mei 2023 en een feestelijke opening in de nazomer 2023.


Placemat met 24 besparingstips geactualiseerd

16 december 2022

In samenwerking met de gemeente Loon op Zand is de placemat met 24 besparingstip geactualiseerd. Klik op onderstaande afbeelding om de tips te downloaden.


Project Zonnemaatje Duinboeren – Zon op bedrijfsdak van De Lachende Ooi

15 december 2022

Collega coöperatie Zonnemaatje Duinboeren heeft vier opwekprojecten waarvoor financiële deelname nog openstaat! Het gaat om zonnepanelen op bedrijfsdaken waaronder dat van De Lachende Ooi van Bart Ekkendonk in Loon op Zand. 

Tot nu toe is voor ongeveer 75% van de certificaten ingeschreven. De inschrijvingstermijn loopt t/m 18 december dus het is tijd voor een eindsprint. Misschien iets voor u om mee te doen?

Zoals op bijgevoegd kaartje te zien wordt er vooral vanuit Haaren, Helvoirt en Vught veel ingeschreven. Men ziet uiteraard graag dat ook mensen uit de rest van het postcodeboeket zich inschrijven. Met name de roos in Loon op Zand heeft nu de aandacht omdat daar nog niet het minimaal aantal leden is bereikt om aan de eisen van de SCE-subsidie te voldoen (19 leden). Nu de inschrijving van het project op de vloeivelden is afgerond is er wellicht ruimte voor deelname aan dit project. Komende vrijdag 16 december wordt daarom ook geflyerd op de weekmarkten in Kaatsheuvel en Loon op Zand.

Mocht u in een van de postcoderozen wonen, dan helpt het ook al om één certificaat van €100,- te kopen, zodat er voldoende leden zijn voor de subsidie vereiste. Maar meer mag natuurlijk ook!

Alle informatie en mogelijkheid tot inschrijven vindt u op de projectpagina Zonnemaatje Duinboeren

Alvast bedankt namens Zonnemaatje Duinboeren!


ECLoZ  | om weer op pad met de warmtebeeldcamera

8 december 2022

Oplopende energieprijzen zetten aan tot energiebesparende maatregelen

De eerste stap op weg naar minder energiegebruik is het treffen van energiebesparende maatregelen. In deze periode van hoge energieprijzen is de belangstelling voor vermindering van energiegebruik groeiende. Terecht want het is de eerste winst die te behalen is. Woningeigenaren kunnen veel zelf doen maar kennen niet altijd de mogelijkheden.

Gratis advies van de energiecoaches van ECLoZ

In onze gemeente hoeft niemand het wiel zelf uit te vinden. Bij het ECLoZ Energieloket in Het Klavier kunt u iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur gratis en zonder afspraak terecht met al uw vragen over besparing van energie, zelf opwekken van energie en financieringsmogelijkheden. Een van onze vrijwillige energiecoaches is aanwezig om u van advies te dienen. Een aantal besparingstips vindt u al op ecloz.nl/energiebesparing.

Een goed begin: laat een warmtebeeldfoto van uw woning maken.

Binnenkort gaan de energiecoaches weer op pad met de warmtebeeldcamera om door middel van een warmtebeeldfoto te laten zien waar in de woning warmte weglekt en energie en geld bespaard kan worden. Voor een goede foto moet het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur tenminste 15 graden zijn. Er liggen al een aantal aanvragen klaar, maar het is nog mogelijk om u hiervoor aan te melden.

Bent u, inwoner van de gemeente Loon op Zand, geïnteresseerd om zulke warmtebeeldfoto’s van de woning te laten maken, meld u dan aan bij [email protected]. Kosten van deelname zijn € 25,-. Voor leden van ECLoZ is deelname gratis. Word voor een tientje per jaar lid van ECLoZ dan steunt u onze werkzaamheden en kunt u ook gratis aan deze actie deelnemen!


Samen de Winter door. Vervolg van landelijke actiedag.

24 november 2022

Jezelf en anderen helpen om energie te besparen? ‘Samen de winter door’ maakt het je makkelijk met de gratis materialen. Bekijk de bespaartips en meer op www.samendewinterdoor.nu.

Ook kun je terecht bij het wekelijks energieloket van ECLoZ | om op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in Het Klavier in Kaatsheuvel. Daar staan onze energiecoaches klaar om te adviseren en eventueel een afspraak te maken voor een advies aan huis.


Landelijke actiedag van Energiecoöperaties over besparing.

16 november 2022

Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van de hoge energierekening. Samen met meer dan 90 andere Nederlandse energiecoöperaties komen wij daarom in actie om onze kennis over energiebesparende maatregelen met zoveel mogelijk mensen te delen. Want door slim om te gaan met energie zorgen we ervoor dat niemand te veel betaalt. Kom voor handige tips op 19 november om 13:00 uur naar wijkcentrum Pannehoef, Ferdinand Bolplein in Kaatsheuvel. Wij organiseren dan een lokaal kick-off evenement, waarbij we zoveel mogelijk mensen willen helpen om energie te gaan besparen.

Men ontvangt van ons kortingsbonnen, uitleg en een duidelijk overzicht met de tips die de meeste impact hebben, makkelijk uit te voeren zijn en niks of heel weinig kosten.

Soms weet je namelijk niet welke tips betrouwbaar zijn of waar je moet beginnen. Onze tips komen rechtstreeks uit de praktijkervaringen van onze onafhankelijke energiecoaches en kennispartners. Ook zijn de tips kosteloos en geheel vrijblijvend.

Help jezelf en anderen om energie te besparen

We vragen jou om deze tips door te geven aan minimaal twee bekenden. We zullen dit heel makkelijk maken om door te geven, omdat iedereen nu wel wat hulp kan gebruiken bij het verlagen van de energierekening.  Als zij dat op hun beurt ook doen, helpen we samen zo veel mogelijk mensen de winter door!

We hopen je op 19 november te zien!


ECLoZ | om verwelkomt 400e lid

7 november 2022

ECLoZ groeit als kool. Amper negen maanden nadat het 300e lid bij ECLoZ | om aansloot, konden we eind oktober het 400e lid verwelkomen. Op zaterdag 5 november gingen  BurgerZonnepark directeur Jos van Best en ECLoZ voorzitter Bert Branderhorst met een attentie op bezoek bij Theo de Kievit in Kaatsheuvel. Theo gaf aan al langer belangstelling voor het werk van ECLoZ | om te hebben en dat het project BurgerZonnepark hem het laatste zetje gaf om ook lid te worden van de energiecoöperatie. Naast zonnepanelen op eigen dak wil het echtpaar De Kievit ook mee investeren om het zonnepark op de vloeivelden bij Loon op Zand mogelijk te maken.

BurgerZonneparkdirecteur Jos van Best overhandigde Theo de Kievit (rechts) een bouwpakket voor een ‘windmolen op zonne-energie’; een knipoog naar BurgerWindpark Spinder en BurgerZonnepark Vloeivelden.


Grote belangstelling voor deelname in BurgerZonnepark Vloeivelden  

Update 6 november 2022

Ook op zaterdag 5 november stonden vrijwilligers van ECLoZ op meerdere plaatsen in de centra van onze gemeente. Er was veel interesse voor het verhaal van het BurgerZonnepark. Het ontlokte de volgende uitspraak van belangstellende Marja van Hedel uit Kaatsheuvel: “Het BurgerZonnepark vind ik een heel goed initiatief.  Ik wil graag investeren in groene energie. Zelf heb ik zonnepanelen op ‘t dak liggen en die geven een aardige opbrengst. Ik heb ook al een aantal obligaties gekocht van het Zonnepark. Het mooie van de locatie is dat deze vloeivelden toch geen andere bestemming meer konden hebben. Nu wordt de grond op een mooie manier benut en omgeven door groen oogt het toch nog redelijk.” Waar ECLoZ het uiteraard helemaal mee eens is.

Nog 8 dagen te gaan voordat de mogelijkheid tot inschrijving wordt afgesloten.

31 oktober 2022

Op donderdag 27 oktober is de inschrijving voor financiële deelname aan het BurgerZonnepark Vloeivelden opengesteld. De inschrijving verloopt via de website van ECLoZ | om en de belangstelling voor deelname blijkt groot.

Promotie in volle gang

Vrijwilligers van ECLoZ zijn vol enthousiasme actief voor de promotie van het BurgerZonnepark. Informatiefolders zijn verspreid en op zaterdag is ECLoZ aanwezig  in de winkelcentra in Kaatsheuvel en Loon op Zand om mensen te informeren over het zonnepark en de mogelijkheid om daarin te investeren. Samen zetten we zo flinke stappen in het terugdringen van CO2-uitstoot en verduurzaming van onze gemeente.

Wilt u ook meedoen? Tot en met 14 november kunt u zich inschrijven.

Dat kan door één of meerdere obligaties kopen. Deze kosten € 250,- per stuk. In ruil voor uw investering in zonne-energie krijgt u 5% rente per jaar, met een bonusrente van maximaal 2,5%, indien mogelijk en verantwoord. De looptijd van de obligatielening is 20 jaar. Aflossing geschiedt jaarlijks lineair met de mogelijkheid van extra aflossing.

Op de website, www.ecloz.nl staat alle gewenste informatie en kunt u tot en met 14 november inschrijven voor deelname.


Leden geven groen licht voor financieel plan BurgerZonnepark

12 oktober 2022

Tijdens de ledenvergadering op 10 oktober jl. was er unanieme steun voor de plannen om vanuit onze lokale gemeenschap  het 50% eigenaarsbelang in te brengen bij het zonnepark aan de Heideweg te Loon op Zand. ECLoZ | om is initiatiefnemer van dit zonnepark. Een nuttig gebruik van dit vervuilde perceel dat al jaren ‘braak’ ligt. Nuttig voor de opwek van duurzame elektriciteit. Voldoende voor 3.000 huishoudens en dus een stevige impuls voor de verduurzaming van de energiebehoefte in onze gemeente.

‘Groen licht’ voor het financiële plan BurgerZonnepark (foto: Stef Mennens | DRIELUIK fotografie)

In december 2021 stemden ECLoZ-leden in met de oprichting van een speciale 100% dochtervennootschap van ECLoZ, BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand BV. Deze BV gaat een obligatielening uitgeven. De inschrijving daarvoor start op donderdag 27 oktober. Er hebben zich inmiddels al een flinke groep belangstellenden aangemeld. Leden van ECLoZ | om, buren van het toekomstige zonnepark die aan de Bergstraat wonen, overige inwoners en ondernemers in de gemeente Loon op Zand en onze regio kunnen inschrijven op deze obligatielening. De looptijd is 20 jaar, de aflossing lineair, de vaste rente bedraagt 5% en er is een bonusrente regeling. Interesse? Houd dan de website van ECLoZ in de gaten. Diegenen die hun belangstelling voor mogelijke deelname al hebben laten weten krijgen hierover sowieso bericht.

Bestuursleden Bert Branderhorst en Fred Greven, binnen ECLoZ | om de kartrekkers van het project.
(foto: Stef Mennens | DRIELUIK fotografie)

Samen investeren in de opwek van duurzame energie, dichtbij, groen, van en voor ons zelf, met goed rendement. Samen gaan we voor een schonere en leefbaarder wereld.


Munitie-onderzoek op beoogd terrein BurgerZonnepark

19 september 2022

In het kader van de ontwikkeling van het BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand werd op de locatie een zgn. UXO-onderzoek uitgevoerd, een onderzoek naar niet-gesprongen explosieven.


ECLoZ Energieloket op de Kaatsheuvelse markt van 16 september

10 september 2022

Als start van het nieuwe seizoen staan energiecoaches van het ECLoZ Energieloket op vrijdag 16 september tussen 12 en 17 uur op de Kaatsheuvelse markt op het Anton Pieckplein. Nu de vakantieperiode achter de rug is kunt u vanaf dat moment weer wekelijks op vrijdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur terecht voor een gratis advies bij een van onze 12 energiecoaches in Het Klavier in Kaatsheuvel.

Vragen en tips over energiebesparing

In deze tijden van dringende vragen over energie kan een energiecoach antwoorden geven en met u aan oplossingen werken. Zij zijn hiervoor speciaal door ECLoZ opgeleid.  Iedereen met vragen over energie besparen en duurzaam opwekken kan bij hen terecht voor advies.

Heeft u onze placemat met 24 tips over energiebesparing al? De energiecoaches hebben er een voor u. Wilt u rustig een diepgaander gesprek over hoe uw huis energieneutraal te maken? Maak dan een afspraak met een energiecoach voor een bezoek aan huis. Dus kom vooral bij ons langs voor informatie, advies, begeleiding en ondersteuning bij al u energievragen.

Met uw vraag kunt u ook terecht bij [email protected]. Een huisbezoek van een energiecoach kunt u ook aanvragen via het Digitale Energieloket Loon op Zand.

De energiecoaches van ECLoZ | om gaan weer uitgerust aan de slag. Van links naar rechts: Roger Lafebre, Rudy Pijfers, Sacha van Gaal, Wim Eijken, Jos de Nijs, Ben den Teuling. Op de voorgrond Glenn Aoys en Alex van der Haring. Op de foto ontbreken de coaches Fred Greven, Peter Brouwer, Anton Verberne en Jos Strijbos.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) met succes toegepast in Loon op Zand

24 juni 2022

Kleine energiebesparende maatregelen voor huur- en koopwoningen

Energiezuinig verlichten: wat led je? (Foto Milieu Centraal)

In 2021 werd door de gemeente Loon op Zand een uitkering aangevraagd in het kader van de RREW. De uitkering werd toegekend en in samenwerking met het lokale Energiecollectief ECLoZ | om en Casade werd hiermee een project opgezet om kleine energiebesparende maatregelen in wijken met de wat oudere woningen mogelijk te maken. Bedoeling van de uitkering is om mensen te laten ervaren wat het is om bezig te zijn met besparingsmaatregelen aan je woning: dat je meer wooncomfort bereikt, minder kosten hebt en een bijdrage levert aan verduurzaming van de gemeente.

Om de uitkering volledig te kunnen benutten moeten aan 500 koopwoningen en 1000 huurwoningen besparingsmaatregelen worden getroffen. Aan woningeigenaren in de genoemde wijken en huurders van Casade werd een tegoedbon verstrekt om bij de lokale bouwmarkt in te kunnen wisselen voor radiatorfolie, ledlampen, tochtstrips of een waterbesparende douchekop. Voor huurders van Casade zijn nog een aantal tegoedbonnen beschikbaar. De 500 tegoedbonnen bestemd voor woningeigenaren zijn al vergeven. De belangstelling hiervoor was zo groot dat er meer aanvragen waren dan er toegekend konden worden. ECLoZ betreurt het dat niet alle aanvragers geholpen konden worden. Hopelijk komt er in 2023 een vergelijkbare regeling, waarbij weer andere woningeigenaren met deze kleine maatregelen geholpen kunnen worden.

Zelf aan de slag

Wilt u zelf alvast aan de slag gaan met verduurzaming van uw huis, kijk dan eens op de website van het Energieloket Midden Brabant: https://energielokethartvanbrabant.nl/aan-de-slag/maatregelen/ of kom voor advies langs bij het ECLoZ Energieloket in Het Klavier, iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.


Campagne Koelkast inruilen

2 juni 2022

ECLoZ steunt koelkastinruil campagne om energiekosten en CO2-uitstoot te besparen

Koop een koelkast, vriezer of koel-vriescombinatie met energielabel A, B, C of D in de actieperiode van 1 mei 2022 t/m 30 juni 2022 en ontvang € 35 retourpremie.

In Nederland zijn naar schatting zo’n 3 miljoen oudere koel-vriesapparaten in huis. Deze bevatten vaak nog de schadelijke broeikasgassen en verbruiken relatief veel energie. Het is belangrijk om deze oude koelkasten, vriezers en koel-vriescombinaties in te zamelen en op de juiste manier te recyclen. Daarom start de recycle- en koelkastbranche een gezamenlijke campagne. De merken die meedoen zijn: Beko Global, Bosch, LG Electronics, Liebherr, Miele en Samsung.

Bespaar op energiekosten, doe mee en ontvang € 35 retourpremie

Nieuwe koelkasten, vriezers en koel-vriescombinaties zijn veel energiezuiniger dan oudere modellen. Koop in de maanden mei of juni een nieuw energiezuinig apparaat, energielabel A, B, C of  D, lever je oude in en ontvang zo € 35,- retourpremie op de nieuwe. Daarmee bespaar je op je energiekosten en help je het klimaat. Doe jij ook mee? Met ons allen kunnen we samen hierdoor 400.000 ton CO2-uitstoot besparen.

Waar lever ik mijn oude apparaat in?

Bewaar de aankoopbon van je nieuwe koelkast, vriezer of koel-vriescombinatie en lever je oude apparaat in bij een Wecycle-inleverpunt (de milieustraat) of geef je oude apparaat mee aan de verkoper van je nieuwe exemplaar, zodat zij deze op een juiste manier kunnen laten recyclen. De datum op de aankoopbon van het nieuwe koelvriesapparaat is bepalend. Het inleveren van het oude apparaat kan ook na de actieperiode plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat het nieuwe koelvriesapparaat later wordt geleverd.

Koop Lokaal!

Onze lokale witgoedleveranciers doen mee met de actie. Expert Kaatsheuvel biedt in het kader van deze campagne nog extra kassakorting aan bij aankoop van een koeler, vriezer of koel-vriescombinatie van de energieklassen A, B of C. Vraag ernaar in de winkel.

Meer informatie over de actie op koelkastinruilen.nl.


Burgerbetrokkenheid bij opwekprojecten

31 mei 2022

Onderstaande film laat kort en bondig zien wat de uitdaging is van de energietransitie en de burgerbetrokkenheid erbij via de lokale energiecoöperaties in Hart van Brabant.


Interview met Ben den Teuling, energiecoach van ECLoZ

12 mei 2022

Alex van der Haring in gesprek met een van onze energiecoaches, Ben den Teuling

Wie is Ben den Teuling? Ik ben 67 jaar, woon in Kaatsheuvel samen met mijn vrouw Mia, heb een dochter en een zoon en 2 kleinkinderen. Ik werkte vroeger bij Philips o.a. als businessanalist en als s.a.p. applicatie engineer, een software computer systeem. Mijn hobby’s zijn klussen, weg met de caravan, ik lees graag en ben graag bezig in de tuin. Vroeger hockeyde ik veel, nu speel ik golf. Ik ben veel bezig (geweest) met het energie zuinig verbouwen van mijn huis en sinds kort ben ik energiecoach.

In De Duinkoerier las ik over ECLoZ. Met Wim Eijken, een van jullie energie coaches, hockeyde ik vroeger en nu speel ik golf met hem. We spraken o.a. veel over ECLoZ en hoe hij daar mee bezig was, en zo groeide wel mijn interesse voor het energiecollectief.

Goede zaak bij ECLoZ is: de warmtebeeldopnames, het energieloket spreekuur in het Klavier en de energiecoach gesprekken. Reacties zijn positief bij energiecoach gesprekken. Wat mij betreft zouden we nog meer kunnen doen aan de zichtbaarheid en laagdrempeligheid, o.a. met een energiewinkel op een A-locatie in het centrum van Kaatsheuvel, waar mensen binnen kunnen lopen voor een energie advies. Verder: zichtbaarheid bij manifestaties verbeteren.

Lees meer

Afscheid van bestuurslid en presentatie over Energiebesparing

22 april 2022

Tijdens de ALV op 19 april jl. werden scheidend penningmeester Hans Wartenberg en administratief ondersteuner Marijke Verhelst door voorzitter Bert Branderhorst in het zonnetje gezet. Wil van Loon uit Loon op Zand werd als bestuurslid gekozen en gaat de rol van penningmeester vervullen.

Na de pauze, in het openbare gedeelte van de vergadering, werd een presentatie gehouden over besparingsmaatregelen. Deze presentatie is hier te bekijken. (Bron: presentatie FNV ledenavond 2022 door Groene Groei.)


Wij kunnen wel wat hulp gebruiken! Op zoek naar bestuursleden.

9 april 2022

Met alle werkzaamheden die op dit moment en in de toekomst gedaan moeten worden, is uitbreiding van ons bestuur zeer gewenst. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 leden, gestreefd wordt naar een uitbreiding met 2 leden. Daarvoor zoeken wij een algemeen bestuurslid en een bestuurslid voor de functie van secretaris.

Wie zoeken wij?

Inwoners uit Loon op Zand (v/m) die beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten, teamspelers zijn, affiniteit hebben met duurzame ontwikkeling en de doelstelling van de coöperatie onderschrijven. Voor de functie van secretaris is beschikken over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, het hebben van een dienstverlenende instelling en beschikken over organisatievermogen nadrukkelijk gewenst. Meer uitgebreide profielen kunt u hier bekijken.

Wat is er zo mooi aan werken binnen de coöperatie ECLoZ?

Het is interessant en zinvol vrijwilligerswerk, met kansen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en dat in een vriendschappelijke omgeving met een open cultuur. Heeft u vragen over een van de functies of bent u geïnteresseerd in het komen versterken van ons team? Dan kunt u voor een vrijblijvend gesprek contact met ons opnemen via Bert Branderhorst ([email protected]) of telefonisch via nummer 06-22529567.

 


Besparingsavond in samenwerking met Buurkracht en Gemeente Loon op Zand – 17 maart – 19.30 uur – Het Klavier

15 maart 2022

Op donderdagavond 17 maart kunt u samen met andere buurtbewoners ideeën uit wisselen en plannen maken voor het verduurzamen van de woning. De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met Buurkracht en de gemeente Loon op Zand. Buurkracht is aanwezig omdat zij al jaren ervaring hebben in het als buurtbewoners gezamenlijk aanpakken van verduurzaming. We kunnen bijvoorbeeld bespreken of er behoefte is aan het starten van een collectieve inkoopactie of aan andere gezamenlijke initiatieven. Dat kan gaan over isolatie, zonnepanelen, dubbel glas, warmtepompen, over alles wat bijdraagt aan energiebesparing. 

Wij nodigen u uit voor deze bijeenkomt op donderdagavond 17 maart om 19.30 uur. Dit zal zijn in de Raadszaal van het Klavier, Anton Pieckplein 1, Kaatsheuvel.

Om te weten hoeveel kopjes koffie of thee we moeten klaarzetten, is het fijn als u zich aanmeldt bij ons via [email protected].


We verwelkomden ons 300e lid!

Dat triggert mensen om mee te gaan doen als lid van ECLoZ. Zo ook onze inwoner de heer Kuijpers die met zijn aanmelding begin januari 2022 het 300e lid van ECLoZ werd. Wonend in een al redelijk geïsoleerd woonhuis maar met bomen rondom was het kunnen gaan deelnemen in het Zonnepark op de voormalige Vloeivelden nabij Loon op Zand voor Kuijpers de directe aanleiding. ECLoZ-bestuursvoorzitter Branderhorst bood Kuijpers een bouwpakket aan voor een ‘windmolen op zonne-energie’. Een knipoog naar de deelname van ECLoZ in al bestaande Burgerwindpark Spinder en het toekomstige Zonnepark nabij Loon op Zand.

2 maart 2022

ECLoZ groeit als kool. Steeds meer inwoners en ondernemers zien het belang van energiebesparing en van het overstappen naar duurzaam opgewekte energie. Minder en betere energie dus waardoor we ook minder afhankelijk worden van de grote energiereuzen en van fossiele energie. Daarbij helpt het ook enorm om dat samen te doen. In een coöperatie die zich hier specifiek op richt, bijvoorbeeld door informatie te verstrekken. Informatie om gezinnen en ondernemers in staat te stellen om comfortabel te wonen, te werken en te recreëren, energiekosten te beteugelen én mee te werken aan verbetering van onze leefomgeving. Juist voor jongere generaties.

Inwoners en ondernemers in onze gemeente weten de weg naar ECLoZ steeds beter te vinden. Niet alleen naar het wekelijkse Energieloket in Het Klavier maar ook voor ‘besparingstips’ en om in contact te komen met de energiecoaches. Zij geven informatie over energiebesparing aan huis. ECLoZ | OM levert ook 100% duurzame, lokaal opgewekte energie en leden van ECLoZ kunnen straks financieel deelnemen in en rendement genieten uit Zonnepark Loon op Zand. Aanmelden en mee doen is heel makkelijk door het invullen van het interesseformulier op de website. Een kleine stap om mee te doen aan een groots resultaat.


ECLoZ | om druk met uitvoering geven aan Rijksregelingen Energiebesparing.

16 februari 2022

Opzetten van energieprojecten, zoals KwatrijnZon, WerftZon, SpinderWind en komend jaar het Zonnepark op de Vloeivelden, is één van de werkgebieden van het energiecollectief ECLoZ | om. Een niet minder belangrijk werkgebied is het stimuleren van, adviseren over en helpen bij energiebesparing.

Ledlampen uitdelen op Global Goals Vlaggendag 2020 in gemeente Loon op Zand

Energiebesparing door inzet Energiecoaches, Energieloket en uitgifte led-lampen

Vanaf 2020 worden gemeenten en energiecoöperaties door de Rijksregeling Energiebesparing (RRE) financieel ondersteund om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen. Dat kan zijn: inregelen van de CV-installatie, aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrips, tochtborstel voor de brievenbus of plaatsen van led-lampen. Dit allemaal om vermindering van CO2-uitstoot te realiseren. ECLoZ heeft geld uit de regeling aangevraagd tezamen met het Energiecollectief uit Dongen en de gemeenten Dongen en Loon op Zand. Van de verstrekte gelden zijn Energiecoaches opgeleid, is een regionaal digitaal Energieloket ingericht en zijn vele energieadviezen gegeven en led-lampen uitgedeeld, zoals tijdens de vrijdagmarkt op Global Goalsdag 25 september 2020. Eind december 2021 werd de regeling afgesloten. In onze gemeente zijn 400 huishoudens met energieadviezen bereikt.

Lees meer

Uit het Brabants Dagblad van 31.12.21 over het Zonnepark op de vloeivelden

5 januari 2022